4 Waarden en 12 principes Agile

Agile, Scrum en Lean zijn termen die je in het bedrijfsleven geregeld tegenkomt. Leuk, maar wat is het nou en wat kun je ermee? In dit artikel behandelen we de term Agile.

Gunther Verheyen omschrijft Agile aan de hand van een aantal karakteristieken:

 • Mensgericht, het draait om samenwerking
 • Faciliterend, het gaat om zelforganisatie en dienend leiderschap
 • Iteratief en incrementeel proces, het gaat om stukje voor stukje ontwikkelen in korte herhalingen met veel aandacht voor kwaliteit
 • Meten successen, het draait om resultaat en werkende producten
 • Verandering, nieuwe inzichten, meningen en prioriteiten vormen het levende hart van Agile

Agile is dus een manier van denken, werken en zelfs een manier van leven. Kunnen we dan een duidelijke beschrijving van Agile geven? Nee, elke beschrijving van Agile zal het begrip te kort doen en de flexibiliteit ervan beperken. Wat kunnen we dan wel zeggen over Agile? Agile bestaat uit verschillende waarden en principes, deze lichten we hieronder kort toe.

Waarden
Het gedachtegoed Agile is verwoord in het Agile Manifesto. Het Agile Manifesto bestaat uit vier waarden en twaalf principes. De vier waarden staan niet in willekeurige volgorde, maar borderuren op elkaar voort. De vier waarden zijn als volgt ⬇️

Mensen en hun onderlinge interactie verkiezen boven processen en hulpmiddelen is een belangrijke waarde om te komen tot waardevolle resultaten. Je moet elkaar kunnen begrijpen, zodat je als een team kunt gaan samenwerken.

Wanneer je als een echt team samenwerkt, dan kun je waardevolle resultaten bereiken. Alleen zo krijg je feedback en kun je leren verbeteren. Documenteren is hierbij geen doel op zich.

Wanneer je werkende (tussen)resultaten hebt kun je echt gaan samenwerken met de klant. De samenwerking is dus niet gebaseerd op een heleboel aannamen en onderhandelingen over contracten.

Een plan is leuk maar hier mag van afgeweken worden. Wendbaar zijn gaat dus boven een plan zodat snel kan worden ingespeeld op veranderingen.

Zoals je ziet volgen de waarden elkaar op. Je kunt dus niet slechts 3 van de 4 waarden gaan toepassen. Het is alles of niets.

Principes
Van de 4 waarden gaan we door naar de 12 principes, lees ze hieronder⬇️

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van waardevolle resultaten
 2. Verwelkom veranderende behoeftes, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant
 3. Lever regelmatig werkende resultaten op. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden
 4. Mensen uit de business en ontwikkelaars moeten dagelijks samenwerken gedurende het gehele project
 5. Bouw project rond gemotiveerde individuen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door met elkaar te praten
 7. Werkende resultaten zijn de belangrijkste maat voor voortgang
 8. Agile processen bevorderen duurzame ontwikkeling. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden
 9. Voortdurend aandacht voor technische meesterschap en een goed ontwerp versterken agility
 10. Eenvoud, de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt, is essentieel
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit zelforganiserende teams
 12. Op vaste tijden, onderzoekt het team hoe het effectiever kan worden en past vervolgens zijn gedrag daarop aan

Je ziet dat de 12 principes aansluiten bij de 4 waarden. Wanneer je agile gaat werken zul je altijd deze waarden en normen goed in acht moeten nemen.

Wil jij nou meer weten over deze waarden en principes? Of over Agile en Scrum? Bekijk dan onze online training Mastering Scrum!