Opleidingsvisie

Wanneer een mens iets heeft geleerd is dat zichtbaar in gedrag. Je doet ineens iets wat je eerst nooit deed omdat je het nu kent, kunt en wilt. DOEN is dus belangrijk. Vandaar dat we in onze e-learnings veel oefentoetsen en casussen hebben opgenomen. Om daar ook echt van te kunnen leren, is het krijgen van feedback belangrijk. Je wilt immers weten of je “het goed” gedaan hebt, en waarom “het antwoord het antwoord” is. Na afloop van een casus/ oefening en na afloop van de oefentoetsen kun je daarom de goede uitwerkingen zien en vergelijken met jouw uitwerkingen. Ook wordt uitgelegd waarom iets wel of niet goed is. En hierbij geldt, gun jezelf dat je fouten mag maken! Van fouten kun je leren!

Error