Skoledo werkt samen met NHL Stenden. Blended Learning een groot succes!

Skoledo werkt samen met de opleiding Post HBO leergang Bedrijfskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). De deelnemers aan de module Proces- en Prestatiemanagement hebben de online training ‘Presteren middels processen’ op Skoledo.com gevolgd. Daarnaast verzorgde Gosse Korte in het najaar van 2017 zes colleges op de NHL. Echt Blended Learning dus! Leren wordt leuker, effectiever en efficiënter door toepassing van blended learning. Programmamanager Jappie Sietsma spreekt van een groot succes!

Blended Learning
Je hoort en leest tegenwoordig veel over het toepassen van Blended Learning binnen het onderwijs. Bij de opleiding Post HBO leergang Bedrijfskunde van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden passen ze het daadwerkelijk toe! Men biedt deelnemers de mogelijkheid om de e-learning ‘Presteren middels processen’ te volgen op Skoledo.com in combinatie met colleges verzorgd door Gosse Korte. Kennis en inzicht ontwikkelen deelnemers voorafgaand aan het college door de online training te volgen. Het vaardig toepassen van de leerstof wordt tijdens het college gestimuleerd. Zo wordt een optimaal leerrendement behaald!

Tevredenheid
De studenten hebben elke module op de e-learning geëvalueerd. Dankzij deze feedback is Skoledo in staat om voortdurend verbeteringen in de e-learning door te voeren. Het meest gegeven cijfer voor de e-learning door de deelnemers is een acht! Een visuele weergave van de evaluaties zie je in het onderstaande histogram.

check-mark-1292787_1280  Dirk: E-learning is erg effectief
check-mark-1292787_1280 
Linda: interessante materie
check-mark-1292787_1280 
Reinder: ik zou het aanbevelen, het is een e-learning site waar ik veel heb opgestoken over Proces- en Prestatiemanagement.
 check-mark-1292787_1280 Miranda: Complete lesstof, erg leuk leren, op eigen tijd, variatie tussen filmpjes, opdrachten, teksten. Ik heb er erg veel plezier aan beleefd!
 check-mark-1292787_1280 Jelte: het materiaal is helder in de uitleg, ik snap de leerstof
 check-mark-1292787_1280 Klaas: hele leuk manier van leren! De combinatie met filmpjes, tekst, plaatjes en raadsels zijn erg effectief. Het is leerzaam en boeiend tegelijkertijd.
 check-mark-1292787_1280 Sieger: Leuk en heel toegepast

Meer weten?
Wil je meer weten over de online training ‘Presteren middels Processen’? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.

Wil je meer weten over de Post HBO Bedrijfskunde opleiding van de NHL? Klik dan HIER.

Skoledo sponsort PEC Zwolle in 2018!

Op fietsafstand van het PEC Zwolle stadion bevindt zich het pand van Skoledo, aan de Paxtonstraat 3p te Zwolle. Door onze Zwolse roots voelen wij ons verbonden met deze regio. Net als PEC Zwolle zijn wij ambitieus en steken we op bepaalde punten er met ‘kop en schouders’ bovenuit , ook al zijn we niet het grootste online trainingenbedrijf. Tevens heeft Skoledo, net als PEC, een landelijke uitstraling. Net als PEC geloven wij in de kracht van teamwork. Door slim samen te werken met partners bereiken we veel voor onze klanten en studenten.

Yellow Belt online training groot succes op De Haagse Hogeschool

Skoledo werkt samen met de opleiding Elektrotechniek van de Haagse Hogeschool aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Leren wordt leuker, effectiever en efficiënter door toepassing van e-learning en blended learning in het HBO. Dankzij deze unieke samenwerking hebben 53 studenten hun Lean Six Sigma Yellow Belt certificaat behaald. Docent Marten Schröder spreekt van een groot succes!

Blended Learning
Je hoort en leest tegenwoordig veel over het toepassen van Blended Learning binnen het Hoger Onderwijs, bij Elektrotechniek van de Haagse Hogeschool passen ze het daadwerkelijk toe. Men biedt tweedejaars studenten de mogelijkheid om de e-learning Lean Six Sigma Yellow Belt te volgen op Skoledo.com in combinatie met colleges verzorgd door Marten Schröder, waarin casuïstiek en voorbeelden worden besproken en discussies worden gevoerd. Een kans voor studenten om een gewild certificaat te behalen tijdens hun studie!

Tevredenheid
De studenten hebben elke module op de e-learning geëvalueerd. Dankzij deze feedback is Skoledo in staat om voortdurend verbeteringen in de e-learning door te voeren. Het meest gegeven cijfer voor de e-learning door de studenten is een acht! Een visuele weergave van de evaluaties zie je in het onderstaande histogram.

check-mark-1292787_1280 Denny: Het is gewoon goed
check-mark-1292787_1280
 Sander: goede duidelijke uitleg, goede vragen en antwoorden die zorgen dat je echt begrijpt wat er gevraagd wordt
check-mark-1292787_1280 
Kadri: ik heb beter leren meten wat ik ook nodig zal hebben bij mijn opleiding.
 check-mark-1292787_1280 Kevin: de module was interessant en de individuele units waren niet te lang waardoor het makkelijk te doorlopen was zonder de concentratie snel te verliezen.
 check-mark-1292787_1280 Casper: interessante module, goede leerstof alleen kost het wel veel tijd.
 check-mark-1292787_1280 Ricardo: goede informatie en de filmpjes geven een leuke toevoeging. Ook verzorgen de voorbeelden hierin een goede verduidelijking.
 check-mark-1292787_1280 Ruben: interessant! Snel en makkelijk te maken
 check-mark-1292787_1280 Quinten: leuk leuk
 check-mark-1292787_1280 Masood: het is goed

Meer weten?
Wil je meer weten over de Yellow Belt e-learning? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.

Lean Six Sigma in de bouw

In onze online Lean Six Sigma Yellow BeltGreen Belt en Black Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin het gebruiken van Control Charts oftewel regelkaarten wordt uitgelegd. In de Lean Six Sigma online trainingen kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools & technieken. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Ook in de Bouwbranche is Lean Six Sigma een populaire methode. Bekijk onderstaande video waarin bouwbedrijf Heijmans uitlegt waarom zij Lean Six Sigma toepassen. Heijmans heeft veel medewerkers opgeleid tot Yellow, Green en Black Belt en zij voeren binnen de organisatie DMAIC-projecten uit.

Lean principes in de Bouw
Lean bouwen wordt steeds meer geïmplementeerd omdat het besef in de bouwwereld ruimschoots aanwezig is dat de bouwketen niet optimaal functioneert. Bouwpartners optimaliseren vaak hun eigen stukje werk in een project voor hun eigen belang, het totale project verloopt daardoor vaak niet optimaal. Het implementeren van Lean in de Bouw betekent dat de principes van Lean geleefd moeten worden om prestatieverbetering te realiseren. Deze principes zijn bijvoorbeeld:

 • Respect voor mensen (klanten-leveranciers-medewerkers-onderaannemers-etc.). Met deze stakeholders wordt een duurzame relatie aangegaan. Door duurzame relaties raak je op elkaar ingespeeld. Hiërarchie en macht zijn niet des Leans, omdat we graag de mening van een ieder willen horen om tot een goede oplossing of tot verbetering te komen. Je moet mensen in het proces betrekken en ze zodanig uitrusten dat ze hun processen en de manier waarop ze werken kunnen verbeteren. Het creatieve potentieel van mensen mag niet verspild worden!
 • Waarde voor de klant definiëren en realiseren. De klant kennen en weten wat zijn perceptie van waarde is, is natuurlijk ook in de Bouw van groot belang. De tijd van wij produceren/ bouwen en de klant moet het maar accepteren is voorbij.
 • De waardestroom vaststellen en laten stromen zonder verspilling is cruciaal.
 • Creëer flow:  Het doel moet zijn dat het werk voorspelbaar (volgens planning) verloopt zodat het op het afgesproken tijdstip klaar is.
 • Pull: Knip grote projecten op in kleinere eenheden om waarde tijdens een bouwproject te laten stromen.
 • Continue verbetering: samen met stakeholders wordt gewerkt aan continue verbetering. Continue werken aan verbetering om projecten, nu en in de toekomst, beter te laten verlopen. Er wordt op een open manier samengewerkt tussen verschillende partijen. Men vertrouwt elkaar. Men werkt samen omdat men een gemeenschappelijk doel heeft. Zonder een gezamenlijk vastgesteld doel geen samenwerking. Binnen het streven naar dat gezamenlijk doel kan elke bouwpartner haar eigen belang nastreven. Ketensamenwerking vraagt van alle bouwpartners een goede afweging van hun eigen belang en het gezamenlijk belang. En tevens om dit eigen belang open en transparant te bespreken zodat ieders bedrijfsbelangen kan worden gerespecteerd.

In onderstaand filmpje over Lean in de bouw komen die principes mooi tot uiting.

Projecten kleiner maken
De projecten in de bouw zijn vaak zo groot dat ze eigenlijk niet meer te managen zijn. Een aspect van Lean Bouwen is het opdelen van grote projecten in kleinere units. In plaats van honderd woningen in 1 keer te bouwen, bouw er eentje (of enkele). Die verkoop je en dan begin je aan de volgende. Het geld zit dan minder lang vast in het project en je kunt veel leren van de zaken die in de eerste woningen verkeerd gegaan zijn. De gehele doorlooptijd voor het gehele project wordt daardoor misschien niet kleiner, maar de gemiddelde doorlooptijd per woning wordt behoorlijk verkort. En doorlooptijd is de graadmeter voor fitheid van een proces!

Het lijkt misschien raar om een bouwproject van 100 woningen te gaan realiseren in series van 7 (of van 1), omdat elke partij dan 14 keer (of 100 keer) moet komen. Dat leidt tot extra kosten, zou je zeggen. Dat is echter maar de vraag. Wanneer je de eerste 7 woningen snel oplevert, kun je die al verhuren of verkopen. De onderhanden werk-positie is veel lager en de inkomende geldstroom is veel vroeger. Daarnaast maak je bij het bouwen in kleinere units niet 100 keer dezelfde fout. Na de eerste serie van 7 ga je evalueren en leren van fouten die je bij de volgende 93 niet meer gaat maken!

Verspilling
Een ander aspect van Lean Bouwen is de verspilling verminderen. Nul opleverpunten is een doelstelling die Heijmans nastreeft. Dit vergt een Lean cultuur waarbij eigen medewerkers en ketenpartners goed samenwerken en continu willen verbeteren. Door projecten kleiner te maken neemt verspilling eveneens af. Immers, hierdoor wordt de doorlooptijd verkort waardoor er ook minder wordt verspild omdat er gewoonweg minder tijd voor verspilling is. Ga naar de Gemba, en zie de verspilling!

Klant centraal
Natuurlijk staat ook bij Lean Bouwen de klant centraal. En dat is niet alleen de woningbouwcoöperatie die opdracht geeft, maar ook de toekomstige bewoners en huidige omwonenden die mogelijk hinder kunnen ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Wanneer er gebouwd wordt in series van 7 woningen, in plaats van 100 woningen in 1 keer, dan hoef je ook met slechts 7 toekomstige bewoners tegelijkertijd contact te houden. Het horen van en luisteren naar de “Voice of the customer” wordt dan dus gemakkelijker.

Lean in de keten: concurrent engineering
Hoofdaannemers betrekken al hun vaste ketenpartners bij het woningbouwproject (bijvoorbeeld een kozijnenfabrikant, schilders, architecten, E-installateurs etc.) ook bij Lean bouwen. Er worden bijvoorbeeld een aantal concurrent engineering-sessies gehouden. Concurrent engineering is een belangrijke lean-techniek om de voorbereidingsprocessen te versnellen. Van groot belang bij de concurrent engineering-sessies is dat iedereen binnenkomt met de intentie om die dag stappen te maken. Veel mensen zijn bijeen, dus neem direct beslissingen! Het wordt tijdens zo’n sessie bijvoorbeeld snel duidelijk dat een tekening niet klopt. Zo’n tekening moet dan direct aangepast worden (dus neemt de lap-top mee!), waarna er ook direct feedback komt. Wanneer de constructie op een punt aangepast moeten worden, om tegemoet te komen aan een klantwens, dan overleggen de architect en constructeur tijdens zo’n sessie, de constructeur rekent e.e.a direct door. Direct doen! Dat voorkomt mailverkeer en miscommunicatie later.

Lean in de keten: Lean plannen
Bij de Lean planningsessie is ook elke partij aanwezig en wordt tot op het dagdeel nauwkeurig bepaald welke partij wanneer wat doet. Van fundering tot metselwerk, van wind- en waterdicht maken tot het plaatsen van de keukentegels. Na afloop van zo’n sessie is de volledige bouwplanning rond, en omdat iedereen input mocht leveren is er ook draagvlak voor de planning gecreëerd. De verschillende partijen betrokken bij de planning en bij de uitvoering leren elkaar zo ook beter kennen en gaan met elkaar meedenken. Bekijk onderstaand voorbeeld van Heembouw, je krijgt een impressie hoe Pull-planning in de bouw eraan toegaat.

Regelkaarten (Control Charts)

In onze online Lean Six Sigma Yellow BeltGreen Belt en Black Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin het gebruiken van Control Charts oftewel regelkaarten wordt uitgelegd. In de Lean Six Sigma online trainingen kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools & technieken. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Om zicht te krijgen op de prestaties van het proces en om te beoordelen of het proces statistisch beheerst verloopt, kunnen we gebruik maken van regelkaarten, ook wel control charts genoemd. In de onderstaande video krijg je uitleg over control charts.

Control Chart
Met een control chart krijg je zicht op de stabiliteit van het proces. De vuistregel is dat je minimaal 30 metingen uit minimaal 20 steekproeven hebt gedaan om de regelgrenzen te kunnen berekenen en de stabiliteit te kunnen beoordelen. Een control chart maken van bijvoorbeeld 5 datapunten heeft geen zin. Hieronder zie je een voorbeeld van een stabiel proces.

Hieronder zie je een voorbeeld van een instabiel of statistisch onbeheerst proces.

Verschillende typen regelkaarten
Er zijn verschillende typen regelkaarten die je voor verschillende typen data kunt gebruiken. In onderstaand figuur zie je een overzicht van regelkaarten die je met Minitab of Excel of SPSS kunt maken.

Figuur 1 Unit Regelkaarten Control Charts

Regelkaarten gebaseerd op continue meetgegevens
Voor getelde (discrete) data gebruik je andere regelkaarten dan voor gemeten (continue) data. Een voorbeeld van continue data is gemeten tijden van een proces. Een voorbeeld van getelde data is het aantal gemaakte fouten in een proces. De UCL en LCL wordt bij regelkaarten voor continue data anders berekend dan voor discrete data, omdat er andere verdelingen gelden. Voor continue data geldt bijvoorbeeld de normale verdeling en voor discrete data binomiale verdeling of Poisson-verdeling.

I-chart en I-MR chart
De I-chart kun je gebruiken voor gemeten data die niet in subgroepen verzameld is.

Figuur 4 Unit Regelkaarten Control Charts

De I staat voor Individuals. Hieronder staat een voorbeeld van een I-chart voor gemeten bewerkingstijden.
Figuur 2 Unit Regelkaarten Control Charts

De gemiddelde bewerkingstijd voor vliegtuigen is 42,32 seconden en het proces verloopt qua bewerkingstijden redelijk statistisch beheerst. Alleen meting 9 is een uitschieter. Daarnaast valt op dat de eerste reeks datapunten boven het gemiddelde zitten en de laatste reeks onder het gemiddelde. Het gemiddelde lijkt dus te zijn verschoven, Dat duidt ook op bijzondere variatie.

Je kunt in dit geval ook een I-MR chart maken. I staat voor Individuals en MR voor Moving Range.

Figuur 3 Unit Regelkaarten Control Charts

De Moving Range van de eerste 2 vliegtuigen is 2 seconden (45-43). De Moving Range van het 2e en 3e vliegtuig is 4 (43-47). De gemiddelde Moving Range is 2,48. In de I-chart heb je dus individuele waarnemingen getoond en in een MR-chart heb je de spreiding van 2 achtereenvolgende waarnemingen getoond.

Xbar-R chart
De I-chart en I-MR chart kun je gebruiken voor gemeten data die niet in subgroepen verzameld is. We kunnen ook waarnemingen uit subgroepen, bijvoorbeeld steekproeven per dag, weergeven.

