Samenwerken?

Waarom alles zelf doen, terwijl je het ook samen kunt doen!? Wij geloven in samen ondernemen en delen. Wij streven naar een WINWINWIN situatie.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Education partners SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Skoledo werkt samen met vele Hogescholen en Universiteiten aan verbetering en vernieuwing van onderwijs.

Wij geloven dat leren leuker, effectiever en efficiënter wordt door toepassing van e-learning. De e-learningprogramma’s van Skoledo zijn slim, leuk en creatief opgezet dankzij het gebruik maken van de nieuwste IT-technieken en didactische kennis. Dit leidt tot een win-win-win situatie voor:

check-mark-1292787_1280 de student: die volgt waar, wanneer en waarmee zij wil leuke e-learning in het tempo dat zij wil. Tevens behaalt zij een officieel certificaat bij succesvolle afronding van een e-learning. 

check-mark-1292787_1280 de docent: die hoeft in de klas niet of nauwelijks kennis hoeft over te dragen maar kan ingaan op leervragen van studenten. Hierdoor is er meer diepgang tijdens contactmomenten en meer leerrendement.  

check-mark-1292787_1280 de Hogeschool: in samenwerking met Skoledo wordt gestructureerd gewerkt aan verbetering van onderwijs en vernieuwing van het curriculum, waarmee ingespeeld kan worden op de toenemende vraag naar modulaire en studentspecifieke onderwijsprogramma’s. 

check-mark-1292787_1280 Skoledo: wij leiden docenten van Hogescholen op, ontmoeten inspirerende mensen en hebben toegang tot een prachtig kennisinstituut. 

Inmiddels zijn e-learnings van Skoledo opgenomen in het curriculum van diverse opleidingen van Hogescholen. Vragen? Klik HIER om contact met Skoledo op te nemen!

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Development partners SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Wil je zelf een e-learning ontwikkelen en aanbieden op Skoledo.com? Neem dan HIER contact met ons op!

Development-partners zijn vaak adviseurs/ trainers die:

check-mark-1292787_1280 veel trainingen hebben verzorgd op hun vakgebied en daar veel liefde voor hebben
check-mark-1292787_1280 zelf trainingsmateriaal hebben ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld oefeningen, power points, artikelen of boeken
check-mark-1292787_1280 e-learning als middel zien om de kloof tussen niet-weten en weten te dichten bij de deelnemer door leuke e-learnings te maken
check-mark-1292787_1280 geloven dat e-learning het leren leuker, effectiever en efficiënter maakt omdat je de kloof tussen niet-weten en weten dicht middels e-learning zodat je tijdens eventuele bijeenkomsten kan werken aan de kloof tussen weten en doen.

Skoledo is een platform voor professionals die e-learnings ontwikkelen en willen aanbieden. Vraag naar onze aantrekkelijke uitgangspunten voor samenwerking. We streven naar een win-win-win situatie voor zowel de docent/ ontwikkelaar als wel Skoleodo.com als wel de student/ deelnemer. Uitgangspunten voor samenwerking met een development partner zijn o.a.:

check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar ontwikkelt e-learning waarvan zij/ hij auteursrechthebber is en blijft
check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar maakt samen met Skoledo een plan van aanpak voor de te ontwikkelen e-learning, met leerdoelen en de daarbij horende modules en les-units
check-mark-1292787_1280 samen met Skoledo wordt potentiële doelgroepen benoemd
check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar ontvangt een vooraf overeengekomen ontwikkelvergoeding en een vergoeding per deelnemer op basis van het werkelijk aantal deelnemers/ studenten.

Klik HIER om contact met Skoledo op te nemen!

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Delivery partners SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Wij zijn constant op zoek naar delivery-partners, met name adviseurs en trainers, die bij onze klanten trainingen en adviesprojecten willen uitvoeren.


check-mark-1292787_1280 Wil je echt resultaat boeken tijdens een training of project?
check-mark-1292787_1280 Ben je enthousiasmerend en krijg je mensen in beweging?
check-mark-1292787_1280 Wil je delivery-partner van Skoledo worden?

Neem dan HIER contact met ons op.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Learning2See partners SKOLEDO_BEELDMERK_icon

We werken samen met Learning2See partners.

De Learning2See-partner ontvangt een beloning wanneer zijn relatie een e-learning of +pakket afneemt bij Skoledo. De desbetreffende relatie ontvangt een standaard korting op de e-learning omdat zij een relatie is van een Learning2See-partner. We streven naar een win-win-win situatie voor zowel de Learning2See partner als wel Skoledo.com als wel de relatie van de Learning2See partner. 

Klik HIER om contact met Skoledo op te nemen!