Ishikawa-diagram

Het Ishikawa-diagram wordt ook wel het visgraatdiagram genoemd en helpt bij het analyseren en oplossen van problemen in het bedrijfsproces. Het heeft zijn naam te danken aan de ontwikkelaar, Kaoru Ishikawa, die destijds in Japan werkte bij Kawasaki Heavy Industries. Het doel van dit diagram is om op een geordende visuele wijze op zoek te gaan naar zoveel mogelijk oorzaken van een bepaald probleem. Hierbij is het de bedoeling om niet direct tot een oplossing te komen voordat het exacte probleem bekend is.

De onderdelen van het Ishakawa-diagram

Om het visgraatdiagram op te stellen zijn er zes verschillende categorieën gedefinieerd. Deze categorieën worden op de uiteinden van een graat geplaatst, met daaronder (op de graat) de oorzaken. De categorieën zijn als volgt onderverdeeld:

Mensen

Onder mensen vallen alle personen die betrokken zijn bij het betreffende proces. Hierbij kun je je afvragen of men het probleem begrijpt en of de betrokkenen goed genoeg opgeleid zijn en de nodige ervaring hebben.

Methoden

Onder methoden valt het proces dat wordt uitgevoerd en de daarbij horende eisen die erbij worden gesteld. Denk hierbij aan procedures, beleid, regels, wetten en voorschriften.

Machines

Onder deze categorie vallen alle machines die worden gebruikt tijdens het betreffende proces. Denk hierbij aan alle apparatuur, software, gereedschap, computers etc. Hierbij kunnen er ook vragen worden gesteld of deze machines nog wel goed werken en aan de verwachtingen voldoen.

Materialen

Dit zijn alle materialen die worden gebruikt tijdens het proces om het eindproduct mee te kunnen produceren. Bijvoorbeeld kantoorartikelen of grondstoffen.

Metingen

Metingen zijn erg belangrijk binnen het proces. De gemeten gegevens uit het bedrijfsproces worden gebruikt om de kwaliteit te evalueren. Stel hierbij vast wat de criteria is en hoe betrouwbaar deze metingen zijn.

Milieu

Bij de categorie milieu wordt er gekeken naar de invloed van omgevingsfactoren en de voorwaarden rondom het proces. Denk hierbij aan de locatie, temperatuur, tijd, cultuur, MVO en de manier van werken.

Ishakawa-diagram en Lean Six Sigma

Door het Ishakawa visgraat-diagram in te vullen kunnen problemen in een bedrijfsproces worden achterhaald. Daarom sluit dit goed aan bij Lean Six Sigma. Dit diagram kan ook goed worden ingezet in combinatie met het DMAIC-model, om problemen in het bedrijfsproces te achterhalen en op te lossen. Wil je meer leren over Lean (Six Sigma) en Kaizen? Mooi! Kijk hieronder voor onze Lean en Lean Six Sigma e-learnings ⬇️

Lean Management Contributor/ Yellow Belt
Lean Management Practitioner/ Green Belt (Theorie)
Lean Management Expert/ Green to Black Belt (Theorie)

Lean Six Sigma Yellow Belt
Lean Six Sigma Green Belt (Theorie)
Lean Six Sigma Black Belt (Theorie)

Wil je toch nog meer informatie? Neem dan contact met ons op.