Voor iedere student een Green Belt certificaat

Green Belt training geïntegreerd in het opleidingstraject van Hanze Hogeschool Groningen

Bas Baalmans is docent Project-, Informatie- en Procesmanagement aan de Hanze Hogeschool in Groningen. In zijn vakgebied, project- en procesmanagement, is Lean Six Sigma een hot item. ‘Bij mijn vorige werkgever kwam ik in aanmerking met Lean Six Sigma en daar heb ik een Green en Black Belt training gevolgd’ aldus Bas. Lees verder om te zien hoe Bas Lean Six Sigma in het lesprogramma van de Hanze Hogeschool heeft geïntegreerd, zodat studenten voor een zeer aantrekkelijke prijs hun Green Belt certificaat kunnen behalen.

Begeleiding bij een Green Belt

‘Ik werk als docent op de Hanzehogeschool in Groningen en begeleid ik studenten met het behalen van een Green Belt certificaat tijdens hun stage.’

Voeten in de aarde op de werkvloer

‘Tijdens hun stage werken studenten veel mee in een organisatie en hebben ze al veel kennis van die organisatie. Op die manier kunnen ze makkelijk in de praktijk een ‘Lean verbeteronderwerp’ herkennen. En dat zagen we als een kans. In deze weken van hun stage in het derde jaar, voeren ze naast hun stage ook een Lean project uit bij het stagebedrijf. Veel bedrijven zien in dat Lean een hot item is en zijn erg blij met deze studenten. Het mooie aan het onderwerp Lean is dat het uitstekend praktijkgerelateerd is. Studenten leren hier enorm veel van en tijdens de stage kunnen ze het perfect uitproberen en in de praktijk brengen. Op deze manier doen ze niet alleen onderzoek bij een bedrijf, maar werken ze ook daadwerkelijk aan verbetering door middel van Lean Six Sigma. Dat is een mooie combinatie tussen praktijk en stage, E-learning tijdens het afstuderen door middel van Skoledo en het theorie examen van Skoledo’, aldus Bas.

‘Gap’ tussen afstuderen en bedrijfsleven verkleint

Door de Green Belt training aan studenten aan te bieden, geven we onze studenten een goedkope en effectieve manier om hun certificaat te behalen. Doordat ze dit uitvoeren tijdens de stage, geeft het ze meer voeten in de aarde tijdens – en vooral na – het afstuderen. Op deze manier wordt de zogenoemde ‘gap’ tussen het afstuderen en het bedrijfsleven kleiner.

Als docent krijg je vaak te horen dat de hbo-opleidingen niet aansluiten op het werkveld. Door middel van het toevoegen van deze training krijgen we veel terug dat studenten dit als prettig ervaren. Ook al is het best een pittige training om met de stage te combineren. Het geheel maakt het pittig, de stage, reguliere onderdelen, je onderzoek en natuurlijk nog opdrachten vanuit school. Maar bijna alle studenten zien wel de toegevoegde waarde hiervan. Vooral als ze na het afstuderen zoeken naar een baan, merken ze dat het hebben van een Green Belt echt een groot pluspunt is. Want weinig afgestudeerden hebben al een Green Belt certificaat.

Wereldwijd te volgen

‘Wat voor ons aan de Hanze Hogeschool ook erg handig is, is dat de lean six sigma training eigenlijk overal te volgen is. Of je nu in Zuid-Afrika, Curaçao of gewoon in Groningen zit. Skoledo biedt informatie aan over de hele wereld en wij verzorgen zelf de intervisiegesprekken via Blackboard Collaborate. Vanuit de hogeschool verzorgen we zes sessies met een aantal studenten waar we de voortgang en problemen bespreken. Op deze manier hebben we samen contact en helpen we elkaar verder binnen de Lean projecten. Verder kunnen wij als leraren via Skoledo precies inzien waar een student mee bezig is en welke resultaten hij behaalt’, aldus Bas.

Werken en leren op HBO niveau

‘Wat ik het mooiste vind, is dat we als pilot begonnen zijn en dat het nu heel breed ingezet wordt. Het Green Belt traject is een vast onderdeel van de stage in het derde jaar. De theorie van Skoledo en de communicatie en begeleiding via Blackboard Collaborate gaat erg goed samen. Vooral in combinatie met de afsluitende presentatie die gewoon live plaatsvindt in Groningen. Alle aspecten van communicatie zitten hierin verwerkt, en dat werkt! Juist de combinatie met het bedrijfsleven is erg waardevol voor de studenten, iets wat zeker een reden is waarom ze een Green Belt willen halen.’