De VOC en QFD

QFD en VOC: drie-letter-Lingo

Op Skoledo.com kun je Lean Six Sigma opleidingen volgen. Bij Lean Six Sigma wordt je getrakteerd op vele drieletterige afkortingen: VOC, QFD, TOC, UCL, LSL, CTQ, MSA, LCL, JIT, etc……. Eén van de tools die ingezet kan worden in het kader van procesverbetering is QFD.

Quality Function Deployment (QFD)
Een methode waarmee de “stem van de klant” (Voice of the Customer) doorvertaald kan worden naar een product/dienstontwerp is Quality Function Deployment (QFD). QFD is dus een hulpmiddel om bij het vormgeven van producten en processen optimaal rekening te houden met de eisen en wensen van de klant. Met behulp van QFD kan de functionele behoefte van de klant vertaald worden naar technische oplossingen met betrekking tot het product, dienst of proces. Het is soms namelijk een hele opgave om helder te krijgen wat de behoefte van de klant is en hoe dat technisch vertaald kan worden. Dat zie je namelijk in onderstaand fragment.

Hoe verloopt QFD?
Quality Function Deployment geschiedt door het opstellen van het House of Quality. Het House of Quality opstellen begint met een studie van alle belangrijke klanteisen en -wensen. Vervolgens wordt een lijst met productkarakteristieken opgesteld. De karakteristieken moeten een relatie met de klanteisen en -wensen hebben. De relatie tussen beide wordt in een “relationship”-matrix weergegeven. De relatie tussen productkarakteristieken onderling wordt middels een correlatiematrix weergegeven. Tot slot wordt ook een vergelijking met de concurrentie gemaakt om de mate van belang per klanteis en productkarakteristiek aan te duiden. Bij bovenstaand proces wordt gebruik gemaakt van onderstaand “House of Quality”.

Figuur 1 Unit QFD

ISO13053, de internationale norm voor (lean) six sigma, geeft aan dat het House of Quality in essentie een matrix is voor het identificeren en benoemen van relaties tussen:

  • klantverwachtingen, wensen en eisen
  • de functionele specificaties en
  • de technische oplossingen

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Lean Six Sigma Green Belt
Deze tool, QFD, dient een Green Belt en black belt te kennen volgens de ISO 13053-2. Bovenstaande lesstof derhalve opgenomen in de Green Belt opleiding van Skoledo. Voor meer informatie over de Green Belt, zie:

https://www.skoledo.com/product/lean-six-sigma-green-belt/