student met laptop op bureau

Krijgt online training/ e-learning nu een “boost”?

We zijn allemaal bekend met het fenomeen Leven Lang Ontwikkelen. Digitalisering zorgt ervoor dat organisaties en het personeel steeds sneller moeten gaan ontwikkelen. Dit betekent dat personeel zich ook steeds sneller moet gaan ontwikkelen. In de realiteit blijkt leven lang leren toch een moeilijk punt. Dit heeft verschillende oorzaken:

  • De kosten zijn te hoog. Hierbij gaat het niet alleen om kosten van deelname, mij ook om reis- en verblijfkosten en ‘verletkosten’ (werknemers kunnen niet werken en moeten daarom vervangen worden).
  • Geen toegankelijk onderwijs. Denk hierbij aan toelatingseisen en fysieke afstand tot de instelling.
  • De complexiteit om privé, werk en leren met elkaar te kunnen combineren.
  • Opleidingsaanbod dat niet voldoende is afgestemde op de deelnemers.
  • Mentale belemmeringen.

De oplossing van Skoledo? E-learning. Door gebruik te maken van e-learning kunnen de bovengenoemde problemen (deels) worden weggenomen.

Corona-crises geeft een ‘boost’ aan online leren?

Nu ook in Nederland het Corona-virus woedt, zien we allerlei initiatieven uit de grond schieten op het gebied van online training. Veel docenten van Hogescholen en Universiteiten gaan colleges verzorgen via Microsoft Teams, Skype of Blackboard. Tevens kunnen hun studenten op Skoledo een e-learning volgen. Studenten van bijvoorbeeld de Hanzehogeschool Groningen volgen op Skoledo de e-learning Lean Six Sigma Green belt in combinatie met begeleiding van Hanze-docenten via Blackboard. Wil je meer lezen over de samenwerking tussen Skoledo en Hogescholen/ Universiteiten, klik dan HIER.

Kosten

De investering van een online training voor een deelnemer is doorgaans ene stuk lager dan een klassikale training. Bovendien, door gebruik te maken van e-learning hoeven deelnemers niet te reizen of ergens anders te verblijven. De vraag is echter of organisaties de uitgaven voor opleiden moeten zien als een kostenpost. Het is immers een investering die zich over het algemeen terugverdient!

Toegankelijkheid

Veel opleidingen hebben bepaalde toelatingseisen. Bij e-learning is hier over het algemeen geen sprake van. Daarnaast is er geen sprake van fysieke afstand tot de opleidende instelling. Doordat de deelnemer online leert kan deze dat in eigen tempo doen. De deelnemer is volledig vrij om zelf te kiezen waar hij wil leren, wanneer hij wil leren en hoelang hij wil leren. Bij Skoledo blijf je voor langere duur toegang houden tot e-learnings. Dit maakt het ook gemakkelijker om werk, privé en leren te combineren.

Opleidingsaanbod

Het online opleidingsaanbod is oneindig. Het voordeel hiervan is dat deelnemers zich kunnen ontwikkelen op elk relevant gebied. Maar ook dat deelnemers niet meer een volledige opleiding hoeven te volgen, waar zij modules in volgen die voor hen niet interessant zijn. Deelnemers bepalen zelf welke modulen voor hen interessant of nodig zijn en certificeren zich daarin.

Kortom, e-learning heeft de toekomst?

Kortom, zonder e-learning heeft een leven lang ontwikkelen geen toekomst. Daarom zal e-learning een steeds grotere rol gaan vormen bij een leven lang ontwikkelen. Benieuwd naar wat Skoledo voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact met ons op!

Bekijk ons volledige opleidingsaanbod hier