“Learning by doing, dat werkte hier op de werkvloer”

Met een e-learning heb je een prima tool om kennis bij te brengen, maar soms bereik je meer door het live op de werkvloer te vertalen. Coördinator Erik Rijpkema paste het met hulp van Skoledo toe bij woningcorporatie Oosterpoort uit Groesbeek: “Learning by doing, met Skoledo als katalysator.”

“De organisatie wilde intern procesmatiger en daarmee nog klantgerichterwerken. Na een brede oriëntatie hebben we de hulp van Skoledo ingeroepen, waar een medewerker al eerder mee had samengewerkt. Het voordeel van hen is ook dat ze al ervaring hadden binnen de overheid en woningcorporaties, dus onze problematiek goed konden plaatsen. In overleg met Gosse Korte hebben we besloten de e-learning Presteren middels processen in te zetten, en tegelijk aan de slag te gaan. Niet oefenen, maar doen! Twaalf van de circa vijftig medewerkers hebben we opgedeeld in vier groepjes ingedeeld rond de thema’s visie, rollen, processen en programmamanagement. Gosse en ik waren de begeleider, met als rol om de medewerkers op het juiste spoor te krijgen en aan het denken te zetten en bij discussies te sturen.”

Tussen het normale werk door
“Deze aanpak sloot volgens ons aan bij de beleving van de medewerkers. Want lang niet elke medewerker heeft evenveel gevoel bij procesmatiger werken en dan is het best pittige kost. Juist door het te doen, snap je de theorie beter, waar ze naar behoefte vanuit de learning een beroep op konden doen. Door het simpel, no-nonsens en resultaatgericht te houden, ontstond een goede dynamiek die leidde tot verandering. Wat het traject heeft geholpen; in een korte tijd van drie maanden hebben we – tussen het normale werk door – tweewekelijks opdrachten gedaan om processen te vangen en zaken te regelen. Dat heeft onder meer geleid tot een betere overlegstructuur en een rapport waarin de processen en prestatie-indicatoren zijn beschreven. En het bewustzijn kantelde. Papier is leuk, maar het gaat erom dat je als medewerker snapt wat het inhoudt. Mede dankzij Skoledo hebben we daar veel werk in verzet en in bereikt.”

Medewerker Kwaliteitszorg Boudewijn van Berkum – volgens Erik Rijpkema de waakvlam – van Oosterpoort kijkt ook positief terug op dit verandertraject.

“Ja, absoluut heeft de inzet van Skoledo effect gehad. We hebben nu helder hoe we processen willen beschrijven, maar belangrijker is dat het principe als een olievlek door de organisatie loopt en dat iedereen nu snapt waarom we het zo doen. Voor velen was procesmatig werken helemaal niet zo duidelijk; nu is dat wel helder. Juist deze aanpak in groepjes met deskundige begeleiding was goed, omdat je je niet laat afleiden door andere prioriteiten. De zachte aanpak met externe inbreng heeft geholpen om weerstanden om te buigen. Ook de mogelijkheid om de handvatten direct op je eigen werk toe te passen was plezierig; dat werkt beter dan scholing. We hebben meters gemaakt: ik denk dat Skoledo de katalysator geweest is die het proces versneld heeft.