De 5S-methode

Het doel van de 5S-methode is om samen met je collega’s een schone, veilige, goed georganiseerde en efficiënte werkomgeving te creëren. Hierbij kun je denken aan het voorkomen van ongevallen en defecten op het werk en het verminderen van zoektijden. De methode is onderverdeeld in vijf basisbegrippen, namelijk Seiri, Seiton, Seisō, Seiketsu en Shitsuke. De 5S-methode komt uit de Japanse managementfilosofie en is een veelgebruikte tool binnen Lean Six Sigma. De vijf begrippen omschrijven in de ruimste zin van het woord: ‘opruimen’ of ‘schoonmaken’.

De vijf begrippen van de 5S-methode

De 5S-methode is, zoals de naam al verklapt, onderverdeeld in vijf begrippen. Deze begrippen helpen erbij om werkplekken beter te organiseren. Zo wordt de productiviteit verhoogd en worden verspillingen weggenomen. De vijf punten worden als volgt gedefinieerd.

Seiri (整理) | sorteren/scheiden

Bij het onderdeel sorteren bekijk je wat binnen de werkomgeving belangrijk en overbodig is. Alle documenten en voorwerpen die niet belangrijk zijn, kunnen worden weggegooid. De documenten die wel van belang zijn maar geen prioriteit hebben, kunnen apart worden gelegd voor een later moment. Zorg er daarbij wel voor dat ze de belangrijke documenten niet in de weg staan.

Seiton (整頓) | schikken/ordenen

Het schikken of ordenen van documenten is heel eenvoudig. Je geeft alles een geschikte plaats zodat je iets snel kun terugvinden wanneer dit nodig is. Stop bijvoorbeeld alle belangrijke documenten in mappen en categoriseer deze. Zorg er dus voor dat alles een geschikte plaats krijgt zodat iedereen het snel kan terugvinden.

Seisō (清掃) | schoonmaken

Het schoonmaken en houden van je werkomgeving is erg van belang. Het is niet alleen hygiënisch, maar ziet er ook gewoon netjes uit. Om het schoonmaken niet te laten verwateren zou je met je team regels kunnen opstellen om de werkplek schoon en veilig te houden. Hanteer bijvoorbeeld een schoonmaakmethode en zorg voor verantwoordelijkheden en standaards.

Seiketsu (清潔) | standaardiseren

Het standaardiseren houdt in dat op de lange termijn de voorgaande drie stappen standaard worden uitgevoerd. Alles wordt vastgelegd, zodat je van elkaar weet wie verantwoordelijk is voor een bepaalde taak. Zo weten je collega’s wat ze van je kunnen verwachten en jij van hen.  Dit kan bijvoorbeeld worden opgesteld in een documentatie waarin bepaalde verantwoordelijkheden en handelingen worden vastgelegd.

 Shitsuke () | standhouden/systematiseren

Wanneer de voorgaande punten zijn doorlopen dan is het alleen nog een kwestie van standhouden of systematiseren, zodat alle procedures en en afspraken worden opgevolgd. Om de gewenste productiviteit te behouden en resultaten te boeken, is de zorg voor behoud en continuïteit dus essentieel.

De 5S-methode en Lean Six Sigma

Tijdens de online trainingen van Lean Six Sigma bij Skoledo leer je uitgebreid hoe je het beste de 5S-stappen kunt toepassen in jouw bedrijfsvoering. Verhoog hierdoor de productiviteit en efficiëntie op de werkvloer met de implementatie van de 5S-methode! Kijk hieronder voor onze Lean en Lean Six Sigma trainingen ⬇️

Lean Management Contributor/ Yellow Belt
Lean Management Practitioner/ Green Belt (Theorie)
Lean Management Expert/ Green to Black Belt (Theorie)

Lean Six Sigma Yellow Belt
Lean Six Sigma Green Belt (Theorie)
Lean Six Sigma Black Belt (Theorie)

Wil je toch nog meer informatie? Neem dan contact met ons op.