Lean Management via Blended Learning op Windesheim

Skoledo werkt samen met de minor ‘Vernieuwend organiseren’ van de Hogeschool Windesheim aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Leren wordt leuker, effectiever en efficiënter door toepassing van e-learning en blended learning in het HBO. Dankzij deze unieke samenwerking hebben 19 studenten hun Lean Management Advanced Degree behaald. Docenten Frank Sturrus en Peter Maas Geesteranus spreken van een groot succes! Frank Sturrus: “De student die leert via e-learning komt meer in een flow, dan leren via een boek. Het helpt hun om makkelijker door de stof heen te gaan. Daarnaast helpen de vragen om meer actief met de stof bezig te gaan.”

Je hoort en leest tegenwoordig veel over het toepassen van Blended Learning binnen het Hoger Onderwijs. Bij de opleiding Human Resource Management van Windesheim passen ze het daadwerkelijk toe. Men biedt studenten die zich inschrijven voor de Minor ‘Vernieuwend Organiseren’ de mogelijkheid om de e-learning Lean Management Advanced Degree te volgen op Skoledo.com in combinatie met colleges verzorgd door Frank Sturrus en Peter Maas Geesteranus, waarin casuïstiek en voorbeelden worden besproken en discussies worden gevoerd. De e-learning is een kans voor studenten om een gewild certificaat te behalen tijdens hun studie!

Tevredenheid
De studenten hebben elke module op de e-learning geëvalueerd. Dankzij deze feedback is Skoledo in staat om voortdurend verbeteringen in de e-learning door te voeren. Het meest gegeven cijfer voor de e-learning door de studenten is een acht! Een visuele weergave van de evaluaties zie je in onderstaand histogram.

 check-mark-1292787_1280 Judith: Ik vond de theorie erg duidelijk en doordat er per unit vragen werden gesteld werd jezelf getoetst of je de theorie had begrepen. Erg fijne manier van leren.
 check-mark-1292787_1280 Tijmen: veel filmpjes zijn kort en bondig gemaakt, wat fijn is voor een student. Ook leer je veel wat je direct in de les of tijdens het project kunt gebruiken.
 check-mark-1292787_1280 Sanne: duidelijke uitleg van de stof, de filmpjes maken het begrijpen van de stof makkelijker
 check-mark-1292787_1280 Yvette: duidelijk, overzichtelijk, effectieve manier van leren.
 check-mark-1292787_1280 Annelies: Het is een leuke manier van leren, de herhalingen tussendoor is ook prettig.
 check-mark-1292787_1280 Lisette: Ik vind het een fijne methode om mee te werken. Alles staat duidelijk en ik vind het fijn om naderhand vragen te beantwoorden over de stof die we moesten lezen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Lean Management Advanced Degree e-learning? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.