Figuur 5 Unit Regelkaarten Control Charts

Stel je voor dat elke dag de bewerkingstijden van 2 vliegtuigen geklokt zijn. Op de eerste dag hebben we dus de bewerkingstijd van vliegtuig 1 (45 seconden) en vliegtuig 2 (43 seconden) geklokt. Op de tweede dag hebben we de bewerkingstijd van vliegtuig 3 (47 seconden) en vliegtuig 4 (42 seconden) geklokt. De steekproefomvang per dag is dan dus 2. Het type regelkaart dat we gebruiken voor steekproefsgewijze verzamelde gegevens is de Xbar-R chart. Deze kaart bestaat eigenlijk uit twee regelkaarten, de X-chart, waarin we het steekproefgemiddelde hebben uitgezet voor iedere dag, en de R-chart, waarin de spreiding per dag vermeld staat.

Figuur 6 Unit Regelkaarten Control Charts

Uit de X-chart blijkt dan dat we metingen hebben gedaan op 14 dagen (28 vliegtuigen) en dat de gemiddelde bewerkingstijd 42,32 seconden is geweest. De Range op de eerste dag was 2 seconden (45-43) en op de tweede dag 5 seconden (47-42).

Stel dat er per dag niet 2 vliegtuigen/bewerkingstijden gemeten zijn, maar dat er per dag van 4 vliegtuigen bewerkingstijden gemeten zijn. Dat levert dan nevenstaande XR-kaart op. Er zijn nu nog maar 7 dagen weergegeven in de X-chart en de Range op de 1e dag is 5 (47-42). De gemiddelde range is 4,00.

Figuur 7 Unit Regelkaarten Control Charts

Xbar-S chart
Naast de XR-chart, geeft ook de XS-chart zicht op variatie in het proces.

Figuur 8 Unit Regelkaarten Control Charts

De S staat voor Standaarddeviatie per groep. De standaarddeviatie is net als de Range een maat voor spreiding. Zodra je een subgroepgrootte van meer dan 8 in je dataset hebt is het de regel de Range niet meer te gebruiken, maar de standaarddeviatie te gebruiken. Dat is bij een groepsgrootte van meer dan 8 een betere maat voor spreiding. Hieronder staat de XS-chart van gemeten bewerkingstijden. Per dag zijn van 14 vliegtuigen de bewerkingstijden gemeten.

Figuur 9 Unit Regelkaarten Control Charts

Regelkaarten gebaseerd op tellingen
Er zijn aparte control charts voor getelde data. Dat zijn de C-chart, de U-chart, de NP-chart en de P-chart.

P chart en NP chart
Indien je het aantal items met een bepaald kenmerk, bijvoorbeeld afkeur, wilt weergeven, dan moet je de P-chart (Percentage) of de NP-chart (Not-precentage) gebruiken.

Figuur 10 Unit Regelkaarten Control Charts

In onderstaande tabel zie je een dataset met afgekeurde vliegtuigen per dag. Je zit tevens dat de productie per dag niet elke dag even groot is. De subgroepgrootte is dus niet constant. In dat geval moet je de P-chart gebruiken.

Figuur 11 Unit Regelkaarten Control Charts

Je ziet in de dataset hierboven dat op dag 20 en dag 25 er veel meer afkeur is dan op andere dagen. Toch zie je geen uitschieter in de P-chart op die dagen. Waarom niet? Omdat de productie op die dagen ook veel hoger was. Het is dus ook goed dat je geen uitschieters ziet, want dat zou een vertekend beeld geven. Je zou dan kunnen denken dat het proces statistisch niet beheerst verloopt, terwijl dat wel zo is. Indien je afgekeurde vliegtuigen telt en de productie per dag is wel constant dan kun je de NP-chart gebruiken.

U chart en C chart
Stel dat je niet het aantal afgekeurde vliegtuigen per dag geteld hebt, maar het aantal defecten per dag. En realiseer je dat 1 afgekeurd vliegtuig bijvoorbeeld wel 3 defecten kan bevatten. Een afgekeurd vliegtuig kan bijvoorbeeld verkeerd gevouwen zijn, verkeerd genummerd zijn en van het verkeerde papier gemaakt zijn. Dat zijn 3 defecten op 1 afgekeurd vliegtuig. Om de defecten per dag weer te geven kun je gebruik maken van de U-chart en de C-chart.

Figuur 12 Unit Regelkaarten Control Charts

De U-chart moet je gebruiken wanneer de steekproefomvang per subgroep niet-constant is. Hieronder zie je de U-chart met een deel van de dataset.

Figuur 13 Unit Regelkaarten Control Charts

Ook hier zie je in de dataset op dag 20 dat er veel meer defecten geteld zijn dan op andere dagen. Toch zie je geen uitschieter in de grafiek. En terecht.

De C-chart kun je gebruiken wanneer de steekproefomvang per subgroep constant is.

Aan de slag

Hieronder staat een dataset.

Figuur 20 Unit Regelkaarten Control Charts

Er zijn in deze organisatie teveel dossiers waar fouten in worden gemaakt. Het gevolg is dat het proces daardoor een hele lange doorlooptijd kent, veel verspilling kent en ontevreden klanten. Daarom heeft men het aantal fouten/ defecten in dossiers geteld. Welke chart moet in dit voorbeeld gemaakt worden om te beoordelen of het proces statistisch beheerst verloopt wat betreft fouten/ defecten? Je kunt kiezen uit A, B, C of D.

Figuur 21 Unit Regelkaarten Control Charts

solution

Klik HIER voor een uitwerking.

Aan de slag

Hieronder staat een dataset.

Figuur 22 Unit Regelkaarten Control Charts

Er is bij deze organisatie een probleem met de doorlooptijd van het aanstellen van nieuwe medewerkers. Het gebeurt vaak dat de doorlooptijd te lang is van het aanstellingsproces, met als gevolg dat nieuwe medewerkers op hun 1e werkdag nog niet in systemen kunnen omdat de inlogcodes nog niet geregeld zijn. Welke chart moet in dit voorbeeld gemaakt worden om te beoordelen of het proces statistisch beheerst verloopt wat betreft doorlooptijd? Je kunt kiezen uit A, B, C of D.

Figuur 23 Unit Regelkaarten Control Charts

solution

Klik HIER voor een uitwerking.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Lean Six Sigma trainingen. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

Lean Six Sigma Black Belt Online training

Nieuw bij Skoledo, de Lean Six Sigma Black Belt online training!

Wanneer jij je inschrijft voor de Lean Six Sigma Black Belt online training krijg je toegang tot de Green Belt e-learning. Die moet je eerst volgen. Tevens krijg je toegang tot de Greento-black belt e-learning die je daarna gaat volgen.

Lean Six Sigma Green to Black Belt opleiding

Lean Six Sigma Black Belt online training is nieuw bij Skoledo! Onze Black Belt opleiding is opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2.

check-mark-1292787_1280 Je kunt de e-learning volgen en een examen maken. Dan kun je het theorie-certificaat behalen.
check-mark-1292787_1280 Wanneer je het programma-certificaat wilt behalen dien je een DMAIC-project uit te voeren binnen je eigen organisatie. Je krijgt dan telefonische en digitale begeleiding van een Black Belt van Skoledo.

ISO13053: belts en rollen
De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
– Yellow Belt
– Green Belt
– Black Belt
– Master Black Belt

ISO13053 en competenties
De norm definieert tevens de minimale competenties die een belt dient te bezitting. De norm maakt per competentie onderscheidt in de niveaus:
– basis
– gevorderd
– expert

Voor een Black Belt betekent dit het volgende:
– expert: klantgerichtheid, procesmanagement skills, procesanalyse, probleemoplossing, computervaardigheden, training skills, statistische software skills, Projectmanagement skills, interpersoonlijke skills, presentatie skills,  prestatiemanagement skills

– gevorderd:  bedrijfskundig inzicht, ervaring in procesverbetering, statistische skills, coaching skills, six sigma tools kennis

– basis: –

ISO13053 en training voor de Black Belt
De ISO13053 heeft een ‘recommended training’ per belt vastgesteld, waarin de onderwerpen per trainingsdag of trainingsmodule zijn benoemd. De norm stelt dat de training traditioneel in een klas verzorgd kan worden, of middels e-learning. Onze opleiding betreft de moderne variant, e-learning. De Green to Black Belt bestaat uit modules en de modules bestaan uit korte lessen (les-units). In lessen zijn teksten, figuren, video’s, oefeningen en toetsen opgenomen.

De module ‘Wat is Lean Six Sigma?’ is onderverdeeld in 4 stappen waaronder in totaal 31 les-units vallen. In deze 31 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 25 oefeningen en 65 video’s. Het bekijken van de 65 video’s duurt circa 195 minuten. De gemiddelde videoduur is 3,0 minuten. De studiebelasting van deze module is circa 13 uur.

De module ‘Define-fase’ is onderverdeeld in 4 stappen waaronder in totaal 41 les-units vallen. De studiebelasting van deze module is circa 14 uur. In deze 41 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 49 oefeningen en 41 video’s. Het bekijken van de 41 video’s duurt circa 125 minuten. De gemiddelde videoduur is 2,1 minuten.

De module ‘Measure-fase’ is onderverdeeld in 3 stappen waaronder in totaal 29 les-units vallen. De studiebelasting van deze module is circa 11 uur. In deze 29 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 44 oefeningen en 28 video’s. Het bekijken van de 28 video’s duurt circa 105 minuten. De gemiddelde videoduur is 3,75 minuten.

De module ‘Analyse-fase‘ is onderverdeeld in 4 stappen waaronder in totaal 36 les-units vallen. De studiebelasting van deze module is circa 12 uur. In deze 36 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 48 oefeningen en 66 video’s. Het bekijken van de 66 video’s duurt circa 178 minuten. De gemiddelde videoduur is 2,70 minuten.

De module ‘Improve-fase‘ is onderverdeeld in 4 stappen waaronder in totaal 25 les-units vallen. De studiebelasting van deze module is circa xx uur. In deze 33 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 11 oefeningen en 33 video’s. Het bekijken van de 33 video’s duurt circa 146 minuten. De gemiddelde videoduur is 4,5 minuten.

De module ‘Control-fase’ is onderverdeeld in 4 stappen waaronder in totaal 10 les-units vallen. De studiebelasting van deze module is circa 3 uur. In deze 10 les-units zijn vele toetsvragen opgenomen, 5 oefeningen en 12 video’s. Het bekijken van de 12 video’s duurt circa 51 minuten. De gemiddelde videoduur is 4,30 minuten.

Klik HIER voor meer informatie over de Green to Black Belt opleiding of voor inschrijving!

SKOLEDO_LOGO_CMYK_metonderschrift(contouren)

Lean Management via Blended Learning op Windesheim

Skoledo werkt samen met de minor ‘Vernieuwend organiseren’ van de Hogeschool Windesheim aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Leren wordt leuker, effectiever en efficiënter door toepassing van e-learning en blended learning in het HBO. Dankzij deze unieke samenwerking hebben 19 studenten hun Lean Management Advanced Degree behaald. Docenten Frank Sturrus en Peter Maas Geesteranus spreken van een groot succes! Frank Sturrus: “De student die leert via e-learning komt meer in een flow, dan leren via een boek. Het helpt hun om makkelijker door de stof heen te gaan. Daarnaast helpen de vragen om meer actief met de stof bezig te gaan.”

Je hoort en leest tegenwoordig veel over het toepassen van Blended Learning binnen het Hoger Onderwijs. Bij de opleiding Human Resource Management van Windesheim passen ze het daadwerkelijk toe. Men biedt studenten die zich inschrijven voor de Minor ‘Vernieuwend Organiseren’ de mogelijkheid om de e-learning Lean Management Advanced Degree te volgen op Skoledo.com in combinatie met colleges verzorgd door Frank Sturrus en Peter Maas Geesteranus, waarin casuïstiek en voorbeelden worden besproken en discussies worden gevoerd. De e-learning is een kans voor studenten om een gewild certificaat te behalen tijdens hun studie!

Tevredenheid
De studenten hebben elke module op de e-learning geëvalueerd. Dankzij deze feedback is Skoledo in staat om voortdurend verbeteringen in de e-learning door te voeren. Het meest gegeven cijfer voor de e-learning door de studenten is een acht! Een visuele weergave van de evaluaties zie je in onderstaand histogram.

 check-mark-1292787_1280 Judith: Ik vond de theorie erg duidelijk en doordat er per unit vragen werden gesteld werd jezelf getoetst of je de theorie had begrepen. Erg fijne manier van leren.
 check-mark-1292787_1280 Tijmen: veel filmpjes zijn kort en bondig gemaakt, wat fijn is voor een student. Ook leer je veel wat je direct in de les of tijdens het project kunt gebruiken.
 check-mark-1292787_1280 Sanne: duidelijke uitleg van de stof, de filmpjes maken het begrijpen van de stof makkelijker
 check-mark-1292787_1280 Yvette: duidelijk, overzichtelijk, effectieve manier van leren.
 check-mark-1292787_1280 Annelies: Het is een leuke manier van leren, de herhalingen tussendoor is ook prettig.
 check-mark-1292787_1280 Lisette: Ik vind het een fijne methode om mee te werken. Alles staat duidelijk en ik vind het fijn om naderhand vragen te beantwoorden over de stof die we moesten lezen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de Lean Management Advanced Degree e-learning? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.

Centrale limietstelling

In onze online Lean Six Sigma Yellow Belt, Green Belt en Black Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de centrale limietstelling wordt uitgelegd. Dit is onderdeel van de Black Belt. In de les-units van de Black Belt kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Wanneer je data niet-normaal verdeeld is, is dat geen ramp. Dat is eigenlijk heel normaal 🙂 Wanneer je dataset een scheve verdeling, rechthoekige verdeling of een andere verdeling heeft betekent het dat je niet gebruik mag maken van de tabel van de standaard-normale verdeling om kansen te berekenen. Of toch wel…… Bekijk onderstaande video. Daarin leer je wat de centrale limietstelling is en dat gemiddelden van steekproeven bijna altijd wel normaal-verdeeld zijn, ook al is de oorspronkelijke data niet-normaal verdeeld.

De centrale limietstelling zegt dus dat bij niet-normaal verdeelde data het gemiddelde van steekproeven uit die niet-normaal verdeelde data wel normaal verdeeld zal zijn. Voorwaarde is dat de steekproeven voldoende groot zijn, dat wil zeggen een steekproef van 30 of meer.

Wat kun je met de centrale limietstelling?
In de onderstaande video zie je een voorbeeld waarin de centrale limietstelling wordt toegepast.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Black Belt opleiding. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

een VSM maken (Lean Six Sigma)

In onze online Lean Six Sigma Yellow en Green Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de VSM centraal staat. In de les-units van de Green Belt kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Wanneer je processen wilt analyseren is het vaak handig om processen inzichtelijk te maken. Met een VSM kun je het verloop van een proces inzichtelijk maken. VSM staat voor Value Stream Mapping, in het Nederlands kun je het best spreken over WaardeStroomAnalyse. Het is een methodiek om het proces visueel te maken en er tegelijk informatiestromen, opmerkingen en data/gegevens aan toe te voegen. Voor een object dat door een proces stroomt wordt een VSM gemaakt. Een object is bijvoorbeeld een product, patiënt, dossier, aanvraag etc. Een VSM is daarmee een logistieke procesmodellering.

Waardestroom in een ziekenhuis
Bekijk onderstaande video waarin e.e.a. uitgelegd wordt over (zorg)logistiek, waardestroom en continu verbeteren.

In de video hieronder wordt uitgelegd hoe een VSM voor Chirurgie is gemaakt binnen een ziekenhuis.

VSM maken
Bekijk onderstaande video waarin wordt uitgelegd hoe je een VSM maakt.

 1. De eerste stap in het maken van een VSM is bepalen voor welk product/dienst een VSM gemaakt gaat worden. Benoem het product/dienst en de klantengroep. Wat is waarde voor de klant?
 2. De tweede stap is het proces globaal in processtappen uitwerken. Waar komt de input vandaan? Daar begint de VSM. En de VSM eindigt bij de output die naar de klant gaat.
 3. Als derde stap geef je aan wat er tussen die processtappen gebeurt. Wat zijn de materiaalstromen? Stroomt het direct van de ene processtap naar de andere of ligt het stil? Voeg ook informatiestromen toe.
 4. Geef aan wat waarde toevoegt voor de klantgroep en wat verspilling is in de huidige VSM. Zogenaamde NonValueAdded (NVA) en ValueAdded (VA). Dit is de vierde stap.
 5. Stap 5: Voeg relevante data toe aan processtappen. Denk bijvoorbeeld aan bewerkingstijden, wachttijden, aantallen, fte per processtap, cyclustijden etc.
 6. Als zesde stap geef je aan welke problemen men ervaart in de huidige VSM
 7. De laatste stap is het aanbrengen van potentiële verbeteringen of oplossingen.

