Didactisch concept

Leren start met bewust worden dat je iets moet/ wil leren. Daarvoor was je onbewust onbekwaam. Door te leren wordt je bewust bekwaam. Omdat je leest, hoort, ziet, oefent, doet en uitlegt. Wanneer je dat veel doet kun je op een gegeven moment het op de ‘automatische piloot’ doen. Je doorloopt dus onderstaande 4 fasen van leren.

Bewust bekwaam2

We maken gebruik van moderne didactische principes gericht op toepassing. Je leert immers door waarneming, doen en feedback krijgen. Onze online trainingen sluiten aan bij de praktijk door veel voorbeelden van toepassingen te tonen binnen diverse organisaties. Het zet je aan het denken over wat je nu doet en hoe het nog veel beter kan. De video’s leggen veel uit en de oefeningen en toetsvragen maken dat je de stof écht gaat begrijpen.

Kennis, inzicht en toepassing
In onze e-learning doe je veel kennis op en ontwikkel je inzichten. Ook het toepassen van deze kennis en inzichten wordt gestimuleerd. Vaardigheden (zoals praktisch toepassen van kennis, verbanden leggen en standpunten innemen) worden vooral gestimuleerd door (In Company) bijeenkomsten, projectbegeleiding en coaching naast de e-learning. Zo doorloop je alle onderstaande leerniveaus:

  1. Kennis
  2. Inzicht
  3. Toepassen
  4. Verbanden leggen
  5. Standpunten innemen

book-731199_1920