Dankzij Skoledo kunnen wij onze lessen efficiënter indelen

Een welkome aanvulling en mooie wisselwerking, zo beschouwt Han van der Vinden, docent Bedrijfskunde aan HZ University of Applied Sciences in Zeeland, de samenwerking met Skoledo: “Omdat veel geautomatiseerd is, houden wij tijd over om studenten beter te begeleiden.”

“Sinds 2019 werken we met Skoledo samen, en dat verloopt heel prettig.Ze bieden kwaliteit, hebben kennis, reageren snel op vragen en zijn flexibel in hun werk. Omdat onze hogeschool streeft naar gevarieerd onderwijs met niet alleen werk- en hoorcolleges, maar ook online lesaanbod, kwamen we uit bij Skoledo. We nemen voor de eerstejaars Bedrijfskundestudenten onder meer de Yellow Belt-module af. De online lessen kunnen de studenten in eigen tijd en op eigen tempo doen, maar als docenten hebben we wel inzicht in hun voortgang. Dat hadden we voorheen niet zo goed, toen we nog schriftelijke lean-cursussen aanboden. Het certificaat staat goed op hun cv, maar voor veel studenten is de stof nog best pittig. Maar omdat de theorie al in de module wordt toegelicht, houd ik als docent tijd over om studenten extra te begeleiden of bepaalde items uit te lichten. Deze manier van cherrry picking werkt prettig.”

“Minder vaak toetsen, maar wel effectiever”
“Het gemak van de online module vertaalt zich ook in kwalitatief betere toetsen en minder foutgevoeligheden, omdat het allemaal geautomatiseerd is. Een vak dat in het verlengde ligt, is ‘Ondernemen met Informatie’. De lesstof verzorgen we zelf, maar het online tentamen ligt bij Skoledo. Vanuit onze ambitie om minder vaak te toetsen hebben we dit tentamen geïntegreerd met lean. Het tentamen is als het ware op maat voor ons gemaakt: wij hebben tachtig vragen aangeleverd, Skoledo heeft ze ingevoerd in het toetssysteem. Ook daar hebben ze weer laten zien dat ze verstand van zaken hebben door met goede feedback te komen op de vragen. Dat heeft weer geleid tot een nog betere toetsing. Net zoals bij de Yellow Belt houden we nu meer tijd over om in de les in te zoomen op leaninstrumenten die studenten moeten toepassen in hun praktijkopdracht.”

“Meer oog voor ICT in bedrijfskunde-aanbod”
“Zelf heb ik ook Bedrijfskunde gestudeerd en daarna onder meer als consultant in de ICT gewerkt. Je ziet dat die vakgebieden steeds meer samenkomen. Organisaties baseren hun strategie en processen steeds meer op data. Natuurlijk is de bedrijfskundige nog steeds essentieel in zijn rol als breed geïnformeerde, flexibele en kritische organisatie-analyticus, maar meer oog voor bijvoorbeeld Business Intelligence is noodzaak. Het zou mooi zijn als we daar met Skoledo samen eens naar kunnen kijken bij de doorontwikkeling van het moduleaanbod.”