MSA: Gauge R&R continue data

In onze online Lean Six Sigma Black Belt opleiding leer je hoe je verschillende MeestSysteemAnalyses (MSA‘s) kunt uitvoeren. Mogelijk wil jij tijdens de Measure-fase van jouw DMAIC-project de betrouwbaarheid van het meetsysteem dat jij hanteert toetsen. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de Gauge R&R centraal staat. In de les-units kun je veel oefeningen doen met datasets. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Wanneer je data gaat meten, continue data genoemd, kun je eerst testen of je een betrouwbaar en nauwkeurig meetsysteem hebt. Je kunt namelijk een Gauge R&R doen. Gage R&R of Gauge R&R (Gage/Gauge is Engels voor meetinstrument) is een techniek voor het beoordelen van de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van het meetsysteem. Het bevestigt hoeveel het meetsysteem aan gemeten procesvariatie bijdraagt.

Het opzetten van een Gauge R&R
In het opzetten van het Gauge R&R onderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

  1. meet tenminste tien items;
  2. laat drie verschillende mensen meten;
  3. laat elke medewerker elk item drie keer meten.

Bekijk onderstaande video. Je leert hoe je in Minitab een Gauge R&R studie kan opzetten.

Aan de slag

Een Green Belt heeft van jou het verzoek gekregen om een Gauge R&R studie op te zetten. Jullie willen meten hoeveel milligram van een bestandsdeel in een medicijn zit. Zij komt vervolgens met onderstaande uitwerkingen. Welke twee punten van feedback ga je haar geven?

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Een Gauge R&R uitvoeren in Minitab
Je gaat nu een Gauge R&R uitvoeren in Minitab. Je kunt de oefening doen nadat je de video gezien hebt.

Aan de slag

De Green Belt heeft de opzet van de Gauge R&R studie op basis van jouw feedback verbeterd. De dataset kun je HIER in excel downloaden. Voer een Gauge R&R uit in Minitab! In de onderstaande video kun je zien hoe je dat kunt doen. Je kunt in de uitslag kijken naar: % study variation. Hiervoor geldt:

  • minder dan 10%: goed meetsysteem
  • tussen 10-30%: acceptabel meetsysteem
  • meer dan 30%: slecht meetsysteem

Tevens kun je kijken naar %Contribution:

  • Indien dat minder dan 1% is, dan is het een goed meetsysteem
  • tussen 1 en 9% een redelijk meetsysteem
  • bij meer dan 9% een slecht meetsysteem

solution

Is het je gelukt om in Minitab de Gauge R&R te doen? Dan heb je onderstaande output uit Minitab gekregen en kun je concluderen dat je het meetsysteem moet verbeteren. Aan de slag

Je hebt een dataset van een Gauge R&R studie aangeleverd gekregen met het verzoek om in Minitab te onderzoeken of het een betrouwbaar en nauwkeurig meetsysteem is. Wat is je conclusie? Klik HIER voor de dataset.

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Aan de slag

Gemeenten helpen inwoners die schulden hebben met schuldhulpverlening. De ambtenaren moeten op basis van de dossiers van de inwoners een wekelijkse toelage vaststellen. De black belt wil toetsen of gemeente A en gemeente B een betrouwbaar beoordelingssysteem (=meetsysteem) hebben. Komen verschillende ambtenaren op verschillende momenten tot dezelfde wekelijkse toelage voor de inwoner? Doe een Gauge R&R onderzoek voor gemeente A en een Gauge R&R onderzoek voor gemeente B. Wat is je conclusie? Klik HIER voor de dataset die in twee tabbladen is opgenomen.

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Part-to-part variotion en Gauge R&R variation
Je hebt nu onderzocht welk deel van de gemeten variatie daadwerkelijk gemeten moet worden omdat producten, dossiers, patiënten of orders onderling verschillen. Dat is in het Engels de part-to-part variation. Wanneer er een verschil bestaat tussen de gemeten waarden en de werkelijke waarden dan is er tevens sprake van Gauge R&R variation, dat is de variatie die je meet die veroorzaakt wordt door het meetsysteem. De onderstaande figuren geven inzicht in de mate waarin de gemeten variatie bestaat uit part-to-part variation en Gauge R&R variation.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Black Belt opleiding. Deze opleiding komt in Augustus 2017 online beschikbaar. Wil je meer weten? Klik dan HIER.