Scrum: 3 pilaren en 5 waarden

In een vorig blog artikel hebben wij de 4 waarden en 12 principes van Agile behandeld (zie ‘De 4 waarden en 12 principes van Agile’). In dit artikel willen we jullie meenemen in de wereld van Scrum. Net als bij Agile, is Scrum een begrip dat niet direct een heldere definitie heeft. In dit artikel helpen we je de basis van Scrum te begrijpen, deze bestaat uit 3 pilaren en 5 waarden. Wil je nou alle ‘ins en outs’ van Scrum weten? Bekijk dan eens onze e-learning Mastering Scrum op Skoledo.com

Wat is nou precies Scrum?

Scrum biedt een raamwerk met minimale regels. Binnen dit raamwerk ontdekt het team, vanuit de praktijk, wat nodig is om tot werkbare resultaten te komen. In de Scrum wegwijzer (2016) omschrijft Verheyen Scrum als volgt: “Op basis van Scrum ontwerpen mensen zelf, elke dag opnieuw, de meest efficiënte aanpak, structuren en werkwijzen”. Er zijn enkele regels, zoals regelmatig inspecteren en aanpassen, maar Scrum laat het aan de mensen zelf over om te bepalen welke acties nodig zijn. Daar is geen methodiek voor, die stap voor stap voorschrijft wat wanneer gedaan moet worden. Houdt wel in gedachten dat Scrum niet een antwoord is op al je problemen. Het is geen stappenplan wat je kunt volgen en automatisch tot het gewenste resultaat leidt. Maar goed, zo’n stappenplan bestaat sowieso niet😏

In de Scrum guide staat de volgende definitie van Scrum:

“Een raamwerk waarbinnen mensen complexe, adaptieve problemen aanpakken en tegelijkertijd op een productieve en creatieve wijze producten opleveren met de hoogst mogelijk waarde.”

Scrum is een ‘lichtgewicht’, ‘eenvoudig om te begrijpen’ en ‘moeilijk te beheersen’ raamwerk. Er zijn weinig regels (lichtgewicht) en de regels zijn simpel en eenvoudig (eenvoudig om te begrijpen). Dat het moeilijk te beheersen is valt niet makkelijk uit te leggen, maar alleen te ervaren door te doen. Scrumteams die al jaren Scrummen verbeteren nog steeds zichzelf elke dag.

Drie pilaren van Scrum

Drie pilaren vormen het fundament om Scrum in praktijk te brengen. Dit zijn (in een logische volgorde) Transparantie, Inspectie en Aanpassing.

Transparantie
Transparantie betekent zoveel mogelijk visueel maken waar je als team en individu mee bezig bent. Denk aan het werken met elkaar in één ruimte met een visueel bord in die ruimte waarop wordt aangegeven wat er moet gebeuren en wat al gedaan is. Op elk moment is dus inzicht in de stand van zaken. Niet alleen binnen het team, maar ook naar de buitenwereld. Na elke oplevering presenteert het team welk werk is verzet en vraagt het team input aan stakeholders voor verbetering, dat is Transparantie.

Inspectie
Transparantie gaat vooral om het inzichtelijk maken van de voortgang ten opzichte van het Scrum doel, en is daarom ook een voorwaarde voor Inspectie. Inspectie kan namelijk plaatsvinden als Transparant is wat er gaande is, wat er wel en niet is gedaan. De pijler Inspectie zorgt voor de borging van kwaliteit. De term Inspectie kan al snel een negatieve lading krijgen, controleren of iemand het wel goed doet. Een belangrijk verschil is het uitgangspunt dat iedereen elkaar controleert. Er is geen sprake van een audit. Niet het individu, maar het gehele team is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de voortgang. Bij het afronden van een onderdeel wordt er een post-it naar de kolom ‘klaar’ geschoven. Dit kan alleen als het onderdeel zonder uitzondering aan alle gestelde eisen voldoet. Is er nog geen handleiding beschikbaar terwijl dit wel de eis was? Dan is het simpelweg nog niet klaar. Omdat je als team verantwoordelijk bent voor het gehele project, is het logisch om elkaar te controleren. Zo borg je de vereiste kwaliteit.

