DMAIC-methode

Wat is de DMAIC-methode?

Om jouw bedrijfsprocessen te stabiliseren, optimaliseren en beter te laten verlopen, kan de DMAIC-methode worden ingezet.  De DMAIC-methode is een cyclus met als doel om processen binnen een organisatie te verbeteren. DMAIC is een acroniem voor Define, Measure, Analyse, Improve en Control en helpt bij het succesvol implementeren van Lean Six Sigma. Deze methode helpt om projecten binnen een onderneming aan de hand van deze stappen te verbeteren.

De DMAIC-methode bestaat uit vijf fasen

De fasen waaruit de DMAIC-methode bestaat is hierboven al visueel weergegeven. Hieronder wordt toegelicht hoe deze fasen bij een bedrijfsproces kunnen worden geïmplementeerd.

1. Define

In de eerste fase binnen de DMAIC-methode wordt het probleem gedefinieerd en in kaart gebracht. Hierbij is het belangrijk om de klant centraal te stellen. Wie is de klant, wat vindt de klant belangrijk en welke processen horen hierbij. Daarnaast kun je onderzoeken hoe vaak en wanneer het probleem voorkomt. In de Define-fase is het van belang dat je alle punten van het probleem definieert.

2. Measure

In de tweede fase binnen de DMAIC-methode worden de belangrijkste aspecten gemeten en de relevante gegevens verzameld. Hierbij controleer je het meetsysteem en stel je deze eventueel bij. Daarnaast zorg je ervoor dat de juiste data wordt verzameld en zoek je naar de oorzaak van het probleem. Dit moet zorgvuldig worden uitgevoerd en kan daardoor veel tijd kosten.

3. Analyze

Binnen de Analyse-stap van de DMAIC-methode verzamel en analyseer je de gemeten gegevens uit de Measure-fase. Vraag je af wat deze gegevens aangeven en wat de invloed is van deze gegevens op jouw doelstelling. Er zijn diverse modellen die kunnen helpen bij het analyseren van de gegevens. Bijvoorbeeld de 5W-methode of het Ishikawa-diagram.

4. Improve

Nadat je alle gegevens hebt verzameld en geanalyseerd worden er verbeterpunten genoteerd, getest en uiteindelijk uitgevoerd. Een probleem kan meerdere oplossingen hebben. Om tot de juiste oplossing te komen worden bijvoorbeeld vaak brainstormsessies ingezet. Hierbij komen zoveel mogelijk oplossingen naar voren. Uiteindelijke wordt de beste oplossing in de praktijk geïmplementeerd.

5. Control

De Controle fase is de laatste fase in de DMAIC-methode. In de Control-fase draait het vooral om het controleren of de doorgevoerde oplossingen effect heeft op de bedrijfsprocessen. Hier blijf je metingen doen en houd je in de gaten of alle processen goed blijven lopen zodat een team niet terugvalt in hun oude gedrag.

De DMAIC-Methode en Lean Six Sigma

Omdat de DMAIC-methode ervoor zorgt dat de kwaliteit van processen worden verbeterd, past de methode erg goed bij Lean Six Sigma. Aan de hand van de methode identificeer je fouten om ze vervolgens te analyseren, het probleem te achterhalen en uiteindelijk te implementeren en te controleren.

Meer leren?

Wil je graag meer leren over DMAIC en Lean Six Sigma? Bij Skoledo kun je verschillende belts binnen Lean Six Sigma behalen. Je leert systematisch processen te analyseren en te verbeteren en het geeft jou beter een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen.

Je kunt jouw certificaat in Lean Six Sigma bij Skoledo behalen middels E-learning. De opleidingen zijn online te volgen waardoor jij kunt leren waar en wanneer het jou uitkomt en in je eigen tempo.

Bekijk de Lean Six Sigma opleidingen:

Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding
Lean Six Sigma Green Belt opleiding (theorie certificaat)
Lean Six Sigma Black Belt opleiding (theorie certificaat)

Wil je graag eerst meer leren over Lean Six Sigma? Doe dan onze gratis introductie opleiding, de Lean Six Sigma White Belt.