Doorlooptijd⏱

“Onze doorlooptijd is te lang”

“We moeten onze doorlooptijd verkorten”

“We gaan Lean Six Sigma gebruiken om onze doorlooptijd te verkorten”

“De doorlooptijd van hypotheekaanvragen moet met 45% verkort worden voor 31-12-2020”

Waarschijnlijk heb je één van de bovenstaande kreten wel eens gehoord binnen een organisatie. Iedereen wil wel een korte doorlooptijd. Maar wat is nou precies doorlooptijd? “Ja, doorlooptijd is toch gewoon de tijd tussen de start en de voltooiing van een proces?”. Ja zeker, dit is waar. Maar doorlooptijd is meer dan dat, doorlooptijd is namelijk dé graadmeter voor de mate van fitheid van een proces.

Doorlooptijd wordt als volgt berekend: doorlooptijd = bewerkingstijd + wachttijd. Ah, doorlooptijd bestaat dus uit twee verschillende componenten, namelijk; bewerkingstijd en wachttijd. Bekijk de afbeelding hieronder eens ⬇️

Wat is hier dan de doorlooptijd? We hadden gezegd dat; doorlooptijd = bewerkingstijd + wachttijd. In de bovenstaande afbeelding geldt dus; doorlooptijd = (3 + 5 + 4) + (15 + 1) = 28 minuten. De totale bewerkingstijd van dit proces is 12 minuten, toch is de doorlooptijd 28 minuten. Hoe kan dit? Het betekent dat de wachttijd lang is, er zit verspilling in het proces. Waarom is er dan zoveel wachttijd? Wordt het proces niet in één keer goed uitgevoerd? Zijn bepaalde activiteiten niet op elkaar afgestemd? Wordt er niet gewerkt op basis van klantvraag? Er kunnen veel verschillende oorzaken zijn. Door een Lean Six Sigma project op te starten kun je erachter komen wat verspilling is binnen jouw proces.

Omdat doorlooptijd veel zegt over de fitheid van het proces zijn veel verschillende organisaties gefocust om de verhouding doorlooptijd versus bewerkingstijd te verbeteren.

  • Ziekenhuizen willen bijvoorbeeld de ligduur van patiënten in een zorgpad verkorten;
  • Bouwbedrijven willen de bouwperiode op de bouwplaats verkorten;
  • Waterschappen willen de termijn van vergunningen verlenen verkorten;
  • Dozenproducenten willen de tijd die een order onderweg is in de fabriek tussen processtap A en processtap B verkorten;
  • Etc.

We nemen het nog een stapje verder, de bezettingsgraad speelt namelijk ook een grote rol. Over het algemeen geldt: hoe hoger de bezettingsgraad van mensen, machines, apparatuur, ruimte, etc., hoe langer de doorlooptijd. Bij een hoge bezettingsgraad is de kans dat een nieuwe klant (order) moet wachten groot omdat andere klantvragen eerst afgehandeld moeten worden. Kijk maar eens naar de onderstaande afbeelding ⬇️

We gaan nog een stapje verder. Wel eens gehoord van Little’s Law? Met Little’s Law kan je de gemiddelde doorlooptijd berekenen. Dit gaat als volgt:

Gemiddelde doorlooptijd = gemiddelde onderhanden werk in het proces / gemiddelde output per periode. 

Een voorbeeld, stel dat bij de gemeente Ekerdam in het aanvraag uitkering proces gemiddeld 30 dossiers ‘onderhanden’ zijn. Dat betekent dat er 30 aanvragen in het proces zitten. Stel dat er per week 5 aanvragen afgehandeld worden. Dan is de gemiddelde doorlooptijd van een aanvraag voor een uitkering dus 6 weken. 30 aanvragen / 5 aanvragen per week = 6 weken.

Dit was in het kort iets over doorlooptijd. Natuurlijk valt hier nog veel meer over te zeggen. Wil jij nou meer weten over doorlooptijd, takttijd, cyclustijd, etc.? Dan is de Lean Six Sigma Green of Black Belt echt wat voor jou! Bekijk ook eens onze video over doorlooptijd, deze kun je hieronder vinden.

KLIK HIER voor meer informatie over de Lean Six Sigma Green Belt

KLIK HIER voor meer informatie over de Lean Six Sigma Black Belt