SIPOC maken

In onze online Lean Six Sigma Green Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de SIPOC centraal staat. In de les-units van de Green Belt kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Je kunt een SIPOC maken om het proces op hoofdlijnen, in 4 tot 8 processtappen, te modelleren. Een SIPOC? Ja SIPOC, een acroniem voor Supplier, Input, Proces, Output, Customer. Een SIPOC is een instrument voor het creëren van een schematisch overzicht van processtappen, de invoer die daarvoor gebruikt wordt en de uitvoer die dit oplevert.

Hieronder staat een SIPOC van het vouwen van een vliegtuig.

Het proces dat je wilt verbeteren, kun je met een SIPOC in kaart brengen. Het maken van een SIPOC geeft inzicht in het proces en zal leiden tot een beter begrip voor de wensen/eisen van de klant. Door het proces zo in kaart te brengen ontstaat een beeld van alle relevante invoer en uitvoer en alle mogelijke variatiebronnen en uitkomsten.

Een SIPOC wordt ook wel gemodelleerd op onderstaande wijze.

Ook worden in het SIPOC wel eens de wensen/eisen van ketenpartners (Supplier & Customer) opgetekend. Dan ontstaat onderstaande SIPOC.

Ook kun je per processtap de I&O met de S&C modelleren. Dan ziet de SIPOC er als volgt uit.

Zo’n SIPOC biedt een raamwerk om het proces beter te begrijpen, evenals de klanten en leveranciers daarvan. Dat is bijvoorbeeld nodig in de Define-fase van een Lean6Sigma procesverbetertraject. Het SIPOC biedt een nuttige checklist die vaststelt wie je klanten zijn, en wat de output is die naar ze toegaat. Tevens laat het mogelijk zien op welke gebieden er meer duidelijkheid nodig is, vooral m.b.t. de vereisten en de output.

Klik HIER om de SIPOC’S van het proces “vliegtuig vouwen” in Power Point te downloaden.

Hoe maak je een SIPOC?

  • Stap 1: Identificeer het proces dat je wilt gaan uitwerken. Geef het proces een naam en bepaal duidelijk het startpunt en het eindpunt van het proces. Modelleer het proces in 4 tot 8 processtappen.
  • Stap 2: Identificeer de (belangrijkste) output en klanten (customers). Kijk per processtap welke outputs en klanten hierbij betrokken zijn.
  • Stap 3: Identificeer de (belangrijkste) inputs en leveranciers (suppliers). Bekijk per processtap welke inputs en suppliers nodig zijn voor de verschillende processtappen.
  • Stap 4: Identificeer de specificaties van input en output. Bekijk per input en output aan welke vereisten deze moet voldoen.
  • Stap 5: Afronden SIPOC. Review alle invoer en verifieer of alle belangrijkste onderwerpen zijn benoemd. Pas, indien nodig, de SIPOC verder aan totdat er een eenduidig eindresultaat ontstaat.

Bekijk onderstaande video indien je nog meer wilt weten over het maken van een SIPOC. Bovenstaande stappen worden daarin ook mooi uitgelegd.

Aan de slag

Oefening: Een producent van verpakkingen is niet tevreden over het inkoopproces. Er wordt vaak te laat besteld en te laat geleverd. Men wil daarom zicht krijgen op het verloop van het inkoopproces. Maak een SIPOC van het inkoopproces van een verpakkingen-producent!

Figuur 5 Unit SipocIn woorden verloopt dat proces als volgt. De inkoper stelt eerst de behoefte vast. Dat doet zij aan de hand van een materiaalbehoeftelijst die in het logistieke IT-systeem zit. Die materiaalbehoeftelijst wordt eenmaal per dag gecontroleerd. Dan vindt de bestelling plaats. De bestelbon wordt naar de leverancier gemaild. De leverancier stuurt normaal gesproken binnen 3 werkdagen een leveringsbevestiging terug. De inkoper voert de bevestigde leverdatum in het logistieke IT-systeem in. Vervolgens ontvangt de verpakkingsproducent de levering van de leverancier. Die levering wordt visueel geïnspecteerd en dan wordt de pakbon die bij de levering gevoegd is getekend. Het nummer van de pakbon wordt in het logistieke IT-systeem ingevoerd. De geleverde artikelen worden in het magazijn ingeruimd. De leverancier stuurt tevens een factuur. Ook die wordt in het logistieke IT-systeem ingevoerd. Tot slot wordt de factuur betaald door de verpakkingenproducent.

solution

Klik HIER voor de uitwerking van de bovenstaande oefening. Klik HIER indien je het document in Power Point wilt downloaden.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Yellow Belt opleiding en de online Green Belt opleiding. Wil je meer weten? Klik dan HIER.