Handig voor een interne auditor! 10 slogans die de ISO 55001 samenvatten

Leden van een auditteam volgen bij Skoledo de opleiding Interne auditor ISO 55001. ISO 55001 is een norm voor assetmanagement. Goed assetmanagement is in de eerste plaats een gedachtengoed, waarbij alles in dienst staat van de strategische doelen van de organisatie en behoeften, wensen en eisen van haar klanten en stakeholders. Om dit te kunnen borgen, is een (gedocumenteerd) assetmanagementsysteem nodig. Dit managementsysteem kan eventueel gecertificeerd worden conform ISO 55001. Om de effectiviteit van het assetmanagementsysteem te beoordelen en te verbeteren is het uitvoeren van audits cruciaal.

Samenvatting ISO 55001

Het kennis hebben van de geest en de letter van de ISO 55001 is een vereiste voor een interne auditor van het assetmanagementsysteem. Wij hebben 10 slogans geformuleerd waarmee je snel inzicht krijgt in die ISO 55001!

ISO 55001 hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4: De context of situatie werk je bijvoorbeeld uit in een SWOT, hieruit volgen kansen en risico’s en de impact daarvan op de scope van het AMS en op de inhoud van het SAMP isA LOT.

Hoofdstuk 4: een slim bedrijf kent en volgt ‘vooruit’, ‘achteruit’ en ‘opzij’ ….. en voert met die kennis goed assetmanagement en wordt daardoor blij.

ISO 55001 hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5: De leiders zorgen ervoor dat de grote lijnen van de kop van de vis (doelen) en de visgraten (het systeem) worden vastgesteld, afgestemd, geïntegreerd, gecommuniceerd, bevorderd en verbeterd.
Zorg ook voor een passend AMB en gedefinieerde rollen m.b.t. het AMS, want anders loop je alsnog een zeperd!

ISO 55001 hoofdstuk 6

Hoofdstuk 6: Bedenken, ontwerpen, ontwikkelen, smeden en uitdenken zijn synoniemen voor planning/plannen, en zijn cruciaal om beoogde resultaten te behalen.
Risico’s en kansen zijn input voor vastgestelde meetbare doelstellingen, en vervolgens moet men wat-wie-wanneer-waarmee bepalen.

ISO 55001 hoofdstuk 7

Hoofdstuk 7: we ondersteunen het primaire proces bij het behalen van het resultaat met middelen, daad enwoord ……. zodat we het met de assets doen zoals het hoort.

Hoofdstuk 7: Voor het inrichten, implementeren en verbeteren van het AMS zijn mensen en middelen nodig……..
En tevens is het stellen van eisen aan informatie voor het ondersteunen van Assets en het AMS is niet overbodig.

Hoofdstuk 7: Mensen die werken aan Assets en het AMS zijn competent, bewust en geïnformeerd…….
Ook actuele en beheerde gedocumenteerde informatie (denk aan procedures, digitale formulieren en registraties) is niet verkeerd

ISO 55001 hoofdstuk 8

Hoofdstuk 8: Door processen te ontwerpen, uit te voeren en te beheersen, kun je doelen bereiken en zullen risico’s niet overheersen.

Hoofdstuk 8: Geplande wijzigingen in de visgraten (materieel-methode-medewerker-moment-milieu-materiaal) moet je goed overwegen, ook bij uitbesteding van activiteiten m.b.t. assets moet je de mogelijke impact op de te behalen doelen, prestaties of beoogde resultaten afwegen.

ISO 55001 hoofdstuk 9

Hoofdstuk 9: Prestaties van assets en processen wil je meten, want………
1) of je de doelen behaald en 2) of het AMS effectief is men graag weten.

Hoofdstuk 9: Audits o.b.v. risico’s, doelen en behoeftes zijn zinvol, want bij de beoordeling van de effectiviteit van het AMS spelen de auditbevindingen een belangrijke rol.

ISO 55001 hoofdstuk 10

Hoofdstuk 10: Afwijking, incident, waargenomen risico of kans …… voor verbeteringen in Assets, Assetmanagement of het Assetmanagementsysteem breken wij een lans.

Assetmanagement en ISO 55000, ISO 55001 en ISO 55002

Bekijk de onderstaande video waarin je meer uitleg krijgt over de ISO 55000, ISO 55001 en ISO 55002 voor assetmanagement.

Wil je meer leren over ISO 55001? Klik HIER voor meer informatie.