Aanpassing
Aanpassing leidt tot continue verbetering. Regelmatig wordt de vraag gesteld: ‘Doen we het beter dan gisteren?’. Hoeveel bedrijven blijven elke keer hetzelfde doen, maar verwachten toch een ander resultaat? Scrum draait om snel en wendbaar aanpassen aan de eisen van de omgeving waarin je ontwikkelt. Veranderende technologie, veranderende wensen van de klant, verwachting van management en werkplezier bij teamleden zijn bijvoorbeeld van invloed op het aanpassen van de werkwijze. Einstein zei ook wel:

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Vijf waarden van Scrum

Nu je iets meer weet over de pilaren van Scrum, wordt het tijd om in de waarden van Scrum te duiken. Scrum kent vijf waarden, namelijk: Commitment, Moed, Focus, Openheid en Respect.

Commitment
Commitment kan verkeerd worden uitgelegd, Commitment wordt dan heel lastig. Wij dachten in het begin dat het committeren aan een Sprint doel inhield dat je dit doel koste wat het kost ging realiseren. Niet het resultaat behaald wat we wilden vandaag? Dan moeten we vanavond maar overwerken. Je hebt ten slotte als team zelf aangegeven dat de hoeveelheid werk past binnen de Sprint. Dit past echter niet bij het gegeven dat je een tempo moet aanhouden welke je eeuwig kunt volhouden. Scrum draait niet om harder werken, maar slimmer werken. Commitment draait om je best doen, niet om het committeren aan een resultaat.

Moed
Als ontwikkelteam zelf bepalen hoe je het werk gaat doen is best spannend. In de klassieke hiërarchische context was het simpel, een leidinggevende geeft aan wat er moet gebeuren en dat gebeurde dan. Nu zelf alles bepalen, dat kost Moed. Moed om te durven falen. Misschien zelfs te willen falen, daar beter van worden en hier trots op te zijn. Dit kan leuk gefaciliteerd worden door bijvoorbeeld de ‘fout van de maand’ te belonen. Als iets voor de eerste keer wordt gedaan, dan zal dit lang niet altijd direct goed gaan. Durf te falen!

Focus
Focus is fantastisch! Echter zelfs tijdens het lezen van dit artikel merk je weer hoe lastig het is focus te houden. Juist tegenwoordig. We leven in een tijd waarin we een enorme toename van prikkels ervaren, dan is het lastig om focus te behouden. Maar focus is van groot belang wanneer je iets wilt bereiken. Focus als waarde in Scrum gaat echter veel verder dan je aandacht ergens bijhouden. Focus helpt omgaan met onzekerheid en geeft zekerheid voor een korte periode. En dat is heerlijk!

Openheid
Als gevolg van Moed en Respect kan Openheid ontstaan. Je durft bijvoorbeeld fouten toe te geven, omdat je weet dat je gerespecteerd wordt. Openheid in wat je doet en waarom je het doet. De waarde Openheid is cruciaal voor de pilaar aanpassing. Het gaat dan vooral om het open staan voor feedback en verandering.

Respect
Respect is altijd belangrijk, zeker ook bij Scrum waar Transparantie en Inspectie zo van belang zijn. Zonder Respect worden fouten afgestraft in plaats van gezien als een goede les. Als je het gevoel hebt dat iemand geen Respect toont, dan zal je niet snel het achterste van je tong laten zien. Dat is nou juist wat je wel nodig bent voor succes!

We hebben je kort meegenomen in de pilaren en waarden van Scrum. Echter is er nog veel meer dat bij Scrum komt kijken. Ben jij benieuwd wat er dan nog bij komt kijken? Bekijk dan eens onze e-learning Mastering Scrum.

Zie ook ons artikel over De 4 waarden en 12 principes van Agile’.