De waarde van een Lean (Six Sigma) certificaat

De waarde van een Lean (Six Sigma) certificaat, hoe wordt dat nou bepaald? Dat is een veel gestelde vraag. Er zijn namelijk veel verschillende opleidingsinstituten die deelnemers certificeren. Titels zoals een Lean Six Sigma Yellow Belt of een Lean Management Black Belt zijn namelijk niet beschermd. Het is dus belangrijk om te weten dat de waarde van een certificaat wordt bepaald door drie factoren:
1) de bekendheid/ reputatie van het opleidingsinstituut dat de deelnemer certificeert;
2) de norm waaraan de opleiding voldoet;
3) het aantal deelnemers aan de opleiding en hun tevredenheid.

Je ziet deze drie factoren hieronder afgebeeld ⬇️

De bekendheid/ reputatie van Skoledo

Skoledo werkt samen met Hogescholen en Universiteiten aan verbetering en vernieuwing van onderwijs. Wij geloven dat leren leuker, effectiever en efficiënter wordt door toepassing van e-learning. De e-learningprogramma’s van Skoledo zijn slim, leuk en creatief opgezet dankzij het gebruik van de nieuwste IT-technieken en didactische kennis.

De norm waaraan de opleiding voldoet

Vanwege een gebrek aan één officiële standaard, wordt de waarde van een certificaat bepaald door de verstrekkende instantie. Gelukkig heeft de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) besloten om een wereldwijd erkende standaardnorm voor Lean Six Sigma vast te stellen, de ISO 13053. Dit is de internationale richtlijn voor Lean Six Sigma die iedereen zou moeten hanteren. Voor Lean Management is dit de ISO 18404. Hierin wordt aangegeven wat een Belt moet doen, welke voor competenties hij daarvoor moet bezitten en wat in de opleiding aan bod moet komen om die competenties te verkrijgen. Onze Lean Six Sigma opleidingen zijn conform deze wereldwijd erkende ISO 13053 opgebouwd en onze Lean Management opleidingen conform de ISO 18404.

Tevredenheid deelnemers over e-learning Lean Six Sigma of Lean Management

Skoledo is in maart 2016 gestart met het aanbieden van e-learning. Bijna vier jaren later hebben circa 8.500 deelnemers deelgenomen aan één van onze online trainingen. Lees HIER meer over hoe oud-deelnemers de e-learning waarderen.

– Dirk van de Vaart heeft het Green Belt (Lean Six Sigma) behaald via Skoledo tijdens zijn verblijf in Nicaragua. Lees het HIER!
– Antoinette Feijen heeft de online training Lean Six Sigma Green Belt succesvol afgerond. Lees het HIER!
– Lean Facilitator Stefan van den Keijzerswaard werkt bij het Waterbedrijf Groningen. Samen met Skoledo zijn In-Company Yellow Belts opgeleid. Lees het HIER!