Vervolgens kun je ook een Future VSM gaan maken. Hoe ziet de ideale situatie eruit? De VSM stel je op samen met medewerkers die in het proces werkzaam zijn. Vaak wil je ook op de Gemba kijken hoe het proces in de praktijk verloopt. Gemba is Japans voor werkvloer.

Voorbeelden VSM
De waardestroom wordt dus zichtbaar gemaakt door een Value Stream Map te maken. De value stream map is een methode om de activiteiten en informatiestromen in de organisatie inzichtelijk te krijgen en de processen die waarde toevoegen aan je product of dienst (of product/dienst groep) in kaart te brengen. Hieronder zie je een voorbeeld-value stream van een verpakkingen-productieproces. Per processtap is de doorlooptijd vermeld.

Figuur 1 Unit VSM

Het bovenstaande voorbeeld betreft een productieproces. Het onderstaande proces is een ‘kantoorproces’. Je ziet de Current VSM van het produceren van financiële rapportages. De doorlooptijd (LT) is een veelvoud van de bewerkingstijd (PT).Figuur 6 Unit VSM

De future VSM is ook opgesteld. Er is besloten om een nieuw ICT-systeem te gaan gebruiken om het proces beter te ondersteunen. Niet-waarde toevoegende activiteiten (NVA) kunnen hierdoor uit het proces verwijderd worden.

Figuur 7 Unit VSM

 

Met Post-its een VSM maken
Je kunt een VSM ook maken met Post-its van verschillende kleuren. Je begint met het benoemen van de klant van een proces en wat waarde voor de klant is. Op gele Post-its worden vervolgens processtappen benoemd. Op blauwe Post-its wordt aangeven wat er tussen de processtappen gebeurt. Ligt iets dan stil of wordt het heen en weer gebracht? Met roze Post-its worden verspillingen en knelpunten die men ziet benoemd. Met oranje Post-its worden mogelijke oplossingen benoemd.

Figuur 3 Unit VSM

De VSM-en kunnen er dan als volgt uit zien.

Figuur 4 Unit VSM

Figuur 5 Unit VSM

VSM en verspillingen
Het opstellen van de VSM is de manier om de huidige procesgang te zien en te begrijpen. Dit levert je inzicht op in hoe voor de klant waarde wordt toegevoegd. Het laat je ook zien waar de grootste verspillingen in het proces zitten. Je kunt zelfs direct aangeven welke verspillingen je wilt aanpakken. Het komt vaak voor dat verspillingen/verliezen als onvermijdelijk geaccepteerd worden of dat we het niet meer zien, omdat het “als normaal beschouwd wordt”. Alle activiteiten die niet absoluut noodzakelijk zijn om waarde toe te voegen aan een product of dienst, moeten worden gereduceerd of geëlimineerd. Er worden 7 verspillingen onderscheiden. De 7 verspillingen zijn:

 • Verspilling 1: Overbodige processtappen
 • Verspilling 2: Onnodige bewegingen
 • Verspilling 3: Wachttijden
 • Verspilling 4: Transport
 • Verspilling 5: Fouten/defecten
 • Verspilling 6: Overproductie
 • Verspilling 7: Tussenvoorraden

Aan de slag

Vraag: maak een VSM voor het watermeterrevisieproces! Klik HIER voor de case. Je zult in de case lezen dat de onderstaande processtappen door de organisatie worden uitgevoerd:

 • Verkoop/ contract afsluiten
 • Goederenontvangst
 • Reviseren
 • Orderpicken
 • Verzenden
 • Factureren

Maak een VSM voor het watermeterrevisieproces!

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Aan de slag

Vraag: Schrijf op welke verspillingen (denk aan de 7 verspillingen van Lean) je tegenkomt bij WMRB! Klik HIER voor de case.

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Aan de slag

Hoe zou je PULL kunnen introduceren in het proces van WMRB? De watermeters die uit de huizen worden gehaald omdat die al zeven jaar of ouder zijn worden immers op een PUSH manier geleverd. Hoe kan dan in dat revisieproces PULL geïntroduceerd worden en welke voordelen levert dat op?

solution

Klik HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Yellow Belt opleiding en de online Green Belt opleiding. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

Lean Six Sigma Yellow, Green en Black Belt Summer Course

Wil je een Lean Six Sigma Yellow, Green of Black Belt training volgen, maar staat je agenda het niet toe om de komende maanden klassikaal een opleiding te volgen? Dan is de online summer course op Skoledo.com de ideale oplossing voor jou! Leer waar en wanneer jij wilt!

Leren is doen!
We maken gebruik van moderne didactische principes gericht op toepassing. Je leert immers door waarneming, doen en feedback krijgen. Deze online Lean Six Sigma e-learning sluit aan bij de praktijk door veel voorbeelden van toepassingen te tonen binnen diverse organisaties. Het zet je aan het denken over wat je nu doet en hoe het met de principes van Lean Six Sigma nog veel beter kan. De video’s leggen veel uit en de oefeningen en toetsvragen maken dat je de stof écht gaat begrijpen.

computer vrouw e-learning

ISO13053
Onze Lean Six Sigma opleidingen zijn opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2. Je behaalt het felbegeerde Yellow Belt certificaat door het examen succesvol te maken. Je behaalt het internationaal gewaardeerde Green Belt of Black Belt theorie-certificaat wanneer je het examen gehaald hebt en het volledige certificaat wanneer je ook een verbeterproject hebt gedaan.

 • Yellow Beltcirca 18-20 studie-uren
 • Green Belt: circa 40-50 studie-uren
 • Black Belt: circa 80-100 studie-uren

Gemaakt door
De opleidingen zijn gemaakt door docenten die al jaren trainingen verzorgen op het gebied van Lean Six Sigma en projecten doen bij organisaties. Alle ervaring is aangewend om een e-learning te maken die praktisch, leuk en uitdagend is. Je gaat op een Lean6Sigma manier naar de wereld kijken! Leren te zien is namelijk de eerste stap richting actie.

Meer informatie?
Klik HIER voor meer informatie over de Yellow Belt of Green Belt. De Black Belt komt in augustus 2017 online beschikbaar.

SIPOC maken

In onze online Lean Six Sigma Green Belt opleiding leer je hoe je processen kunt modelleren, analyseren en verbeteren. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de SIPOC centraal staat. In de les-units van de Green Belt kun je veel oefeningen doen met verschillende Lean Six Sigma tools. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Je kunt een SIPOC maken om het proces op hoofdlijnen, in 4 tot 8 processtappen, te modelleren. Een SIPOC? Ja SIPOC, een acroniem voor Supplier, Input, Proces, Output, Customer. Een SIPOC is een instrument voor het creëren van een schematisch overzicht van processtappen, de invoer die daarvoor gebruikt wordt en de uitvoer die dit oplevert.

Hieronder staat een SIPOC van het vouwen van een vliegtuig.

Het proces dat je wilt verbeteren, kun je met een SIPOC in kaart brengen. Het maken van een SIPOC geeft inzicht in het proces en zal leiden tot een beter begrip voor de wensen/eisen van de klant. Door het proces zo in kaart te brengen ontstaat een beeld van alle relevante invoer en uitvoer en alle mogelijke variatiebronnen en uitkomsten.

Een SIPOC wordt ook wel gemodelleerd op onderstaande wijze.

Ook worden in het SIPOC wel eens de wensen/eisen van ketenpartners (Supplier & Customer) opgetekend. Dan ontstaat onderstaande SIPOC.

Ook kun je per processtap de I&O met de S&C modelleren. Dan ziet de SIPOC er als volgt uit.

Zo’n SIPOC biedt een raamwerk om het proces beter te begrijpen, evenals de klanten en leveranciers daarvan. Dat is bijvoorbeeld nodig in de Define-fase van een Lean6Sigma procesverbetertraject. Het SIPOC biedt een nuttige checklist die vaststelt wie je klanten zijn, en wat de output is die naar ze toegaat. Tevens laat het mogelijk zien op welke gebieden er meer duidelijkheid nodig is, vooral m.b.t. de vereisten en de output.

Klik HIER om de SIPOC’S van het proces “vliegtuig vouwen” in Power Point te downloaden.

Hoe maak je een SIPOC?

 • Stap 1: Identificeer het proces dat je wilt gaan uitwerken. Geef het proces een naam en bepaal duidelijk het startpunt en het eindpunt van het proces. Modelleer het proces in 4 tot 8 processtappen.
 • Stap 2: Identificeer de (belangrijkste) output en klanten (customers). Kijk per processtap welke outputs en klanten hierbij betrokken zijn.
 • Stap 3: Identificeer de (belangrijkste) inputs en leveranciers (suppliers). Bekijk per processtap welke inputs en suppliers nodig zijn voor de verschillende processtappen.
 • Stap 4: Identificeer de specificaties van input en output. Bekijk per input en output aan welke vereisten deze moet voldoen.
 • Stap 5: Afronden SIPOC. Review alle invoer en verifieer of alle belangrijkste onderwerpen zijn benoemd. Pas, indien nodig, de SIPOC verder aan totdat er een eenduidig eindresultaat ontstaat.

Bekijk onderstaande video indien je nog meer wilt weten over het maken van een SIPOC. Bovenstaande stappen worden daarin ook mooi uitgelegd.

Aan de slag

Oefening: Een producent van verpakkingen is niet tevreden over het inkoopproces. Er wordt vaak te laat besteld en te laat geleverd. Men wil daarom zicht krijgen op het verloop van het inkoopproces. Maak een SIPOC van het inkoopproces van een verpakkingen-producent!

Figuur 5 Unit SipocIn woorden verloopt dat proces als volgt. De inkoper stelt eerst de behoefte vast. Dat doet zij aan de hand van een materiaalbehoeftelijst die in het logistieke IT-systeem zit. Die materiaalbehoeftelijst wordt eenmaal per dag gecontroleerd. Dan vindt de bestelling plaats. De bestelbon wordt naar de leverancier gemaild. De leverancier stuurt normaal gesproken binnen 3 werkdagen een leveringsbevestiging terug. De inkoper voert de bevestigde leverdatum in het logistieke IT-systeem in. Vervolgens ontvangt de verpakkingsproducent de levering van de leverancier. Die levering wordt visueel geïnspecteerd en dan wordt de pakbon die bij de levering gevoegd is getekend. Het nummer van de pakbon wordt in het logistieke IT-systeem ingevoerd. De geleverde artikelen worden in het magazijn ingeruimd. De leverancier stuurt tevens een factuur. Ook die wordt in het logistieke IT-systeem ingevoerd. Tot slot wordt de factuur betaald door de verpakkingenproducent.

solution

Klik HIER voor de uitwerking van de bovenstaande oefening. Klik HIER indien je het document in Power Point wilt downloaden.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Yellow Belt opleiding en de online Green Belt opleiding. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

MSA: Gauge R&R continue data

In onze online Lean Six Sigma Black Belt opleiding leer je hoe je verschillende MeestSysteemAnalyses (MSA‘s) kunt uitvoeren. Mogelijk wil jij tijdens de Measure-fase van jouw DMAIC-project de betrouwbaarheid van het meetsysteem dat jij hanteert toetsen. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de Gauge R&R centraal staat. In de les-units kun je veel oefeningen doen met datasets. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Wanneer je data gaat meten, continue data genoemd, kun je eerst testen of je een betrouwbaar en nauwkeurig meetsysteem hebt. Je kunt namelijk een Gauge R&R doen. Gage R&R of Gauge R&R (Gage/Gauge is Engels voor meetinstrument). is een techniek voor het beoordelen van de herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid van het meetsysteem. Het bevestigt hoeveel het meetsysteem aan gemeten procesvariatie bijdraagt.

Het opzetten van een Gauge R&R
In het opzetten van het Gauge R&R onderzoek gelden de volgende uitgangspunten:

 1. meet tenminste tien items;
 2. laat drie verschillende mensen meten;
 3. laat elke medewerker elk item drie keer meten.

Bekijk onderstaande video. Je leert hoe je in Minitab een Gauge R&R studie kan opzetten.

Aan de slag

Een Green Belt heeft van jou het verzoek gekregen om een Gauge R&R studie op te zetten. Jullie willen meten hoeveel milligram van een bestandsdeel in een medicijn zit. Zij komt vervolgens met onderstaande uitwerkingen. Welke twee punten van feedback ga je haar geven?

solution

Klier HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Een Gauge R&R uitvoeren in Minitab
Je gaat nu een Gauge R&R uitvoeren in Minitab. Je kunt de oefening doen nadat je de video gezien hebt.

Aan de slag

De Green Belt heeft de opzet van de Gauge R&R studie op basis van jouw feedback verbeterd. De dataset kun je HIER in excel downloaden. Voer een Gauge R&R uit in Minitab! In de onderstaande video kun je zien hoe je dat kunt doen. Je kunt in de uitslag kijken naar: % study variation. Hiervoor geldt:

 • minder dan 10%: goed meetsysteem
 • tussen 10-30%: acceptabel meetsysteem
 • meer dan 30%: slecht meetsysteem

Tevens kun je kijken naar %Contribution:

 • Indien dat minder dan 1% is, dan is het een goed meetsysteem
 • tussen 1 en 9% een redelijk meetsysteem
 • bij meer dan 9% een slecht meetsysteem

solution

Is het je gelukt om in Minitab de Gauge R&R te doen? Dan heb je onderstaande output uit Minitab gekregen en kun je concluderen dat je het meetsysteem moet verbeteren. Aan de slag

Je hebt een dataset van een Gauge R&R studie aangeleverd gekregen met het verzoek om in Minitab te onderzoeken of het een betrouwbaar en nauwkeurig meetsysteem is. Wat is je conclusie? Klik HIER voor de dataset.

solution

Klier HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Aan de slag

Gemeenten helpen inwoners die schulden hebben met schuldhulpverlening. De ambtenaren moeten op basis van de dossiers van de inwoners een wekelijkse toelage vaststellen. De black belt wil toetsen of gemeente A en gemeente B een betrouwbaar beoordelingssysteem (=meetsysteem) hebben. Komen verschillende ambtenaren op verschillende momenten tot dezelfde wekelijkse toelage voor de inwoner? Doe een Gauge R&R onderzoek voor gemeente A en een Gauge R&R onderzoek voor gemeente B. Wat is je conclusie? Klik HIER voor de dataset die in twee tabbladen is opgenomen.

solution

Klier HIER voor een uitwerking van bovenstaande oefening.

Part-to-part variotion en Gauge R&R variation
Je hebt nu onderzocht welk deel van de gemeten variatie daadwerkelijk gemeten moet worden omdat producten, dossiers, patiënten of orders onderling verschillen. Dat is in het Engels de part-to-part variation. Wanneer er een verschil bestaat tussen de gemeten waarden en de werkelijke waarden dan is er tevens sprake van Gauge R&R variation, dat is de variatie die je meet die veroorzaakt wordt door het meetsysteem. De onderstaande figuren geven inzicht in de mate waarin de gemeten variatie bestaat uit part-to-part variation en Gauge R&R variation.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Black Belt opleiding. Deze opleiding komt in Augustus 2017 online beschikbaar. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

MSA: Attribute Agreement Analysis (A.A.A.)

In onze online Lean Six Sigma Black Belt opleiding leer je hoe je verschillende MeesSysteemAnalyses (MSA‘s) kunt uitvoeren. Mogelijk wil jij tijdens de Measure-fase van jouw DMAIC-project de betrouwbaarheid van het meetsysteem dat jij hanteert toetsen. Hieronder staat een deel van de les-unit waarin de Attribute Agreement Analysis (A.A.A.) centraal staat. In de les-units kun je veel oefeningen doen met datasets. Tevens wordt elke les-unit afgerond met toetsvragen.

Met de Attribute Agreement Analysis (A.A.A.), bijvoorbeeld de Kappa-test, kun je de betrouwbaarheid van je meetsysteem vaststellen in een situatie waarin kwalitatieve (attributieve) data verzameld en geteld wordt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer twee docenten (Gosse en Maarten) een scriptie moeten goedkeuren of afkeuren. Wil je toetsen of de meting voor goedkeuren of afkeuren betrouwbaar is, kun je de Kappa-methode gebruiken.

