Wat is lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is een bewezen effectieve methodiek voor het verbeteren van bedrijfsprocessen en het bedrijfsresultaat. Het uitgangspunt voor Lean Six Sigma is hetgeen wat klanten écht belangrijk vinden en om deze klantvraag te verwerken in bedrijfsprocessen. Middels een gestructureerde DMAIC aanpak kunnen concrete resultaten geboekt worden. De methodiek leidt tot reductie van kosten, het verkorten van doorlooptijden en een verbeterde klanttevredenheid.

De Lean Six Sigma aanpak maakt gebruik van bestaande kennis en ervaringen van medewerkers binnen de organisatie. Deze medewerkers worden opgeleid in de Lean Six Sigma methodiek. De methodiek is een samenvoeging van Lean en Six Sigma, beide methodieken lichten wij hieronder toe.

Lean

Lean Six Sigma is een samenvoeging van Lean en Six Sigma. Lean kent zijn oorsprong in Japan bij Toyota Motor Company en is bedacht door Taiichi Ohno. De LEAN methodiek is het ‘fit’ maken van bedrijfsprocessen en het creëren van waarde voor de klant.

Weet wat waarde is en kijk vervolgens kritisch naar de waardestroom, oftewel het proces. Met Lean wordt gekeken of elke stap waarde toevoegt in het proces of dat er sprake is van verspilling (waste). Het doel is om de klantvraag in een flow af te handelen. Als de klantvraag door het proces “stroomt”, is dat een teken van een “fit” proces. Wanneer orders of klantvragen veel stil liggen (een werkvoorraad op een werkplek), dan is dat een teken van een minder “fit” proces. Als bekend is waar de verspilling zit kan samen een proces bedacht en geïmplementeerd worden waarin de klantvraag centraal staat. In dit geval spreken wij ook wel van PULL’.

Organisaties die werken middels lean hebben een proces van continue verbetering om verspilling in een flow te minimaliseren. Er zijn meerdere pijlers en wij hebben hiervoor het ‘Lean-huis’ geïntroduceerd:

Door processen te optimaliseren verbetert de kwaliteit, zijn er minder kosten, zijn er snellere doorlooptijden, neemt klanttevredenheid toe en kan meer winst gemaakt worden.

Six Sigma

Six Sigma is ontwikkeld in 1986 door Motorola in de Verenigde Staten, maar wordt tegenwoordig veel toegepast in het bedrijfsleven. Waar Lean zich richt op het zo efficiënt, effectiviteit en verspilling mogelijk werken, richt Six Sigma zich op het verminderen van fouten. Bij Six Sigma is een gestructureerde methodiek van Define, Measure, Analyse, Improve and Control (DMAIC). Het DMAIC model zorgt ervoor dat eerst de oorzaak van het probleem wordt gevonden en vervolgens een oplossing wordt bedacht en uitgevoerd. Er zijn verschillende tools en KPI’s waar op gestuurd kan worden. Net zoals bij Lean is de toegevoegde waarde voor de klant het uitgangspunt en hierdoor liggen de methodieken dicht bij elkaar.

Lean Six Sigma

Lean & Six Sigma gaan beide uit van de toegevoegde waarde voor de klant waardoor de methodieken dicht bij elkaar liggen. Door de twee methodieken samen te voegen is Lean Six Sigma ontstaan.

Bij Lean Six Sigma wordt de klant als uitgangspunt genomen en is het doel om verspilling en fouten te minimaliseren door op gestructureerde wijze de bedrijfsprocessen continu te optimaliseren. De basis voor Lean Six Sigma is data en feiten. Het duidelijk en objectief meetbaar maken van prestatie indicatoren is hiervoor erg belangrijk. Binnen Lean Six Sigma zijn hiervoor verschillende tools beschikbaar.

Waarom Lean Six Sigma?

Lean Six Sigma is erg populair. De methodiek wordt toegepast in veel verschillende branches en organisaties en erg zijn veel succesvolle cases met mooie resultaten. Bij een succesvolle implementatie draagt Lean Six Sigma bij aan:

  • Winst: Lean Six Sigma draagt bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat of winst. Door het verbeteren van processen en de kwaliteit draagt het direct bij aan het resultaat.
  • Verbeteren van kwaliteit: De methodiek draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit.
  • Verbeteren van doorlooptijden: Door de verspilling (waste) aan te pakken en problemen in processen op te lossen zijn er snellere doorlooptijden.
  • Klanttevredenheid: Omdat Lean Six Sigma de klant als uitgangspunt heeft, helpt de methodiek bij het verbeteren van de klanttevredenheid. Processen sluiten beter aan, er zijn snellere doorlooptijden die voldoen aan klantverwachting en bijdragen aan de klanttevredenheid.
  • Medewerkerstevredenheid: Door eigen werknemers op te leiden in Lean Six Sigma leren zij zichzelf en hun processen te verbeteren. De draagt direct bij aan aan de medewerkerstevredenheid.

Lean Six Sigma implementeren in jouw organisatie?

Wil je graag Lean Six Sigma implementeren in jouw organisatie? Met behulp van trainingen kan Skoledo hierbij helpen. Bij ons kun je verschillende Lean Six Sigma opleidingen volgen voor verschillende belts. Je kunt de training volgen waar en wanneer jij dat wilt door e-learning, maar wij bieden ook de mogelijkheid tot InCompany trainingen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op!

Populaire trainingen: