Wat is accreditatie en certificatie?

De belangstelling voor een certificaat bestaat al heel erg lang. Denk maar eens aan de middeleeuwse gilden met hun bekende keurmerken, eigenlijk ook een soort van ‘certificaat’. De eerste echte “moderne” kwaliteitscertificaten hadden betrekking op producten. Om er bijvoorbeeld voor te zorgen dat waterleidingartikelen en installaties veilig waren, werden deze gekeurd door de KIWA (Keurings Institiuut voor Waterleiding Artikelen). Veel organisatie behaalden dus een productcertificaat om de kwaliteit daarvan te garanderen.

Vandaag de dag komen we de termen accreditatie en certificatie nog wel eens tegen bij verschillende organisaties. Maar wat betekenen ze nou? Hieronder staan een aantal kreten die wij veel zien, maar wat betekenen die nou?

“Wij zijn gecertificeerd!”

“Onze organisatie is geaccrediteerd!”

“Behaal bij ons een officiële certificering (onder accreditatie!” 

Wij bij Skoledo wilden het uitzoeken. Wij zijn gecertificeerd, of wij zijn geaccrediteerd! Waarom laten organisaties zeggen certificeren of accrediteren? Wat betekenen die begrippen? Wie mag certificeren en wie mag accrediteren? Daarom zijn we op onderzoek uit gegaan.

Allereerst is het belangrijk om te weten waarom organisaties iets willen certificeren of accrediteren. Organisaties kunnen verschillende motieven hebben, denk bijvoorbeeld aan:

  • Kwaliteit willen borgen en verbeteren;
  • Noodzakelijke eis van een leverancier of klant;
  • Voor marketing doeleinden.

Oké, maar wat betekenen die begrippen certificatie en accreditatie nou? Allereerst duiken we in definitie van certificatie. Certificatie valt als volgt te omschrijven:

  1. Certificatie is een schriftelijke verklaring. Doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, proces, mens, dienst of product;
  2. Verklaren dat iemand of iets heeft bewijzen aan de eisen/ de norm te voldoen;
  3. a) Bekrachtigen b) Bestempelen c) Bevestigen d) Getuigen e) Merken f) Waarmerken g) Zwart op wit geven

Certificatie is dus te vergelijken met: Diploma, Keurmerk, Getuigschrift, Officiële erkenning, goedkeuringsverklaring, etc.

We duiken ook in de definitie van accreditatie. Accreditatie kan als volgt worden omschreven:

  1. Met accreditatie wordt in het algemeen een procedure bedoeld waarbij een derde partij een geschreven garantie geeft dat een product, proces, dienst of persoon beantwoordt aan specifieke vereisten;
  2. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven;
  3. Een officieel stempel van goedkeuring aan iets of iemand verlenen.

Je bent nu al iets meer bekend met de termen accreditatie en certificatie. Maar goed, er blijven nog steeds vragen over. Wie mag er iets certificeren of accrediteren en waarom?

Stel je eens voor, een organisatie wil ISO9001 gecertificeerd worden (of een afnemer eist dit van deze betreffende organisatie). Hoe gaat dit in zijn werk? Een organisatie schakelt een instelling in die ISO9001 certificeert. Deze instelling gaat vervolgens toetsen of de procedures in de organisatie daadwerkelijk goed opgezet zijn. Is dit het geval? Dan ontvangen zij een ISO9001-certificaat. Maar wie wordt er dan geaccrediteerd? Dit is de certificerende instelling. Deze kan worden geaccrediteerd door bijvoorbeeld de Raad van Accreditatie (RvA).

Een certificerende instelling wordt dus geaccrediteerd. Deze certificerende instelling kan weer een producent of dienstverlener certificeren. Die producent of dienstverlener kan vervolgens weer aan de afnemer laten zien dat zij zijn gecertificeerd door een geaccrediteerde instelling. Dit ziet er dus als volgt uit:

Soms wordt er door een producent of dienstverlener een adviesbureau ingezet ter ondersteuning bij het opzetten en implementeren van bijvoorbeeld een kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Het is van belang om te onthouden dat een certificaat geen garantie biedt voor een goede kwaliteit. Het is namelijk een momentopname. Een certificaat is wel een verklaring dat een organisatie bezig is met goede kwaliteit. Daarnaast is het altijd van belang om te kijken wie iets certificeert of accrediteert. Geeft een organisatie aan gecertificeerd te zijn? Ga dan zelf eens online oriënteren, door wie is de organisatie gecertificeerd? Is die instelling geaccrediteerd en zo ja, door wie dan? Wat is de reputatie van deze accrediterende instelling? Etc.

In onze e-learning Kwaliteitsmanagement (hbo) gaan leer je meer over certificeren, accrediteren, ISO-normen, kwaliteitsmanagementsystemen en meer!

Bekijk ook eens de onderstaande video over certificatie en accreditatie!