Voorbeeld 1
Hieronder staat een voorbeeld van een situatie waarin 25 verschillende gesneden platen goed of fout gekeurd zijn door een inspecteur. Uiteindelijk zijn er dan per plaat vier mogelijkheden:

 1. beide inspecteurs keuren de plaat goed;
 2. beide inspecteurs keuren de plaat af;
 3. inspecteur 1 keurt het goed maar 2 keurt het af;
 4. inspecteur 1 keurt het af maar 2 keurt het goed;

Deze meetgegevens kunnen we weer in Minitab invoeren. In Minitab kun je een attribute agreement analysis uitvoeren.

Figuur 7 Unit Meetsysteemanalyse

Hieruit volgt een Kappa-index van 0,89.

 • een kappa-index van >0,9 wordt beschouwd als excellent,
 • een kappa-index van 0,7-<0,9 als acceptabel en
 • een kappa-index van <0,7 als onaanvaardbaar.

Is de Kappa-index van je meetsysteem 0,7 of lager, dan zul je het meetsysteem moeten aanpassen. De Kappa-waardes liggen altijd tussen -1 en 1.

 • Een Kappa-waarde van 0 betekent dat de mate van overeenstemming tussen operators puur toeval is.
 • Een Kappa-waare van 1 betekent perfecte overeenstemming in de metingen tussen operators.
 • Een Kappa-waarde van tussen de 0 en -1 betekent dat de meting/ het oordeel tussen operators nog minder overeenkomt dan dat je op basis van kansverdeling zou mogen verwachten. Met andere woorden bij een Kappa van tussen de 0 en -1 is de mate van overeenstemming in de meting of de beoordeling lager dan wanneer je ‘een muntje zou gooien’ en een onderdeel goed zou keuren als het ‘kop’ is, en af zou keuren als het ‘munt’ is.
 • Je ziet in de output van de bovenstaande Kappa-test naast de Kappa-waarde ook een P-waarde staan. Die P-waarde is in deze toets 0,000. Dit betekent dat de overeenkomst tussen de beoordelingen niet toevallig is. De hypothese bij de Kappa-test luidt dat overeenstemmende beoordelingen/metingen tussen beoordelaars toevallig is (kop/munt). Bij een P-waarde van 1,000 is overeenstemming tussen beoordelaars volkomen toevallig. Bij een P-waarde van 0,000 is de overeenstemming in beoordelingen niet toevallig. De overeenstemming in beoordeling komt door een goed beoordelingssysteem.

Bekijk onderstaande video wanneer je wilt leren hoe je een A.A.A. Kappa-test in Minitab kunt uitvoeren.

Voorbeeld 2
In het onderstaande voorbeeld is het meetsysteem extreem onbetrouwbaar. Twee docenten moeten rapporten goedkeuren of afkeuren. De een keurt echter regelmatig een rapport goed die een ander afkeurt en andersom.

Figuur 8 Unit Meetsysteemanalyse

Je ziet in het bovenstaande figuur een negatieve Kappa-waarde. Dat betekent dat de kans op overeenstemming in beoordeling door een muntje op te gooien groter is dan de kans op overeenstemming dankzij het huidige beoordelingssysteem. Je ziet ook dat de P-waarde hoog is, namelijk 0,8541. Dit betekent dat je de hypothese dat overeenstemmende beoordelingen/metingen tussen beoordelaars toevallig is (kop/munt)  niet kunt verwerpen.

Aan de slag

Stel er zijn twee operators die een vliegtuig moeten goedkeuren of afkeuren. De klant wil namelijk geen foute vliegtuigen ontvangen. In onderstaande tabel staan van 25 vliegtuigjes genoteerd of die goed of fout bevonden zijn door een inspecteur. Uiteindelijk zijn er dan per vliegtuig vier mogelijkheden:

 1. beide inspecteurs keuren het vliegtuig goed;
 2. beide inspecteurs keuren het vliegtuig af;
 3. inspecteur 1 keurt het goed maar 2 keurt het af;
 4. inspecteur 1 keurt het af maar 2 keurt het goed;

De dataset staat hieronder weergegeven, je kunt HIER klikken voor de dataset in Excel. Is er hier sprake van een goed meetsysteem? Je toets hierbij dus de reproduceerbaarheid van het meetsysteem.

Figuur 10 Unit Meetsysteemanalyse

solution

Uitwerking 2 Unit MeetSysteemAnalyse _MSA_

Aan de slag

De Kappa-studie wordt uitgebreid. Twee Operators gaan 25 vliegtuigen inspecteren en dat doen ze drie keer. Dus elk vliegtuig wordt drie keer door een Operator geïnspecteerd in drie verschillende ronden. Dit wordt “blind” gedaan, dat wil zeggen dat de Operators niet weten welk part-number ze aan het inspecteren zijn. Je kunt de dataset HIER downloaden. Voer een Kappa-studie uit waarbij je naast de reproduceerbaarheid ook de herhaalbaarheid toetst! 

solution

Klik HIER voor de uitwerking van deze Kappa-test.

Aan de slag

De Kappa-studie wordt nogmaals uitgebreid:
a) twee Operators gaan 25 vliegtuigen inspecteren (reproduceerbaarheid)
b) en ze doen dat drie keer (herhaalbaarheid)
c) en de beoordelingen worden vergeleken met een standaard-beoordeling die door een expertgroep is bepaald (zuiverheid/ bias)

Je kunt de dataset HIER downloaden. Voer een Kappa-studie uit waarbij je de reproduceerbaarheid, de herhaalbaarheid en zuiverheid toetst! 

solution

Klik HIER voor de uitwerking van deze Kappa-test.

Criteria waaraan een A.A.A. Kappa-test moet voldoen
Wanneer je een MSA Attribute Agreement Analysis (A.A.A.) wilt doen met de Kappa-test, dan zijn er vier criteria waaraan je opzet van je MSA aan moet voldoen:

 • Minimaal 20 items (parts) moeten beoordeeld worden
 • Er moeten minimaal 2 beoordelaars zijn, maar het liefst drie
 • Idealiter heb je een paar items (parts) in je selectie opgenomen die net wel of net niet goedgekeurd moeten worden (of in een bepaalde klasse vallen)
 • Je voert minimaal twee beoordelingsronden uit, maar liever drie.

Meer informatie?
Dit was een deel van een les-unit uit de online Black Belt opleiding. Deze opleiding komt in Augustus 2017 online beschikbaar. Wil je meer weten? Klik dan HIER.

Technische Bedrijfskunde studenten van de HvA behalen de Green Belt (Theorie)

Skoledo werkt samen met de opleiding Technische Bedrijfskunde van de HvA aan vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Leren wordt leuker, effectiever en efficiënter door toepassing van e-learning en blended learning in het HBO. Dankzij deze unieke samenwerking hebben 32 studenten hun Green Belt (Theorie) certificaat behaald. Docent Technische Bedrijfskunde Hans Siebring spreekt van een groot succes!

Blended Learning

Je hoort en leest tegenwoordig veel over het toepassen van Blended Learning binnen het Hoger Onderwijs, bij Technische Bedrijfskunde passen ze het daadwerkelijk toe. Men biedt vierdejaars studenten de mogelijkheid om de e-learning
Lean Six Sigma Green Belt te volgen op Skoledo.com in combinatie met colleges verzorgd door Hans Siebring, waarin casuïstiek en voorbeelden worden besproken en discussies worden gevoerd. Een kans voor studenten om een gewild certificaat te behalen tijdens hun studie! Tevens bleek de Green Belt opleiding in het vierde jaar een mooie afronding te zijn van leerstof over procesoptimalisatie die in eerdere fasen van hun studie al aan bod was gekomen.

Hoog niveau

Het was duidelijk zichtbaar dat deze vierdejaars studenten tijdens hun studie al veel kennis en ervaring hadden omtrent procesoptimalisatie. Op de intaketoets van elke module werd namelijk enorm hoog gescoord. Dat zie je in onderstaande Boxplot. Hierin zijn de scores op de intaketoetsen, aan het begin van elke module, en de eindtoetsen, ter afronding van de module, zichtbaar gemaakt. Op de intaketoets scoorden de studenten meestal al tussen de 60% en 80%!

Tevredenheid

De studenten hebben elke module op de e-learning geëvalueerd. Dankzij deze feedback is Skoledo in staat om voortdurend verbeteringen in de e-learning door te voeren. Het meest gegeven cijfer voor de e-learning door de studenten is een acht! Een visuele weergave van de evaluaties zie je in onderstaand histogram.

check-mark-1292787_1280 Nicolaas: Het is een top manier om te leren
check-mark-1292787_1280 Noëll: Indien je al enige achtergrond hebt met de theorie is het gemakkelijk te doen. Wanneer dit niet het geval is moet men zich eerst wel inlezen voordat hij de toets kan maken
check-mark-1292787_1280 Chloë: Prima module, goed te begrijpen en uitdagende vragen aan het einde van elke unit!
check-mark-1292787_1280 Jelmer: Alles haarfijn uitgelegd
check-mark-1292787_1280 Leila: Makkelijk en vlot
check-mark-1292787_1280 Mitchell: Het was zeer duidelijk

Meer weten?
Wil je meer weten over de Green Belt e-learning? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.

Lean Management thuisstudie online

De e-learning Lean Management (Advanced Degree) is nieuw bij Skoledo! Deze online thuisstudie stelt je in staat om voordelen van het toepassen van Lean Management binnen organisaties te herkennen. Je begrijpt de pijlers van de Lean-filosofie en kent de stappen van de Lean-methode. Het geeft je een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen. Je bent in staat om een Lean verbetertraject op te zetten en uit te voeren. Hierbij leer je hoe je doelstellingen formuleert voor processen en hoe je die vervolgens kunt analyseren en verbeteren. Je kent verschillende verbetermethoden, zoals PDCA, DMAIC, Kaizen en Kata, maar vooral weet je ook dat die methoden alleen effectief zullen zijn wanneer de mens in de organisatie ook echt ervoor wil gaan.

Leren is doen!
We maken gebruik van moderne didactische principes gericht op toepassing. Je leert immers door waarneming, doen en feedback krijgen. Deze online Lean Management e-learning sluit aan bij de praktijk door veel voorbeelden van toepassingen te tonen binnen diverse organisaties. Het zet je aan het denken over wat je nu doet en hoe het met de principes van Lean nog veel beter kan. De video’s leggen veel uit en de oefeningen en toetsvragen maken dat je de stof écht gaat begrijpen.

Voor wie?
Je wilt deze e-learning volgen omdat je wilt begrijpen waarom organisaties met Lean Management willen werken en wat dat precies inhoudt. Je wilt een Lean-verbetertraject in een organisatie kunnen uitvoeren en een Lean cultuur kunnen creëren.

Leerdoelen
Aan het einde van deze e-learning ken je de Lean Management filosofie en de Lean Methode: Waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Continue Verbetering. Tevens leer je een Lean verbetertraject op te zetten en uit te voeren, waarin je de stappen Initiatie, Analyse, Verbeteren, Borgen doorloopt. Je beheerst vele Lean tools die daarbij gebruikt kunnen worden, zoals VOC, CTQ, Kano-model, SIPOC, VSM, 7 Wastes, 5xWhy, Visgraatdiagram, Gap-analyse, TOC, 5S, Kanban, Poka Yoke en nog veel meer. 

Wat krijg je?
De Lean Management (Advanced Degree) opleiding bestaat uit:
– 2 inhoudelijke modules, een introductiemodule en een afrondingsmodule
– circa 60 les-units
– circa 115 embedded video’s
– circa 275 toetsvragen
– circa 35 oefeningen
– eindexamen
– digitaal certificaat

Hieronder zie je de inhoud van de de twee inhoudelijke modules.

Studiebelasting
We verwachten dat je ongeveer circa 18 studie-uren dient te besteden aan deze e-learning. Dit is een gemiddelde. Het werkelijk aantal studie-uren dat je eraan besteed is afhankelijk van je voorkennis, of je alle “ins & outs” wilt weten en hoeveel tijd je aan oefeningen wilt besteden.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Het hebben van kennis over bedrijfsprocessen en statistiek is een pré.

 Do you speak English?
In deze e-learning wordt gebruik gemaakt van Engelstalige video’s, die via YouTube zijn geëmbed. Hierin zie je voorbeelden van lesstof in de praktijk en komen experts aan het woord, die lesstof uitleggen. Om deze video’s te begrijpen, is een beheersing van Engelse luistervaardigheid op havoniveau vereist, oftewel B2/3F-niveau.

Certificering
Je behaalt Lean Management Advanced Degree certificaat van Skoledo wanneer je het examen voldoende hebt gemaakt. Je moet 40 meerkeuzevragen beantwoorden, waarvan je minimaal 28 vragen goed moet beantwoorden. Je ontvangt een digitaal certificaat.

Gemaakt door
De opleiding is gemaakt door docenten die al jaren trainingen verzorgen op het gebied van Lean Management en projecten doen bij organisaties. Alle ervaring is aangewend om een e-learning te maken die praktisch, leuk en uitdagend is. Je gaat op een Lean-manier naar de wereld kijken! Leren te zien is namelijk de eerste stap richting actie.

Inschrijven?
Klik HIER om je in te schrijven voor deze online Lean Management opleiding.

In company!?
Skoledo biedt deze opleiding ook in company aan, met of zonder bijeenkomsten. Voor meer informatie, zie in company.

Vacature stagiair HBO

 

Wij zijn op zoek naar een  3e jaars HBO-stagiair op bedrijfskundig management (MER) gebied, technologie-gebied of  media-gebied. Iemand die geen 8 tot 5 mentaliteit heeft en meedenkt. Ben jij creatief, informeel, spontaan, ondernemend, communicatief vaardig en werk je nauwkeurig? Dan maken we graag met jou kennis.

Activiteiten stagiair:

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Marketing/ Verkoop

 • Concurrentie-onderzoek
 • Businessmodellen onderzoeken
 • Ontwikkelingen op gebied van e-learning onderzoeken
 • Standaard acquisitiemailingen maken voor verschillende doelgroepen
 • Personen binnen doelgroepen identificeren
 • Aan de slag met Facebook, LinkedIn, etc. of daar PvA voor maken
 • Participatie van Skoledo-deelnemers verbeteren: zo meer genoemd worden op LinkedIn, Facebook etc.
 • Mailing opzetten richting klanten/ deelnemers Skoledo

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Uitvoering

 • Evaluaties verwerken van studenten
 • De site testen in de 6 meest gebruikte browsers
 • Het doen van Skoledo-opleidingen en bevindingen noteren

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Administratie

 • Meehelpen met opstellen kwartaalbalans, resultatenoverzicht en btw-aangifte

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Ontwikkeling lesstof

 • Alle figuren in de content aanpassen , stylen, van Skoledo-logo voorzien
 • E-learning maken hoe e-learning te maken
 • Sjablonen maken die ontwikkelaar moeten gebruiken
 • Alle detail-feedback van de reviewer verwerken
 • Onderzoeken welke e-learnings op korte termijn commercieel het meest interessants zijn

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Partnerschapsbeheer

 • Potentiele partners vaststellen voor Eduation, Development, Delivery en Reselling

UWV scholingsvoucher voor een lean six sigma opleiding gebruiken

Werkzoekende via het UWV? Met de UWV scholingsvoucher kun je ook een Lean Six Sigma opleiding bij ons volgen waardoor kansen op werk vergroot worden. Voor meer informatie, klik HIER.  Met enige regelmaat ontvangen wij verzoeken van cursisten om scholingsvouchers in te vullen. Logisch ook, want met onze Lean Six Sigma opleidingen heb je een hoogwaardige opleiding die goed aansluit op de behoeften in de arbeidsmarkt.

Gebruik de UWV scholingsvoucher voor onze lean six sigma opleidingen

Wanneer u één van onze opleidingen wilt volgen, dan bestaat er een grote kans dat u hiervoor een scholingsvoucher van € 2.500,- voor kunt gebruiken. Let op: u hoeft niet werkeloos te zijn om de voucher te kunnen gebruiken, ook ZZP-ers en mensen in loondienst kunnen gebruik maken van deze regeling, zolang u maar voldoet aan de volgende criteria:

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Uw CV staat op werk.nl. Hiermee staat u bij het UWV ingeschreven als werkzoekende.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Het beroep waarvoor de opleiding gedaan wordt staat op de kansberoepenlijst van het UWV. Hier staan bijvoorbeeld de functies Kwaliteitsmanager en economisch adviseur/consultant op.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Na afronding van de opleiding ontvangt u een erkend diploma of certificaat. Na succesvolle afronding van één van onze opleidingen krijgt u altijd een certificaat.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon De aanvraag bedraagt maximaal € 2.500,-. Indien de opleiding duurder is, voldoet u de rest zelf.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon De aanvraag is uiterlijk 2 weken na de eerste opleidingsdag door het UWV ontvangen.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon U heeft nog niet eerder gebruik gemaakt van de scholingsvoucher.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon De aanvraag voor de voucher wordt voor 31 december 2017 gedaan, ook als de opleiding later start.

Kosteloos annuleren

Wordt jouw aanvraag afgekeurd? Dan kun je bij ons kosteloos annuleren. Zo hoef je je geen zorgen te maken over eventuele opleidingskosten.

Vragen?

Heb je vragen over onze opleiding of het gebruiken van de scholingsvoucher? Neem gerust contact op!

Online Lean Management opleiding: nieuwe e-learning Lean op Skoledo

In november is de online opleiding Lean Management (Novice Degree) ‘live gegaan’ op Skoledo. In deze e-learning Lean leer je wat Waarde voor de klant is, wat de Waardestroom is (zie onderstaande foto) en welke verspillingen er zijn. Tevens komen tools om flow, pull en continue verbetering te realiseren aan bod.

vsm voorbeeld

Waarom deze opleiding?
Deze e-learning Lean Management (Novice Degree) stelt je in staat om voordelen van het toepassen van Lean Management binnen organisaties te herkennen. Je begrijpt de pijlers van de Lean-filosofie en kent de stappen van de Lean-methode. Het geeft je een beter inzicht in verspillingen en knelpunten binnen bedrijfsprocessen. Deze basisopleiding is voor velen de eerste kennismaking met Lean Management.

Leren is doen!
We maken gebruik van moderne didactische principes gericht op toepassing. Je leert immers door waarneming, doen en feedback krijgen. Deze online Lean Management e-learning sluit aan bij de praktijk door veel voorbeelden van toepassingen te tonen binnen diverse organisaties. Het zet je aan het denken over wat je nu doet en hoe het met de principes van Lean nog veel beter kan. De video’s leggen veel uit en de oefeningen en toetsvragen maken dat je de stof écht gaat begrijpen.

laptop-1071781_1280

Voor wie?
Je wilt deze e-learning volgen omdat je op hoofdlijnen wilt leren wat Lean Management is. Vele organisaties hebben de Lean-methode geadopteerd en vragen van hun medewerkers een actieve houding om steeds leaner te worden. Lean Management is een organisatiefilosofie en een verbetermethode. Jij kent na afloop de pijlers van Lean-filosofie en de stappen van de verbetermethode.

Leerdoelen
Aan het einde van deze e-learning ken je de Lean Management filosofie en de Lean Methode: Waarde, Waardestroom, Flow, Pull en Continue Verbetering. Je weet welke basis tools & technieken daarbij gebruikt kunnen worden, zoals o.a. VOC, CTQ, Kano-model, SIPOC, VSM, 7 wastes, Poka Yoke, takttijd, doorlooptijd, PULL, Kanban, 5S en Kaizen.

Wat krijg je?
De Lean Management opleiding bestaat uit:
– 4 inhoudelijke modules,een introductiemodule en een afrondingsmodule
– circa 25 les-units
– circa 35 embedded video’s
– circa 80 toetsvragen
– circa 5 oefeningen
– eindexamen

structuur-lean-management-basis

Studiebelasting
We verwachten dat je ongeveer 3 tot 5 studie-uren dient te besteden aan deze e-learning. Dit is een gemiddelde. Het werkelijk aantal studie-uren dat je eraan besteed is afhankelijk van je voorkennis, of je alle “ins & outs” wilt weten en hoeveel tijd je aan oefeningen wilt besteden.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis nodig om deze opleiding te volgen. Het hebben van kennis over bedrijfsprocessen en statistiek is een pré.

Do you speak English?
In deze e-learning wordt gebruik gemaakt van Engelstalige video’s, die via YouTube zijn geëmbed. Hierin zie je voorbeelden van lesstof in de praktijk en komen experts aan het woord, die lesstof uitleggen. Om deze video’s te begrijpen, is een beheersing van Engelse luistervaardigheid op havoniveau vereist, oftewel B2/3F-niveau.

Certificering
Je behaalt Lean Management Novice Degree certificaat van Skoledo wanneer je het examen voldoende hebt gemaakt. Je moet 40 meerkeuzevragen beantwoorden, waarvan je minimaal 28 vragen goed moet beantwoorden.

Gemaakt door
De opleiding is gemaakt door docenten die al jaren trainingen verzorgen op het gebied van Lean Management en projecten doen bij organisaties. Alle ervaring is aangewend om een e-learning te maken die praktisch, leuk en uitdagend is. Je gaat op een Lean-manier naar de wereld kijken! Leren te zien is namelijk de eerste stap richting actie.

In company!?
Skoledo biedt deze opleiding ook in company aan, met of zonder bijeenkomsten. Voor meer informatie, zie in company.

In de winkelmand doen?
Klik HIER wanneer je de online opleiding Lean Management wilt doen. Of klik HIER voor een gratis kennismakingsopleiding Lean Six Sigma White Belt wanneer je eerst een voorproefje wilt.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

e-learning op HBO: blended Yellow Belt een groot succes op de HvA

De opleiding Bedrijfseconomie van de HvA (Hogeschool van Amsterdam) streeft continu naar verbetering op basis van ontwikkelingen en feedback van stakeholders. Een belangrijke ontwikkeling de laatste jaren is dat veel studenten tijdens hun afstudeerstage bij een bedrijf te maken krijgen met Lean Six Sigma. Programmamanager Arjen van den Akker en Onderwijscoördinator Piet Hein Sluiter hebben daarom, samen met hun docententeam, besloten om Lean Six Sigma op te nemen in het curriculum.

img_6198

De Yellow Belt certificaten werden feestelijk uitgereikt op de HvA!

Groot succes!
Studenten hebben de e-learning Lean Six Sigma Yellow Belt gevolgd op Skoledo in combinatie met colleges op de HvA. Echt Blended Learning derhalve! Studenten die meer dan 70% van de examenvragen goed hebben beantwoord zijn Yellow Belt gecertificeerd. Gelukkig is dat een groot aantal studenten gelukt. Ze hebben de e-learning op Skoledo gevolgd wanneer, waar en op welke plek ze wilden. Flexibilisering van het onderwijs komt hiermee in praktijk. Toch bleek uit het dataverkeer op Skoledo.com dat een groot aantal studenten de avond voor het geplande examen op de HvA nog druk aan de slag was met de e-learning 🙂 De studenten hebben de e-learning gemiddeld met een 8 gewaardeerd. Docenten die stages begeleiden geven aan dat stagebedrijven studenten met een Yellow Belt ook bewust werven en selecteren voor een stageplek!.

img_6195

Deeltijdstudenten maken in het computerlokaal van de HvA digitaal het Yellow Belt examen.

Evaluaties
Zowel Skoledo als wel de HvA willen de opleiding continu blijven verbeteren. Daarom hebben we op veel momenten feedback gevraagd aan studenten. Deze feedback heeft ervoor gezorgd dat we hebben besloten om de klassikale bijeenkomsten aan te passen, tevens zijn stukken lesstof op Skoledo.com verbeterd. Hieronder lees je een impressie van de feedback die we hebben mogen ontvangen:

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Nathalie: Ik vind elke module goed uitgelegd. Bij de laatste module werden steeds meer vragen herhaalt uit de vorige modules zodat je die stof minder snel vergeet. Fijne manier van leren op deze manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Hasret: alles werd duidelijk uitgelegd
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Arco: de e-learning werd zeer prettig en is prima te volgen
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Sefa: het is leerzaam
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michelle: je krijgt een duidelijk beeld van wat lean management is en wat uiteindelijk leansixsigma is
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Terry: Veel geleerd door oefenen van vragen en feedback die je krijgt. De toets op het eind is ook handig. jammer dat er een maximum van 2 zit aan de eindtoets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer leerzaam en duidelijk!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Josephine: Leuke en duidelijke manier van uitleg geven. Filmpjes hielpen er ook bij om een duidelijk beeld te krijgen op een leuke manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Gijs: de informatie is duidelijk en de ondersteunende video’s verduidelijken de informatie als het nog niet duidelijk genoeg was. en de testjes aan het eind van de units helpen je de stof te onthouden
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Mehmet: goede opleiding omdat dit een prachtige systeem is waar je direct na de theorie op getoetst wordt.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Zoë: Het zijn duidelijke modules, ik vind het prettig om met tekst en filmpjes te werken, al hadden sommige units wel veel filmpjes. Er was er zelfs één met zeven filmpjes… Dat kost heel veel tijd. Aan het einde kun je jezelf testen of je de informatie hebt opgeslagen, dat vind ik zelf erg prettig. Ook staat er uitleg bij, waarom dát het juiste antwoord is. Ik vind het fijn om dat nog een keer te lezen zodat ik het echt opgeslagen heb.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Nina: Goede afwisseling tussen tekst en video’s. Super handig dat ieder onderdeeltje wordt afgerond met een aantal vragen, zo breng je gelijk de kennis in de praktijk. Niet ieder filmpje had toegevoegde waarde.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer duidelijk en overzichtelijk.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Tessa: omdat ik het heel goed vindt dat de tekst wordt afgewisseld met filmpjes tussendoor, ook de opdrachten die je zelf moet doen tussendoor zijn goed en leer je veel van. Met elke unit leer ik weer iets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michael: Het is een prettige omgeving om in te leren, met niet al te veel grote lappen tekst. Het heeft duidelijke voorbeelden en de tussentijdse vragen zijn erg prettig.

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram van de evaluaties is hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties Yellow Belt

Meer weten?
Wil je meer weten over de Yellow Belt e-learning? Klik dan HIER. Of neem HIER contact op met Skoledo.

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

Online Scrum e-learning

Nieuw op Skoledo is de Scrum Assesmenttraining PSM 1. Deze e-learing is ontwikkeld door onze partner Priom. Priom helpt organisaties stratelogo-priom-priomgisch wendbaar (Agile) te worden en zo te overleven in een veranderende wereld!

Waarom deze Assesmenttraining?
Je gaat binnenkort het assessment afleggen voor certificering van Professional Scrum Master en wilt natuurlijk in één keer slagen! Deze assessment training Professional Scrum Master zal je daarbij helpen. Maak de 80 multiple choice examenvragen, die in vier toetsen van twintig vragen worden aangeboden. Je krijgt steeds feedback per vraag waarom die goed of fout beantwoord is. De toetsvragen met feedback maken dat je de stof écht gaat begrijpen. Zo ben je optimaal voorbereid op het assessment van de certificerende instanties!

figuur-4-proefexamen-scrum

Niveau van Professional Scrum Master Examenvragen?
Onze examenvragen bereiden je voor op het afleggen van het assessment voor PSM I (Professional Scrum Master I) bij de certificerende instanties Scrum.org, Scrum Alliance of Scrum Study.

Elk examen bestaat uit een mix van makkelijkere en moeilijkere vragen. In deze examentraining zijn onevenredig veel moeilijkere vragen opgenomen.

De vragen in de assessments zijn Engelstalig. Bij ons op Skoledo.com maak je vergelijkbare vragen in het Nederlands.

Wat krijg je?
Maak de tachtig multiple choice examenvragen, die in vier toetsen van twintig vragen worden aangeboden. Je krijgt steeds feedback per vraag waarom die goed of fout beantwoord is.

Studiebelasting
We verwachten dat je ongeveer 1 uur nodig hebt om deze examentraining te doen.

In company!?
Skoledo biedt Scrum-opleidingen ook in company aan, met of zonder bijeenkomsten. Voor meer informatie, zie in company.

In de winkelmand!
Klik HIER wanneer je de online Scrum assessmenttraining wilt doen!

Skoledo logo 1

zelf online opleidingen/ trainingen maken?

blog-793047_1920

Online opleidingen en trainingen. Het is een groeimarkt. Steeds meer mensen en organisaties volgen online opleidingen wel of niet gecombineerd met bijeenkomsten, zogenaamd blended learning. Waarom?

check-mark-1292787_1280 Online, dus leren wanneer het uitkomt
check-mark-1292787_1280 
Geen reistijd
check-mark-1292787_1280 
Leren in eigen tempo
check-mark-1292787_1280 Leren waar jij wil!
check-mark-1292787_1280 Onderwerpen kunnen herhalen en terugkijken
check-mark-1292787_1280 Vooruitgang dankzij intaketoets, tussentoetsen en eindtoets!
check-mark-1292787_1280 Goedkoper dan klassikaal leren
check-mark-1292787_1280 Fun!

stock-624712_1920

Zelf online opleidingen of e-learnings maken?

Mogelijk ben je een ervaren docent/trainer of adviseur en denk je erover om online opleidingen of trainingen te maken. Skoledo heeft de software, expertise en de potentiële doelgroep en wij werken graag met je samen om jouw e-learning tot leven te brengen wanneer het antwoord op onderstaande vragen JA is.
check-mark-1292787_1280 Wil je zelf online opleidingen/ trainingen maken?
check-mark-1292787_1280 Heb je lesmateriaal ontwikkeld en wil je een grote doelgroep bereiken?
check-mark-1292787_1280 Geloof je dat mensen online leuk, effectief en efficiënt kennis kunnen opdoen en inzichten kunnen ontwikkelen?
check-mark-1292787_1280 Geloof je dat dankzij e-learning eventuele bijeenkomsten veel meer impact kunnen hebben omdat de leervraag en de situatie van de deelnemer centraal kunt zetten?

Neem dan HIER contact met SKOLEDO op om samen jouw online opleiding te ontwikkelen en aan te bieden.

the-lights-231485_1920

Online opleidingen samen met Skoledo maken en aanbieden

Skoledo is een platform voor professionals die e-learnings ontwikkelen en willen aanbieden. Vraag naar onze aantrekkelijke uitgangspunten voor samenwerking. We streven naar een win-win-win situatie voor zowel de docent/ ontwikkelaar als wel Skoleodo.com als wel de student/ deelnemer. Uitgangspunten voor samenwerking met een development partner zijn o.a.:

check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar ontwikkelt e-learning waarvan zij/ hij auteursrechthebber is en blijft
check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar maakt samen met Skoledo een plan van aanpak voor de te ontwikkelen e-learning, met leerdoelen en de daarbij horende modules en les-units
check-mark-1292787_1280 samen met Skoledo wordt potentiële doelgroepen benoemd
check-mark-1292787_1280 de ontwikkelaar ontvangt een vooraf overeengekomen ontwikkelvergoeding en een vergoeding per deelnemer op basis van het werkelijk aantal deelnemers/ studenten.

Klik HIER om contact met Skoledo op te nemen!

Vacatures

Wij zoeken momenteel ontwikkelaars voor o.a. de volgende e-learnings:

SKOLEDO_BEELDMERK_goud Scrum
SKOLEDO_BEELDMERK_goud Financieel management
SKOLEDO_BEELDMERK_goud Auditten en ISO9001
SKOLEDO_BEELDMERK_goud Kwaliteitsmanagement
SKOLEDO_BEELDMERK_goud Procesmanagement
SKOLEDO_BEELDMERK_goud Projectmanagement

skoledologo

Green Belt InCompany: online opleiding én bijeenkomsten

IMG_3173

Skoledo heeft negen medewerkers van de Hanze mogen opleiden tot Green Belt. Het betrof een InCompany-traject. De deelnemers hebben online de e-learning gevolgd, bestaande uit 7 modules met elk vele lessen. In elke les zijn teksten, video’s, oefeningen en toetsen opgenomen. Tijdens de bijeenkomsten stond de vertaling van de theorie naar de eigen praktijk centraal. Alle deelnemers hebben succesvol het Green Belt examen afgerond en een DMAIC-project uitgevoerd, welke hebben geleid tot (winst)verbetering.

light-bulb-231487_1920

Blended Learning: online opleiden en InCompany bijeenkomsten

Het zal je niet verbazen dat de investering in euro’s bij een e-learning variant van de Green Belt significant lager zijn dan de klassikale variant. Bij enkel e-learning hoeft er immers geen docent voor een groep te staan en is er geen ruimte gehuurd. De e-learning moet echter wel ontwikkeld worden en gehost worden. Hieronder kun je zien dat de e-learning varianten van de Green Belt opleiding aanzienlijk goedkoper zijn, maar dat is niet de reden om voor Skoledo te kiezen.

Green Belt opleidingen 5

De redenen om voor Skoledo te kiezen zijn:
check-mark-1292787_1280 om leuke, goede e-learning te volgen
check-mark-1292787_1280 waardoor je effectief, efficiënt en met plezier leert
check-mark-1292787_1280 op de plaats die jij wilt op het tijdstip dat jij wilt.

Skoledo heeft ervoor gekozen om als eerste in Nederland de e-learning variant aan te bieden van de Yellow, Green en Black Belt. Organisaties kunnen altijd contact opnemen met Skoledo om ook de mogelijkheden van in-company bijeenkomsten te bespreken. Skoledo houdt dan praktijkgerichte bijeenkomsten zonder power points. De bijeenkomsten moeten immers echt impact hebben. Op de e-learning wordt de kloof tussen niet-weten en weten gedicht. Tijdens bijeenkomsten wordt de kloof tussen weten en doen gedicht.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Wil je meer weten over de Lean Six Sigma opleiding? Klik HIER!

 SKOLEDO_BEELDMERK_icon Wil je meer weten over de mogelijkheid van InCompany opleidingen? Klik HIER!

Skoledo logo 1

Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding

Onze Lean Six Sima Yellow Belt opleiding is opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2.
check-mark-1292787_1280 Je kunt de e-learning volgen en een examen maken. Dan kun je het Yellow Belt-certificaat behalen.

SKOLEDO_LOGO_CMYK_metonderschrift(contouren)

ISO13053: belts en rollen

De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
– Yellow Belt
– Green Belt
– Black Belt
– Master Black Belt

Van een Yellow Belt wordt verwacht dat die participeert in een Lean Six Sigma projectteam wanneer het DMAIC-project gericht is op het proces waar hij/ zij werkzaam is. De Yellow Belt werkt samen met de Green of Black Belt die het project leidt en beschikt over basiskennis omtrent de Lean Six Sigma methodiek en filosofie. Een Yellow Belt opleiding duurt 1 tot 2 dagen. Het Yellow Belt certificaat kan behaald worden door een examen te doen of een praktijkopdracht.ISO13053 en competenties

De norm definieert tevens de minimale competenties die een belt dient te bezitting. De norm maakt per competentie onderscheidt in de niveaus:
– basis
– gevorderd
– expert

Voor een Yellow Belt betekent dit het volgende:
basis: bedrijfskundig inzicht, computervaardigheden, interpersoonlijke skills, ervaring in procesverbetering, statistische skilss, statistische software skills, procesmanagement skills, procesanalyse, probleemoplossing
gevorderd:  prestatiemanagement skills
expert: klantgerichtheid

ISO13053 en training voor de Yellow Belt
De ISO13053 heeft een ‘recommended training’ per belt vastgesteld, waarin de onderwerpen per trainingsdag of trainingsmodule zijn benoemd. De norm stelt dat de training traditioneel in een klas verzorgd kan worden, of middels e-learning. Onze opleiding betreft de moderne variant, e-learning. Je kunt he volgen op je laptop, tablet of smartphone!

laptop-1280536_1920

Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding: modules en lessen

De Yellow Belt bestaat uit modules en de modules bestaan uit korte lessen (les-units). In lessen zijn teksten, figuren, video’s, oefeningen en toetsen opgenomen. Onderstaande figuren tonen de les-units per module. Er zijn zes modules in de Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding:

 1. Module 1: Wat is Lean Six Sigma?
 2. Module 2: Define-fase
 3. Module 3: Measure-fase
 4. Module 4: Analyse-fase
 5. Module 5: Improve-fase
 6. Module 6: Control-fase

Vooraf aan de eerste module wordt eerst de e-learning uitgelegd. Na afloop van de zesde module kun je een proefexamen maken en het echte examen aanvragen. In onderstaand figuur zie je hoe de navigatie van de opleiding eruit ziet.

Lean Six Sigma Yellow Belt Menu

Wat is Lean Six Sigma?

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 1: wat is Lean Six Sigma: studiebelasting circa 2,5 uur

Yellow Belt Wat is Lean Six Sigma

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 2: de Define-fase: : studiebelasting circa 2,5 uur

Yellow Belt Define fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 3: Measure-fase: studiebelasting circa 3 uur

Yellow Belt Measure fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 4: de Analyse-fase: studiebelasting circa 3,5 uur

Yellow Belt Analyse fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 5: de Improve-fase: studiebelasting circa 2 uur

Yellow Belt Improve fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 6: de Control-fase: studiebelasting circa 2,5 uur

Yellow Belt Control fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 7: Proefexamen, studiebelasting circa 2 uur

Certificaat sample

De Yellow Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Nathalie: Ik vind elke module goed uitgelegd. Bij de laatste module werden steeds meer vragen herhaalt uit de vorige modules zodat je die stof minder snel vergeet. Fijne manier van leren op deze manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Hasret: alles werd duidelijk uitgelegd
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Arco: de e-learning werd zeer prettig en is prima te volgen
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Sefa: het is leerzaam
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michelle: je krijgt een duidelijk beeld van wat lean management is en wat uiteindelijk leansixsigma is
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Terry: Veel geleerd door oefenen van vragen en feedback die je krijgt. De toets op het eind is ook handig. jammer dat er een maximum van 2 zit aan de eindtoets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer leerzaam en duidelijk!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Josephine: Leuke en duidelijke manier van uitleg geven. Filmpjes hielpen er ook bij om een duidelijk beeld te krijgen op een leuke manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Gijs: de informatie is duidelijk en de ondersteunende video’s verduidelijken de informatie als het nog niet duidelijk genoeg was. en de testjes aan het eind van de units helpen je de stof te onthouden
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Mehmet: goede opleiding omdat dit een prachtige systeem is waar je direct na de theorie op getoetst wordt.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Zoë: Het zijn duidelijke modules, ik vind het prettig om met tekst en filmpjes te werken, al hadden sommige units wel veel filmpjes. Er was er zelfs één met zeven filmpjes… Dat kost heel veel tijd. Aan het einde kun je jezelf testen of je de informatie hebt opgeslagen, dat vind ik zelf erg prettig. Ook staat er uitleg bij, waarom dát het juiste antwoord is. Ik vind het fijn om dat nog een keer te lezen zodat ik het echt opgeslagen heb.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Nina: Goede afwisseling tussen tekst en video’s. Super handig dat ieder onderdeeltje wordt afgerond met een aantal vragen, zo breng je gelijk de kennis in de praktijk. Niet ieder filmpje had toegevoegde waarde.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer duidelijk en overzichtelijk.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Tessa: omdat ik het heel goed vindt dat de tekst wordt afgewisseld met filmpjes tussendoor, ook de opdrachten die je zelf moet doen tussendoor zijn goed en leer je veel van. Met elke unit leer ik weer iets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michael: Het is een prettige omgeving om in te leren, met niet al te veel grote lappen tekst. Het heeft duidelijke voorbeelden en de tussentijdse vragen zijn erg prettig.

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties Yellow Belt

Lijndiagram Evaluaties Yellow Belt

Klik HIER voor meer informatie over de Yellow Belt opleiding of voor inschrijving! Of vraag Skoledo om contact met je op te nemen, klik dan HIER.

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

Lean Six Sigma Yellow Belt opleidingen

Je wilt je verdiepen in Lean Six Sigma. Misschien is de Yellow Belt opleiding interessant voor jou? Of wil je direct de Green of Black Belt volgen? In dit artikel geven we meer informatie over Yellow Belt opleidingen. De Yellow Belt is de basis, de Green Belt is verdieping en de Black Belt is de expert-opleiding.

field-of-rapeseeds-474558_1920

ISO13053: belts en rollen

De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
– Yellow Belt
– Green Belt
– Black Belt
– Master Black Belt

Van een Yellow Belt wordt verwacht dat die participeert in een Lean Six Sigma projectteam wanneer het DMAIC-project gericht is op het proces waar hij/ zij werkzaam is. De Yellow Belt werkt samen met de Green of Black Belt die het project leidt en beschikt over basiskennis omtrent de Lean Six Sigma methodiek en filosofie. Een Yellow Belt opleiding duurt 1 tot 2 dagen. Het Yellow Belt certificaat kan behaald worden door een examen te doen of een praktijkopdracht.

phone-1052023_1920

Lean Six Sigma Yellow Belt Opleidingen en accreditaties

Lean Six Sigma Yellow Belt is geen beschermde titel. Iedereen mag die opleiding dus aanbieden, en er zijn vele goede aanbieders. Sommigen geven aan dat je bij hen het officiële Yellow Belt certificaat kunt behalen, maar dat officiële certificaat bestaat dus niet. Bij sommige opleidingsinstituten ontvang je bij succesvolle afronding een certificaat van dat opleidingsinstituut. Bij andere opleidingsinstituten ontvang je een certificaat van een accreditatie-instelling waar het opleidingsinstituut bij aangesloten is. Van dergelijke accreditatie-instellingen zijn er ook vele, bijvoorbeeld IASSC, ASQ, IILBC, LERC, ECQA, LSSA, APMG, Post-HBO en nog vele anderen. Skoledo heeft ervoor gekozen om de Yellow Belt opleiding conform de ISO-13053 op te zetten. Dit is de internationale richtlijn voor Lean Six Sigma die iedereen zou moeten hanteren.

Certificaat sample

Yellow Belt opleiding en de investering

Een Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding vergt een investering in uren en euro’s. Uit een prijsvergelijk in 2016 blijkt dat de prijzen van een Yellow Belt opleiding variëren van 100 euro tot 1.600 euro. Hoe kan dat?

 

Yellow Belt opleidingen

Een deel van het verschil in prijs tussen de verschillende Yellow Belt opleidingen kan verklaard worden door de duur van de opleiding. Sommige instituten bieden de Yellow Belt in 1 dag aan in combinatie met zelfstudie. Andere instituten bieden de Yellow Belt aan in 2 dagen en zelfstudie. Maar is niet de enige verklaring…..

E-learning of klassikaal?

Tegenwoordig kun je kiezen of je de Lean Six Sigma Yellow Belt opleiding klassikaal of via e-learning wilt volgen. Het zal je niet verbazen dat de investering in euro’s bij de e-learning variant lager zijn dan de klassikale variant, omdat er geen docent voor een groep staat en er geen ruimte gehuurd hoeft te worden. De e-learning moet echter wel ontwikkeld worden en gehost worden. Skoledo heeft ervoor gekozen om de e-learning variant aan te bieden. Maar organisaties kunnen altijd contact opnemen met Skoledo om ook de mogelijkheden van in-company bijeenkomsten te bespreken. Skoledo houdt dan praktijkgerichte bijeenkomsten zonder power points. Hieronder kun je zien dat de e-learning varianten van de Yellow Belt opleiding aanzienlijk goedkoper zijn, maar dat is niet de reden om voor Skoledo te kiezen. De redenen om voor Skoledo te kiezen is om leuke, goede e-learning te volgen waardoor je effectief, efficiënt en met plezier leert op de plaats die jij wilt op het tijdstip dat jij wilt. Realiseer je wel dat je geen “live” contact hebt met studiegenoten, dat is weer een pluspunt van klassikaal onderwijs. Bij Skoledo bieden we wel de mogelijkheid om in een groep digitaal contact te zoeken met studiegenoten. Tevens kun je skypen met een docent wanneer je het programmacertificaat wilt behalen.

Yellow Belt opleidingen 2

Yellow Belt opleidingen 3

Vragen?

– Heb je nog vragen? Laat ons contact met je opnemen! Klik HIER!
– Lees HIER meer over de ervaringen van deelnemers op de Yellow Belt van Skoledo.

SKOLEDO_LOGO_CMYK_metonderschrift(contouren)

 

Lean Six Sigma Green Belt opleidingen

Je wilt een Lean Six Sigma Green Belt opleiding volgen en gecertificeerd worden. Maar welke opleiding kun je het beste volgen? Er zijn zoveel verschillende aanbieders met verschillende certificaten……. Laten we daar eens induiken!

desk-1148994_1920

Lean Six Sigma Green Belt Opleidingen en accreditaties

Lean Six Sigma Green Belt is geen beschermde titel. Iedereen mag die opleiding dus aanbieden, en er zijn vele goede aanbieders. Sommigen geven aan dat je bij hen het officiële Green Belt certificaat kunt behalen, maar dat officiële certificaat bestaat dus niet. Bij sommige opleidingsinstituten ontvang je bij succesvolle afronding een certificaat van dat opleidingsinstituut. Bij andere opleidingsinstituten ontvang je een certificaat van een accreditatie-instelling waar het opleidingsinstituut bij aangesloten is. Van dergelijke accreditatie-instellingen zijn er ook vele, bijvoorbeeld IASSC, ASQ, IILBC, LERC, ECQA, LSSA, APMG, Post-HBO en nog vele anderen. Skoledo heeft ervoor gekozen om de Green Belt opleiding conform de ISO-13053 op te zetten. Dit is de internationale richtlijn voor Lean Six Sigma die iedereen zou moeten hanteren.

Certificaat sample

Green Belt opleiding en de investering

Een Lean Six Sigma Green Belt opleiding vergt een investering in uren en euro’s. Uit een prijsvergelijk in 2016 blijkt dat de prijzen van een Green Belt opleiding variëren van 350 euro tot 6.700 euro. Hoe kan dat?

Green Belt opleidingen 3

Lean Six Sigma Green belt theoriecertificaat en programmacertificaat

Allereerst moet je weten dat er door opleidingsinstituten veelal onderscheid wordt gemaakt tussen deelname-, theorie en programmacertificaten. Wanneer je geen examen maakt of haalt kun je een deelnamecertificaat ontvangen. Heb je het examen gehaald ontvang je een Green Belt theoriecertificaat. Wanneer je een project succesvol hebt uitgevoerd behaal je programmacertificaat of praktijkcertificaat. Hieronder kun je zien dat de investering voor een programmacertificaat hoger zijn dan voor een theoriecertificaat, omdat je dan projectbegeleiding krijgt van een black belt.

Green Belt opleidingen 4

E-learning of klassikaal?

Tot slot kun je ook nog kiezen of je de LeanSixSigma Green Belt-opleiding klassikaal of via e-learning wilt volgen. Het zal je niet verbazen dat de investering in euro’s bij de e-learning variant lager zijn dan de klassikale variant, omdat er geen docent voor een groep staat en er geen ruimte gehuurd hoeft te worden. De e-learning moet echter wel ontwikkeld worden en gehost worden. Skoledo heeft ervoor gekozen om de e-learning variant aan te bieden. Organisaties kunnen altijd contact opnemen met Skoledo om ook de mogelijkheden van in-company bijeenkomsten te bespreken. Skoledo houdt dan praktijkgerichte bijeenkomsten zonder power points. Hieronder kun je zien dat de e-learning varianten van de Green Belt opleiding aanzienlijk goedkoper zijn, maar dat is niet de reden om voor Skoledo te kiezen. De redenen om voor Skoledo te kiezen is om leuke, goede e-learning te volgen waardoor je effectief, efficiënt en met plezier leert op de plaats die jij wilt op het tijdstip dat jij wilt. Realiseer je wel dat je geen “live” contact hebt met studiegenoten, dat is weer een pluspunt van klassikaal onderwijs. Bij Skoledo bieden we wel de mogelijkheid om in een groep digitaal contact te zoeken met studiegenoten. Tevens kun je skypen met een docent wanneer je het programmacertificaat wilt behalen.

Green Belt opleidingen 5

Vragen?

– Heb je nog vragen? Laat ons contact met je opnemen! Klik HIER!
– Lees HIER meer over de ervaringen van deelnemers op de Green Belt van Skoledo.

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

 

 

De inhoud van de Lean Six Sigma Green Belt opleiding

Onze Green Belt opleiding is opgezet conform de internationale standaard ISO13053-1 en ISO13053-2.
check-mark-1292787_1280 Je kunt de e-learning volgen en een examen maken. Dan kun je het theorie-certificaat behalen.
check-mark-1292787_1280 Wanneer je het programma-certificaat wilt behalen dien je een DMAIC-project uit te voeren binnen je eigen organisatie. Je krijgt dan telefonische en digitale begeleiding van een Black Belt van Skoledo.

SKOLEDO_LOGO_CMYK_metonderschrift(contouren)

ISO13053: belts en rollen
De internationale standaard ISO13053 definieert de rollen van de verschillende belts in een organisatie:
– Yellow Belt
– Green Belt
– Black Belt
– Master Black Belt

Van een Green Belt wordt verwacht dat die winsten behaald zoals afgesproken in project charters en jaarplannen. De Green Belt werkt met management en medewerkers aan procesverbetering.

ISO13053 en competenties
De norm definieert tevens de minimale competenties die een belt dient te bezitting. De norm maakt per competentie onderscheidt in de niveaus:
– basis
– gevorderd
– expert

Voor een Green Belt betekent dit het volgende:
basis: bedrijfskundig inzicht, computervaardigheden, ervaring in procesverbetering, statistische skilss, statistische software skills, training skills
gevorderd: interpersoonlijke skills, presentatie skills, procesmanagement skills, prestatiemanagement skills, coaching skills
expert: klantgerichtheid, procesanalyse, probleemoplossing

ISO13053 en training voor de Green Belt
De ISO13053 heeft een ‘recommended training’ per belt vastgesteld, waarin de onderwerpen per trainingsdag of trainingsmodule zijn benoemd. De norm stelt dat de training traditioneel in een klas verzorgd kan worden, of middels e-learning. Onze opleiding betreft de moderne variant, e-learning. De Green Belt bestaat uit modules en de modules bestaan uit korte lessen (les-units). In lessen zijn teksten, figuren, video’s, oefeningen en toetsen opgenomen. Onderstaande figuren tonen per module de les-units.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 1: wat is Lean Six Sigma: studiebelasting circa 6 uurUnit Introductie Wat is Lean Six Sigma

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 2: de Define-fase: : studiebelasting circa 6 uurUnit Introductie Define fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 3: Measure-fase: studiebelasting circa 10 uurUnit Introductie Measure fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 4: de Analyse-fase: studiebelasting circa 9 uur
Unit Introductie Analyse fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 5: de Improve-fase: studiebelasting circa 4 uur
Unit Introductie Improve fase

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 6: de Control-fase: studiebelasting circa 3 uur
Unit Introductie Control fase
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Module 7: Proefexamen, studiebelasting circa 2 uur

Certificaat sample

Wat zeggen deelnemers over de Lean Six Sigma Green Belt?

De Green Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

check-mark-1292787_1280 Erik: prima opleiding met al die vragen en oefeningen tussendoor
check-mark-1292787_1280 Rina: omdat de online modules met de toetsvragen en oefeningen een goed beeld geven over de beheersing van de theorie. Je weet als cursist op welke onderdelen je jezelf meer moet inlezen.
check-mark-1292787_1280 
Wasim: Goed uitgelegd. Leuke filmpjes. Stof van analyse fase is erg veel en pittig
check-mark-1292787_1280 
Dennis: heldere uitleg en nuttige video’s
check-mark-1292787_1280 
Eef: het is leuk!
check-mark-1292787_1280 
Anet: Goede opbouw, vragen sloten goed aan bij de daarvoor gegeven theorie. Informatieve filmpjes die theorie nog verder verhelderden.
check-mark-1292787_1280 
Jan: Opleiding is erg leuk, filmpjes voegen veel toe en vragen zijn zeer nuttig. Het bestuderen kostte wel veel meer tijd dan ik had ingeschat.
check-mark-1292787_1280 
Marloes: erg leuke manier van studeren. Er blijft veel ‘hangen’ soms zonder dat je het zelf door hebt. Dat viel me op bij het maken van de toetsen
check-mark-1292787_1280 
Jolanda: prima opleiding,! Leuke , informatieve en grappige films. Dit is een fijne manier van zelfstudie 

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties Green Belt

Run Chart Evaluaties Green Belt

Klik HIER voor meer informatie over de Green Belt opleiding of voor inschrijving! Zoals je hierboven kunt zien waren er ook enkele deelnemers niet tevreden. Genoemde oorzaken zijn dat het teveel tijd kost en dat sommige onderdelen als te langdradig werden ervaren. Dankzij dergelijke feedback verbeteren wij constant onze opleiding. Want Skoledo staat voor kwaliteit en tevredenheid!

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

Prijsbeleid Skoledo

Over Skoledo
De missie van Skoledo is: effectief leren door actieve e-learnings voor iedereen. Leer waar, wanneer en wat je wilt! Skoledo ontwikkelt tevens e-learnings in company (maatwerk).
check-mark-1292787_1280 Resultaat: jij (en je collega’s) leren te doen!
check-mark-1292787_1280 Kwaliteit: uitstekende e-learnings, zie de evaluaties
check-mark-1292787_1280 Efficiënt: geen reistijd, geen lessen waar stof wordt behandeld die je al kent
check-mark-1292787_1280 Eenvoudig en makkelijk om in te loggen en je studievoortgang te volgen

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

Leren: kennis, inzicht en toepassing
In onze e-learning doe je veel kennis op en ontwikkel je inzichten. Ook het toepassen van deze kennis en inzichten wordt gestimuleerd. Vaardigheden (zoals het verder praktisch toepassen van kennis, verbanden leggen en standpunten innemen) worden gestimuleerd door (In-Company) bijeenkomsten, colleges en projectbegeleiding naast de e-learning. Zo doorloop je alle onderstaande leerniveaus:

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Kennis
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Inzicht
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Toepassen
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Verbanden leggen
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Standpunten innemen

Programma-opzet
Skoledo kent in de e-learning de volgende programma-opzet:

check-mark-1292787_1280 Basis leerprogramma (bijvoorbeeld Lean Six Sigma Yellow Belt)
check-mark-1292787_1280 Verdieping leerprogramma (bijvoorbeeld Lean Six Sigma Green Belt)
check-mark-1292787_1280 Expert leerprogramma (bijvoorbeeld Lean Six Sigma Black Belt)
check-mark-1292787_1280 Pluspaketten per programma

Certificaat sample
Certificering: theoriecertificaat vs. programmacertificaat
Veelal wordt per opleiding een onderscheid gemaakt tussen een theoriecertificaat en een programmacertificaat. Een deelnemer behaalt het theoriecertificaat wanneer het online examen voldoende gemaakt is. Een deelnemer behaalt het programmacertificaat wanneer tevens een praktijkopdracht voldoende is gemaakt.

learn-868815_1920

Pluspakketten
SKOLEDO_BEELDMERK_goud P1 – Digitale en telefonische begeleiding aan de deelnemer van een e-learning programma. Bijvoorbeeld ten behoeve van de begeleiding bij een praktijkopdracht. Prijs: op aanvraag.
SKOLEDO_BEELDMERK_goud P2 – Aanvullende opleiding/ training aan deelnemers die een e-learning programma volgen. Prijs: 1800 euro per dag, incl. BTW en reiskosten.
SKOLEDO_BEELDMERK_goud P3 – Projectrealisatie op de werkplek. Prijs: op aanvraag.
SKOLEDO_BEELDMERK_goud P4 – Presentatie projectrealisatie binnen de organisatie. Prijs: op aanvraag.

dikke duim3

Staffelkorting en In Company
Organisaties die Skoledo-partner zijn krijgen voor hun medewerkers staffelkorting op een e-learning programma. Skoledo-partners staan vermeld op Skoleodo.com

Aantal deelnemersKorting
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 10%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 2 tot <55%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 5 tot <1010%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 10 tot <2015%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 20 tot <5020%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 50 tot <10025%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 100 tot <25030%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon > 250in overleg

Op verzoek kunnen ook in company bijeenkomsten georganiseerd worden naast e-learning. Tevens ontwikkelt Skoledo e-learning op maat voor jouw organisatie!

Staffelkorting voor deelnemers die meerdere leerprogramma’s volgen
Een deelnemer die meerdere leerprogramma’s volgt bij Skoledo kan op de e-learning gebruik maken van onderstaande staffelkorting.

Aantal programma’sKorting
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 2 tot <525%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 5 tot <1050%
SKOLEDO_BEELDMERK_icon >1075%

 

computer vrouw e-learning

Hoe werkt het?

check-mark-1292787_1280 Meerdere medewerkers van één organisatie? (In Company) De organisatie geeft aan Skoledo door hoeveel deelnemers welke e-learning willen volgen. Skoledo factureert het resulterende bedrag aan de organisatie en na ontvangst van de betaling krijgt de organisatie voor het aangegeven aantal medewerkers een kortingscode. Met die kortingscode kan een medewerker gratis inloggen op de desbetreffende e-learning.

check-mark-1292787_1280 Individuele deelnemer? Geef aan Skoledo door dat je met je 2e, 5e of 10e e-learning gaat starten. Je krijgt dan van ons een bijbehorende kortingsbon.

check-mark-1292787_1280 Student van een Hogeschool of Universiteit? Voor Hogescholen en Universiteiten die partner zijn van Skoledo verstrekken wij aan studenten een student-licentie voor een e-learning. De betreffende Hogeschool of Universiteit verstrekt een kortingscode aan de student.

check-mark-1292787_1280 Kortingen gelden niet in combinatie met elkaar

SKOLEDO_BEELDMERK_goud

Specifieke e-learning programma’s per organisatie kunnen in samenwerking met Skoldeo worden ontwikkeld. Dit programma kent een vergelijkende opzet:

check-mark-1292787_1280 Basis leerprogramma
check-mark-1292787_1280 Verdieping leerprogramma
check-mark-1292787_1280 Expert leerprogramma
check-mark-1292787_1280 Pluspaketten per programma

 SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Waarom E-learning volgen bij Skoledo?
check-mark-1292787_1280 
Online, dus leren wanneer het jou uitkomt
check-mark-1292787_1280 Geen reistijd
check-mark-1292787_1280 Leren in jouw tempo
check-mark-1292787_1280 Leer waar en wanneer jij wil, op al je apparaten/ devices
check-mark-1292787_1280 Zie je vooruitgang dankzij een intaketoets, tussentoetsen en eindtoets!
check-mark-1292787_1280 Elke les-unit duurt maar een paar minuten
check-mark-1292787_1280 Ontwikkeld vanuit de praktijk en de theorie
check-mark-1292787_1280 Enorm veel (korte) video’s, oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 Goede feedback op oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 Leren door te lezen, kijken, doen en feedback
check-mark-1292787_1280 Certificering behalen
check-mark-1292787_1280 Fun!

books

Contact?

Klik HIER om ervoor te zorgen dat Skoledo contact met je opneemt!

Contact

Positieve evaluaties e-learning Skoledo

Skoledo is in 2016 spetterend van start gegaan! Circa 300 deelnemers hebben succesvol een opleiding afgrond en het Green Belt, Yellow Belt of White Belt certificaat behaald.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Wat zeggen deelnemers over de Lean Six Sigma Green Belt?

De Green Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

check-mark-1292787_1280 Erik: prima opleiding met al die vragen en oefeningen tussendoor
check-mark-1292787_1280 Rina: omdat de online modules met de toetsvragen en oefeningen een goed beeld geven over de beheersing van de theorie. Je weet als cursist op welke onderdelen je jezelf meer moet inlezen.
check-mark-1292787_1280 
Wasim: Goed uitgelegd. Leuke filmpjes. Stof van analyse fase is erg veel en pittig
check-mark-1292787_1280 
Dennis: heldere uitleg en nuttige video’s
check-mark-1292787_1280 
Eef: het is leuk!
check-mark-1292787_1280 
Anet: Goede opbouw, vragen sloten goed aan bij de daarvoor gegeven theorie. Informatieve filmpjes die theorie nog verder verhelderden.
check-mark-1292787_1280 
Jan: Opleiding is erg leuk, filmpjes voegen veel toe en vragen zijn zeer nuttig. Het bestuderen kostte wel veel meer tijd dan ik had ingeschat.
check-mark-1292787_1280 
Marloes: erg leuke manier van studeren. Er blijft veel ‘hangen’ soms zonder dat je het zelf door hebt. Dat viel me op bij het maken van de toetsen
check-mark-1292787_1280 
Jolanda: prima opleiding,! Leuke , informatieve en grappige films. Dit is een fijne manier van zelfstudie 

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties Green Belt

Run Chart Evaluaties Green Belt

Klik HIER voor meer informatie over de Green Belt opleiding of voor inschrijving! Zoals je hierboven kunt zien waren er ook enkele deelnemers niet tevreden. Oorzaken die deelnemers hiervoor gegeven hebben zijn dat het teveel tijd kost en dat sommige onderdelen als te langdradig werden ervaren. Dankzij dergelijke feedback verbeteren wij constant onze opleiding. Want Skoledo staat voor kwaliteit en tevredenheid!

garantie tevredenheid

Wat zeggen deelnemers over de Lean Six Sigma Yellow Belt?

De Yellow Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon Nathalie: Ik vind elke module goed uitgelegd. Bij de laatste module werden steeds meer vragen herhaalt uit de vorige modules zodat je die stof minder snel vergeet. Fijne manier van leren op deze manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon Hasret: alles werd duidelijk uitgelegd
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Arco: de e-learning werd zeer prettig en is prima te volgen
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Sefa: het is leerzaam
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michelle: je krijgt een duidelijk beeld van wat lean management is en wat uiteindelijk leansixsigma is
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Terry: Veel geleerd door oefenen van vragen en feedback die je krijgt. De toets op het eind is ook handig. jammer dat er een maximum van 2 zit aan de eindtoets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer leerzaam en duidelijk!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Josephine: Leuke en duidelijke manier van uitleg geven. Filmpjes hielpen er ook bij om een duidelijk beeld te krijgen op een leuke manier!
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Gijs: de informatie is duidelijk en de ondersteunende video’s verduidelijken de informatie als het nog niet duidelijk genoeg was. en de testjes aan het eind van de units helpen je de stof te onthouden
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Mehmet: goede opleiding omdat dit een prachtige systeem is waar je direct na de theorie op getoetst wordt.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Zoë: Het zijn duidelijke modules, ik vind het prettig om met tekst en filmpjes te werken, al hadden sommige units wel veel filmpjes. Er was er zelfs één met zeven filmpjes… Dat kost heel veel tijd. Aan het einde kun je jezelf testen of je de informatie hebt opgeslagen, dat vind ik zelf erg prettig. Ook staat er uitleg bij, waarom dát het juiste antwoord is. Ik vind het fijn om dat nog een keer te lezen zodat ik het echt opgeslagen heb.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Nina: Goede afwisseling tussen tekst en video’s. Super handig dat ieder onderdeeltje wordt afgerond met een aantal vragen, zo breng je gelijk de kennis in de praktijk. Niet ieder filmpje had toegevoegde waarde.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Umit: zeer duidelijk en overzichtelijk.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Tessa: omdat ik het heel goed vindt dat de tekst wordt afgewisseld met filmpjes tussendoor, ook de opdrachten die je zelf moet doen tussendoor zijn goed en leer je veel van. Met elke unit leer ik weer iets.
SKOLEDO_BEELDMERK_icon 
Michael: Het is een prettige omgeving om in te leren, met niet al te veel grote lappen tekst. Het heeft duidelijke voorbeelden en de tussentijdse vragen zijn erg prettig.

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties Yellow Belt

Lijndiagram Evaluaties Yellow Belt

Klik HIER voor meer informatie over de Yellow Belt opleiding of voor inschrijving!

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Wat zeggen deelnemers over de Lean Six Sigma White Belt?

De White Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

check-mark-1292787_1280 Michelle: het is een fijne combinatie van theorie en opdrachten/vragen. Door dit in units te behandelen en meteen de vragen te maken neem je de theorie sneller in je op.
check-mark-1292787_1280 Tim: Het is een leuke manier van een cursus volgen. Je kunt de cursus opnieuw oppakken wanneer je zelf wilt, dit is een groot pluspunt.
check-mark-1292787_1280 
Lodewijk: Duidelijk en snel. Herhaling is de kracht. Het laten denken door de cursist is goed!
check-mark-1292787_1280 
Dorien:  goede vraagstellingen en zinvolle teksten en voorbeelden
check-mark-1292787_1280 Jonas: ik vond de vragen af en toe wel erg makkelijk
check-mark-1292787_1280 
Meltem: goede uitleg, duidelijk en boeiend
check-mark-1292787_1280 
Minny: Te behappen overzichtelijke lesstofunits voorzien van duidelijke, leerzame en soms zelfs amusante video’s.
check-mark-1292787_1280 
Geert Jan: heldere uitleg met goede voorbeelden en interactie. Vragen werden zo nu en dan identiek herhaald. Wellicht is het een idee zelfde soort vraag te stellen, maar dan anders geformuleerd o.i.d.
check-mark-1292787_1280 
Janke: Leuke intro over de website en de werkwijze mbt elearning aan het begin. Ook leuk om vooraf al te toetsen hoeveel kennis je hebt. Eigen leerdoelen formuleren is zeker effectief en leuk. Zou nog leuker zijn als je hier wel over kunt sparren oid. Conclusie, leuke en effectieve manier om klein beetje kennis over Lean, Sixgma op te doen.

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties White BeltLijndiagram Evaluaties White Belt

Klik HIER voor meer informatie over de White Belt opleiding of voor inschrijving!

 

Op cursus gaan achter de computer

Op cursus achter de computer? De Cobouw geeft aan dat het bijscholen van personeel op zijn kop gaat. Digitale opleidingen verdringen traditionele scholingsdagen. De ontmoetingsplaats wordt het internet. Daar wordt in een digitale klas kennis opgedaan en inzichten gestimuleerd. Scholingsdagen met een docent zullen wel deel blijven uitmaken van diverse opleidingen, maar gaan relatief minder tijd vergen. Voor meer informatie, zie: http://www.cobouw.nl/artikel/1620386-digitaal-lokaal-vervangt-trainingsdagen

SKOLEDO_LOGO_CMYK_metonderschrift(contouren)

Lean Six Sigma e-learning i.c.m. in-company bijeenkomsten

Skoledo gelooft in de ontwikkeling die de Cobouw schetst. Daarom zijn wij gestart met het aanbieden van e-learning op het gebied van Lean Six Sigma. Dit doen wij ook in combinatie met een in company leertraject. De deelnemers volgen individueel in hun eigen tempo de e-learning. In de organisatie zijn er ook enkele trainingsbijeenkomsten waarin het geleerde in de praktijk wordt gebracht, onder begeleiding van de docent. Neem gerust contact met ons op om te informeren over onze e-learning en in-company trajecten: info@skoledo.com.

De VOC en QFD

QFD en VOC: drie-letter-Lingo

Op Skoledo.com kun je Lean Six Sigma opleidingen volgen. Bij Lean Six Sigma wordt je getrakteerd op vele drieletterige afkortingen: VOC, QFD, TOC, UCL, LSL, CTQ, MSA, LCL, JIT, etc……. Eén van de tools die ingezet kan worden in het kader van procesverbetering is QFD.

Quality Function Deployment (QFD)
Een methode waarmee de “stem van de klant” (Voice of the Customer) doorvertaald kan worden naar een product/dienstontwerp is Quality Function Deployment (QFD). QFD is dus een hulpmiddel om bij het vormgeven van producten en processen optimaal rekening te houden met de eisen en wensen van de klant. Met behulp van QFD kan de functionele behoefte van de klant vertaald worden naar technische oplossingen met betrekking tot het product, dienst of proces. Het is soms namelijk een hele opgave om helder te krijgen wat de behoefte van de klant is en hoe dat technisch vertaald kan worden. Dat zie je namelijk in onderstaand fragment.

Hoe verloopt QFD?
Quality Function Deployment geschiedt door het opstellen van het House of Quality. Het House of Quality opstellen begint met een studie van alle belangrijke klanteisen en -wensen. Vervolgens wordt een lijst met productkarakteristieken opgesteld. De karakteristieken moeten een relatie met de klanteisen en -wensen hebben. De relatie tussen beide wordt in een “relationship”-matrix weergegeven. De relatie tussen productkarakteristieken onderling wordt middels een correlatiematrix weergegeven. Tot slot wordt ook een vergelijking met de concurrentie gemaakt om de mate van belang per klanteis en productkarakteristiek aan te duiden. Bij bovenstaand proces wordt gebruik gemaakt van onderstaand “House of Quality”.

Figuur 1 Unit QFD

ISO13053, de internationale norm voor (lean) six sigma, geeft aan dat het House of Quality in essentie een matrix is voor het identificeren en benoemen van relaties tussen:

 • klantverwachtingen, wensen en eisen
 • de functionele specificaties en
 • de technische oplossingen

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Lean Six Sigma Green Belt
Deze tool, QFD, dient een Green Belt en black belt te kennen volgens de ISO 13053-2. Bovenstaande lesstof derhalve opgenomen in de Green Belt opleiding van Skoledo. Voor meer informatie over de Green Belt, zie:

https://www.skoledo.com/product/lean-six-sigma-green-belt/

 

 

E-learning, de slimme universiteit

Gisteravond, zondag 28 februari 2016, gaf Tegenlicht aan dat het hoger onderwijs schreeuwt om vernieuwing: digitalisering, automatisering, robotisering. Skoledo werkt met het hoger onderwijs samen om dit te realiseren. Klik hier op de link naar Tegenlicht, ‘het nieuwe studeren’:

http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/28-02-2016/VPWON_1246107

learn-868815_1920

Leuker, effectiever en EFFICIËNTER leren

Onderwijs gaat niet over rendement, rankings en aantal publicaties. Onderwijs gaat over kennis en inzichten opdoen. Dat kan veel leuker, effectiever en efficienter middels E-learning dan via de traditionele combinatie van boeken en hoorcolleges. Onderwijs gaat ook over toepassing, verbindingen maken en zelf een visie en mening vormen over onderwerpen. Het stimuleren daarvan is de toegevoegde waarde van de docent bovenop de e-learning.

Een docent uit 1916

Wanneer een docent uit 1916 door de tijd zou kunnen reizen en aanbelandt in een collegezaal anno 2016, weet die docent direct ‘hoe en wat’. In een traditioneel hoorcollege is er de laatste 100 jaar nauwelijks innovatie geweest. De tijd is nu aangebroken om dat traditionele college te verrijken met e-learning. Blendend learning derhalve. Skoledo is er klaar voor!

SKOLEDO_LOGO_CMYK

Waarom E-learning volgen bij Skoledo?

check-mark-1292787_1280 Online, dus leren wanneer het jou uitkomt
check-mark-1292787_1280 
Geen reistijd
check-mark-1292787_1280 
Leren in jouw tempo
check-mark-1292787_1280 Zie je vooruitgang dankzij een intaketoets, tussentoetsen en eindtoets!

check-mark-1292787_1280 Ontwikkeld vanuit de praktijk en de theorie
check-mark-1292787_1280 
Enorm veel (korte) video’s, oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 
Goede feedback op oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 
Leren door te lezen, kijken, doen en feedback
check-mark-1292787_1280 
Certificering behalen
check-mark-1292787_1280 Fun!

Lean Management, wat is het?

slank

Lean Management is een filosofie die zich richt op het vermeerderen van de waarde voor de klant, door het verbeteren van het processen. Lean wordt vaak gecombineerd met Six Sigma. Simpel gezegd richt Lean zich van oudsher meer op doorlooptijd (flow) en efficiency (verspilling reduceren), en Six Sigma richt zich meer op variatie reduceren (kwaliteit) en betrouwbaarheid. De letterlijke betekenis van het woord ‘LEAN’ is ‘slank’ of ‘fit’. De LEAN methodiek draait dan ook om het fit maken van bedrijfsprocessen.

[pwal id=”148500733″ description=”Wil je ons een ‘Like’ geven om het complete artikel te lezen?”][/pwal]

waterfall flow

Waarde en de waardestroom
Bij Lean Management staat het creëren van waarde voor de klant centraal. Weet wat waarde is en kijk vervolgens kritisch naar de waardestroom, oftewel het proces. Voegt elke stap in het proces waarde toe? Of is er sprake van veel verspilling in het proces? Zorg ervoor dat de klantvraag in een flow wordt afgehandeld. ‘Let it flow, let it flow, let it flow‘ zingen Lean Managers. Als de klantvraag lekker door het proces “stroomt”, is dat een teken van een “fit” proces. Wanneer orders of klantvragen veel stil liggen (een werkvoorraad op een werkplek), dan is dat een teken van een minder “fit” proces. Om flow te creëren is het van belang om de werklast goed te managen. Dit kan middels goede planningen, waarin de klantvraag leidend is. Dit wordt ook wel PULL genoemd. Tot slot hebben ‘Lean organisaties’ een cultuur van continue verbetering. Door continu te verbeteren kan nog meer waarde gecreëerd worden met minder verspilling in een flow. Hierbij hebben we de pijlers van onderstaand Lean-huis geïntroduceerd. In onze e-learning Lean management of e-learning Lean Six Sigma leer je hier veel meer over.

Figuur 1 Unit De pijlers van Lean

Klant centraal
De Lean-gedachte is dat door de klant centraal te stellen er maximale toegevoegde waarde voor de klant wordt gecreëerd tegen minimale inspanning. Dit resulteert in een verbeterde kwaliteit, dalende kosten en als gevolg een stijging in winst. Vanuit deze focus en filosofie zijn veel praktische technieken en tools ontwikkeld om het proces te ‘leanen’, zoals het visgraat-diagram, 5xwhy, Kanban, Two bin, SMED, Kaizen, Poka-yoke, VSM, 5S, Heijunka, etc.

Toyota
Lean is een van de meest invloedrijke procesmanagement-concepten. Lean management is na de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld in Japan. Met name door de Toyota Motor Company is “Lean”, zowel in de productie als door de hele supply chain, succesvol ingevoerd. Je kunt in onderstaande video leren hoe Toyota bij alle medewerkers het Lean-denken stimuleert.

Opleiding Lean Management?
Wil je een opleiding op het gebied van Lean Management volgen? Bekijk dan onze opleidingen:
– Lean Management
– Lean Six Sigma Yellow Belt
– Lean Six Sigma Green Belt

Maak oefenvragen voor je Lean Six Sigma Green Belt examen!

Lean Six Sigma Green Belt Examen!? Doe je binnenkort een examen voor een Lean Six Sigma Green Belt? Dan wil je natuurlijk direct met vlag en wimpel slagen! Het maken van oefenexamens/ proefexamens zal dat zeker bevorderen. Daarom kun je bij Skoledo gratis oefenvragen maken ter voorbereiding op je Lean Six Sigma Green Belt examen. Tevens krijg je goede feedback waarom je een vraag goed of fout hebt beantwoord. Leren doe je immers door feedback te krijgen en te verwerken! Klik op onderstaande link:
– Lean Six Sigma examen oefenvragen

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Oefenexamen Lean Six Sigma Green Belt
Nog meer oefenen? Schrijf je dan in voor de Green Belt examentraining! Klik HIER voor meer informatie.

Gratis opleiding Lean Six Sigma White Belt

Wil jij jezelf en je organisatie versterken? Lean Six Sigma is een methode die allerlei soorten organisaties hanteren om waarde te creëren voor de klant op een efficiënte wijze. Maak kennis met Lean Six Sigma en met Skoledo. Schrijf je in voor de gratis opleiding Lean Six Sigma White Belt! Dat kan via onderstaande link:

Lean Six Sigma White Belt

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Lean Six Sigma White Belt

De Lean Six Sifma White Belt is een gratis opleiding. Je leert wat Lean Six Sigma is en je maakt kennis met de e-learning van Skoledo. Deze e-learning duurt 0,5 tot 1,5 uur. Je leert:

 • Het verkopen van kussentjes: wat is Lean Six Sigma?
 • Wat is lean management?
 • Lean en mean
 • 5S
 • De geschiedenis van Six Sigma
 • DMAIC
 • Belts

SKOLEDO_BEELDMERK_icon

Wat zeggen deelnemers over de Lean Six Sigma White Belt?

De White Belt opleiding wordt gemiddeld met een 8 gewaardeerd.

check-mark-1292787_1280 Michelle: het is een fijne combinatie van theorie en opdrachten/vragen. Door dit in units te behandelen en meteen de vragen te maken neem je de theorie sneller in je op.
check-mark-1292787_1280 
Lodewijk: Duidelijk en snel. Herhaling is de kracht. Het laten denken door de cursist is goed!
check-mark-1292787_1280 
Dorien:  goede vraagstellingen en zinvolle teksten en voorbeelden
check-mark-1292787_1280 Jonas: ik vond de vragen af en toe wel erg makkelijk
check-mark-1292787_1280 
Meltem: goede uitleg, duidelijk en boeiend
check-mark-1292787_1280 
Minny: Te behappen overzichtelijke lesstofunits voorzien van duidelijke, leerzame en soms zelfs amusante video’s.
check-mark-1292787_1280 
Geert Jan: heldere uitleg met goede voorbeelden en interactie. Vragen werden zo nu en dan identiek herhaald. Wellicht is het een idee zelfde soort vraag te stellen, maar dan anders geformuleerd o.i.d.
check-mark-1292787_1280 
Janke: Leuke intro over de website en de werkwijze mbt elearning aan het begin. Ook leuk om vooraf al te toetsen hoeveel kennis je hebt. Eigen leerdoelen formuleren is zeker effectief en leuk. Zou nog leuker zijn als je hier wel over kunt sparren oid. Conclusie, leuke en effectieve manier om klein beetje kennis over Lean, Sixgma op te doen.

garantie tevredenheid

Natuurlijk hebben we de evaluaties van de opleiding ook gevisualiseerd. Het is immers een Lean Six Sigma opleiding. Het histogram en lijndiagram van de evaluaties zijn hieronder opgenomen.

Histogram Evaluaties White BeltLijndiagram Evaluaties White Belt

Waarom E-learning volgen bij Skoledo?

check-mark-1292787_1280 Online, dus leren wanneer het jou uitkomt
check-mark-1292787_1280 Geen reistijd
check-mark-1292787_1280 Leren in jouw tempo
check-mark-1292787_1280 Zie je vooruitgang dankzij een intaketoets, tussentoetsen en eindtoets!
check-mark-1292787_1280 Ontwikkeld vanuit de praktijk en de theorie
check-mark-1292787_1280 Enorm veel (korte) video’s, oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 Goede feedback op oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 Leren door te lezen, kijken, doen en feedback
check-mark-1292787_1280 Certificering behalen

E-learning bij Skoledo

Waarom E-learning volgen bij Skoledo?

check-mark-1292787_1280 Online, dus leren wanneer het jou uitkomt
check-mark-1292787_1280 
Geen reistijd
check-mark-1292787_1280 
Leren in jouw tempo
check-mark-1292787_1280 Zie je vooruitgang dankzij een intaketoets, tussentoetsen en eindtoets!

check-mark-1292787_1280 Ontwikkeld vanuit de praktijk en de theorie
check-mark-1292787_1280 Kwaliteit: uitstekende e-learnings, zie de evaluaties

check-mark-1292787_1280 
Enorm veel (korte) video’s, oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 
Goede feedback op oefeningen en toetsen
check-mark-1292787_1280 
Leren door te lezen, kijken, doen en feedback
check-mark-1292787_1280 
Certificering behalen

Skoledo logo 1

Skoledo

Skoledo is in 2016 opgericht. De missie van Skoledo is: effectief leren door actieve e-learnings voor iedereen.

SKOLEDO_BEELDMERK_icon effectief leren: je start elke module van een opleiding met een intaketoets en je eindigt met een afsluitende toets. Hierdoor kun je meten wat je hebt geleerd. Je ziet het effect!

SKOLEDO_BEELDMERK_icon door actieve e-learnings: wij geloven dat je leert door te doen en daar feedback op te krijgen. De stappen in een leerproces zijn:  uitleg -> denken -> doen -> reflectie -> bijsturen -> herhaling. Deze stappen ga je dus doorlopen in onze e-learnings. Leren te zien door te doen!

SKOLEDO_BEELDMERK_icon voor iedereen: onze ambitie is om voor iedereen e-learnings aan te gaan bieden. Elk mens heeft de behoefte om zich te ontwikkelen en te werken aan zelfontplooiing. Daar willen wij bij ondersteunden door relevante, actuele, leuke, uitdagende e-learnings aan te bieden.

Puzzel

Samenwerken?

Wil je zelf een e-learning ontwikkelen en aanbieden op Skoledo.com? Neem dan contact met ons op! Skoledo wil een platform zijn voor professionals die e-learnings ontwikkelen en willen aanbieden. Vraag naar onze aantrekkelijke uitgangspunten voor samenwerking. We streven naar een win-win-win situatie voor zowel de docent/ ontwikkelaar als wel Skoleodo.com als wel de student/ deelnemer.